TRÄORNAMENT
Fästa ornament av massivt trä på möbler

Underlag
För bästa vidhäftning ska ytan skall vara matt, ren och torr. Den ska vara fri från damm, smuts, olja, fett, vax, mögel, kritande/löst material och andra föroreningar. Det gäller båda ytorna, det vill säga både underlaget och ornamentets undersida.

Små lätta ornament
Små träornament kan enkelt limmas fast med ett starkt träläm. Följ instruktionerna för limmet du använder. För att minska risken att ornamentet glider ur position kan du lägg möbeln ner (om det är möjligt), så att du limmar på en vågrät yta. Pressa ornamentet mot underlaget tills limmet har torkat. Använd eventuellt maskeringstejp för att hålla ornamentet på plats och placera en tyngd ovanpå.

Stora tunga ornamnet
Trä reagera på luftfuktigheten och vilket gör att större ornament kan röra på sig och därmed släppa från underlaget. De kan därför behöva fästas med stift (eller en smal spik med avbitet huvud).

  1. Borra hål i ornamentet där stiften ska sitta. Var försiktigt så att du inte råkar borra rakt igenom hela ornamentet. Stiftet ska vara lite längre än djupet på hålet. OBS! Om stiftet slås ner i ornamentet utan att du förborrat är risken större att det spricker. 
  2. Tryck ner stiften i de borrade hålen.
  3. Tryck försiktigt ornamentet mot underlaget där det ska sitta så att det blir små märken från stiften på ytan.
  4. Borra sedan även små hål i underlaget vid varje märke.
  5. Stryk lim på baksidan av ornamentet och knacka det försiktigt på plats så att stiften hamnar i de borrade hålen. 
  6. Pressa ornamentet mot underlaget med kraftigt tryck tills limmet har torkat.