BERÄKNA FÄRGÅRGÅNG
Hur mycket färg går det och hur många lager måste jag måla?

Det är alltid svårt att uppskatta hur mycket färg som kommer att gå åt till ett projekt eftersom det är så många olika faktorer som påverkar en färgs åtgång och täckförmåga. Utöver  storleken på ytan som ska målas och valet av färgsort måste du även ta hänsyn till vilken kulör du målar med samt underlagets profil.

Beräkna ytans storlek

För att kunna uppskatta hur mycket färg som behövs måste du börja med att räkna ut hur stor ytan är som du ska måla. Om du måla en vägg räcker det inte med att veta hur långt ett rum är, du måste också veta hur högt det är till taket för att kunna beräkna storleken i kvadratmeter.

Storleken på en vägg är enkelt att räkna ut, men när det gäller det en trappa, en möbel eller ett kök så blir det lite fler ytor att hålla reda på. Glöm inte bort baksidorna på köksluckorna eller insidan av skåpet om du planerar att måla dem också!

Du beräknar kvadratmederytan genom att multiplicera längden med bredden (eller höjden) på varje yta som ska målas. Därefter adderar du alla ytorna för att få den totala kvadratmeterytan.

FAQ Mer

Beräkna färgåtgång

De olika färgsorterna kan skilja sig lite gällande hur mycket som går åt. Faktorer som påverkar åtgången kan exempelvis variera beroende på färgens konsistens och mängden pigment som används. Generellt uppger de flesta färgleverantörer att deras färger täcker någonstans mellan ca 8-14 kvadratmeter*... vilket inte direkt är ett exakt mätinstrument. Det beror materialet du målar på tillsammans med ditt kulörval kommer att påverka åtgången (som ett genomsnitt brukar vi räkna med 2L räcker till ca10m²).

*OBS! Vad som är viktigt att vara medveten om är att åtgången vanligen avser en strykning, det vill säga ett lager med färg. Du kommer sannolika att behöva åtminstone ett till... ibland fler.

Exempel på färgsorter som normalt sett inte täcker lika många kvadratmeter är Autenticos kalkfärer Venice och Volterrra, men de är så tjocka att du kan få fulltäckning med ett lager. Autenticos lackfärgshybrid Vivace täcker dock inte riktigt lika effektivt som deras kritfärger och åtgången är lite större.

FAQ Mer

Underlagets betydelse

Underlagets profil har stor betydelser för hur mycket färg som kommer gå åt. Är det blankt eller sugande? Är det mörkt eller ljust? Är det mönstrat eller enhetligt till nyansen?  

  • Det går åt mer färg till sugande material som t.ex gipsskivor och bredspacklade väggar än det gör till en tidigare målad yta. I liter färg brukar inte räcka till mer räcka till ca 7-8 m²/L på ett ordentligt sugande underlag. 
  • Om underlaget är ojämnt i fråga om färg, struktur och porositet kan det gå åt mer färg för att få jämn täckning.
  • Om underlagets färg skiljer sig mycket från nyansen du målar men kommer det gå åt mer färg för att få jämn täckning (t.ex. om målar ett svart underlag med en vit kulör).

I vissa fall kan det vara gynnsamt att grundmåla för att få bättre täckkraft. 

FAQ Mer

Kulörvalets betydelse

Problem med täckning av vissa kulörer är något alla färgtillverkare stöter på. Mörka, klara och starka kulörer behöver en mer eller mindre transparent färgbas för kunna erhålla sitt färgdjup och/eller sin vibrans. Behöver man sedan använda färgpigment som också har svag täckkraft kan det var näst intill omöjligt att erhålla god täckning. Det gäller ofta mörka klara gula, röda, gröna och blå nyanser som saknar vitt och svart (vitt gör dem till pasteller och svart gör dem "smutsiga" och dova till nyansen). Till dessa rekommenderar vi att du grundmålar med en grå nyans eller en nyans som förhöjer färgupplevelsen. Vita underlag är inte lämpliga till dessa kulörer och utan att överdriva kan du behöva måla 5-8 lager innan du upplever god täckning.

FAQ Mer

Antal lager med färg

DIY- färgerna vi säljer har exceptionell täckning och kvalitet jämfört med många andra målarfärger på marknaden. Autenticos färger håller mycket hög kvalitet för sitt pris, Fusion Mineral Paint är helt suverän och Dixie Belle harfullständigt  "blown us away" med sin extremt höga pigmentering och oslagbara täckkraft. 

Matta eller blanka underlag
På ett sugande eller helmatta underlag har många kulörer full täckning med ett lager färg. På mindre matta ytor erhåller de flesta kulörer full täckning efter två lager... men kulörer med svag täckkraft (se ovan) lan behöva tre lager eller fler (om underlagets färg avviker mycket från kulören du målar med).

På blanka underlag "halkar" färgen i princip bara runt utan att mycket stannar kvar på ytan och färgens täckning blir både svag och ojämn. När du applicerar nästa lager färg kommer du märka en betydlig skillnad, men kommer troligen behöva ett tredje lager för full täckning. Här ser du an absolut fördel med att mattslipa underlaget innan målning, det är ett utmärkt exempel på att genvägar blir "senvägar" och att alla brister kommer behöva kompenseras för på annat sätt.

Appliceringsteknik
Hur många lager som krävs påverkas också av din appliceringsteknik, det vill säga hur tjocka lager med färg du lägger på. Som regel är det alltid bättre att måla flera tunna lager istället för få tjocka lager (både för utseendets skull och färgens hållbarhet och kapacitet), men diffusionsöppna färger som t.ex. Autentico Vintage klarar som regel tjocka lager med färg utan att härdnings- och vidhäftningsproblem.

FAQ Mer