GRUNDFÄRGER

Problem Solvers

”All-In-One” och ”Built in Primer” är uttryck som används flitigt i marknadsföringen av DIY-färger. Det innebär att färgen har god vidhäftning mot de flesta underlag och att du in många fall inte behöver grundmåla, men det innebär tyvärr inte att den fäster på allt eller exempelvis förhindrar genomblödning av fläckar och kvistar… Oavsett vilken färg du målar med kommer det alltid att finnas tillfällen då en extra insats är nödvändig för att lyckas.


BEHÖVS GRUNDFÄRG?

Grundmålning är troligen det mest förbisedda steget i DIY-målning... 

Det är inte alltid nödvändigt att grundmåla, men det finns tveklöst många fördelar! En primer har helt enkelt till uppgift att förbereda underlaget inför målning och bana vägen för ett lyckat resultat. Du kan betrakta dem lite som problemlösare, vilka ska användas när underlaget inte är optimalt. 

En "DIY All-In-One Färg" har flera uppgifter att klara av och kan innehålla en mängd olika ingredienser. Den ska både fästa mot underlaget, ha god täckning, flyta ut bra och torka till en stark, hållbar och vacker yta. En primer kan däremot fokusera större delen av sitt innehåll och energi på ett mer specifikt problem... och blir därför bättre på det. Om du hoppar över grundmålning när det rekommenderas (eller använder fel primer) kan det tyvärr sluta med en mindre katastrof av krackelerande ytskikt, flagnade färg eller genomblödning med missfärgning av ytan. Om du däremot använder rätt primer vid rätt tillfälle kan du se fram emot en snygg finish och hållbart resultat.

Kort och gott - det är bättre att använda en primer när du egentligen inte behöver det... än att inte använda en primer när du verkligen borde!  

Måste jag använda grundfärg från samma varumärke?
Genom att använda en grundfärg från samma varumärke vet du att den är väl beprövad och fungerar bra tillsammans med deras färg, men det är inte nödvändigtvis den bästa. Generellt är de viktigare att välja grundfärg efter vilket slags underlag som ska måla och vilka eventuella problem som ska åtgärdas eller förebyggas. Däremot behöver du välja en grundfärg som är kompatibel med den färg du ska måla med. Använder du exempelvis en oljeburen grundfärg till en vattenburen färg behöver den vara formulerad för det ändamålet. Det finns numera många alkyd/oljegrundfärger som kan användas till vattenburna färger.

KOMPLICERADE UNDERLAG

Det finns många faktorer som kan påverka vidhäftning, utseende och hållbarhet negativt:

 • Blödande träslag, betser och fläckar.
 • Feta träslag, oljade och vaxade ytor.
 • Blanka, hårda och täta ytor som är mindre lämpliga att måla.
 • Mjuka plaster, impregneringar och ytbeläggningar som avvisar färgen och förhindrar härdning.
 • Allt för sugande underlag eller ojämna ytor med varierande material, textur och absorption.
 • Instabila och kritande underlag som inte utgör en tillräckligt stabil och fast grund.
 • Mönster och färger som kan vara svåra att täcka över med vald kulör på täckfärgen.

Ibland är underlaget helt acceptabelt, men du vet med dig att kraven som kommer ställas på färgens slitstyrka är mycket större än normalt. En grundfärg kan då bidra med det lilla extra som behövs för att erhålla ett mer hållbart resultat (tillsammans med ett topplack).

FAQ Mer

GRUNDFÄRGENS UPPGIFT

En primer kan exempelvis ha till uppgift att:

 • Penetrera och binda ytor som inte tillräckligt stabila.
 • Försegla och täta porösa och sugande underlag.
 • Dölja fläckar, missfärgningar och mönster (tapet).
 • Förhindra att fläckar samt tanniner från kvistar och rent trä tränger igenom färgskiktet.
 • Ge underlaget en jämn och enhetlig färg, textur och absorption - redo att målas!

Det leder till att du får:

 • Bra vidhäftning mot underlaget, och därmed ett slitstarkt och hållbart resultat.
 • Bättre täckning och färgdjup samt en finish med jämnare färg och glans.
 • En slätare och vackrare finish med mindre pensel- och appliceringsmärken.

FAQ Mer

VILKEN GRUNDFÄRG SKA JAG VÄLJA? 

Det viktigaste du behöver överväga i valet av primer är: 

 • Hur väl isolerar och hindrar de fläckar och tanniner från att blöda igenom? (viktigt för att behålla kulen jämn och fräsch länge)
 • Hur väl binder de till olika ytor och vilka underlag är de lämpliga till? (viktigt för att förhindra framtida flagning)
 • Är de lätta eller svåra att måla med? Hur bra flyter de ut? Hur bra är de självutjämnande egenskaperna? Är de lätta att slipa? (viktigt i valet av appliceringsverktyg och för att för att få ett jämnt och slätt underlag till täckfärgen.
 • Säkerhet? Hur högt VOC-innehåll har de? Är du extra känslig för starka dofter eller har du någon överkänslighet motkonserveringsmedel). 

Vad är viktigast för dig? Vad är viktigast för ett lyckat resultat? Du väljer grundfärg efter vad du föredrar, vilka behov du har och vilka problem du vill åtgärda eller förebygga.

Utvärdera underlaget innan du väljer primer
Ska du måla ett blankt underlag väljer du en vidhäftningsprimer...
Ska du måla ovanpå rent trä väljer du en primer som blockerar genomblödning...
Ska du måla en vit färg ovanpå en svart yta väljer du grå primer...
Ska du måla ett lite fetare underlag väljer du en olje- eller lösningsmedelburen primer.
Ska du måla ett sugande underlag välj en generell primer.
Osv...

Allround
Ibland stöter man på en produkt som faktiskt står sig stark i alla kategorier.... så är du osäker på vilken primer du ska välja eller vill ha en riktigt bra generell grundfärg som egentligen aldrig är helt fel? Då rekommenderar vi att du satsar på Zinsser Smart Prime.

FAQ Mer


OLIKA SLAGS GRUNDFÄRGER

Det finns i princip tre grundläggande sorters primers: oljebaserad (lösningsmedelsburen), akryl-/latexbaserad (vattenburen) och shellacksbaserad (lösningsmedelsburen). Utvecklingen av vattenspädbara färger har dock kommit långt och gränserna har med tiden suddats ut. Ursprungligen bestod alkydoljefärger främst av syntetiskt framställd alkydharts (bindemedel som påminner om linolja), olja och lösningsmedel. Numera är de flesta  alkydgrundfärgerna vattenburna emulsionsfärger och en del av  akryl/akryatfärgerna innehåller lite olja för att få egenskaper mer lika oljefärgens. Alla slags grundfärger har både styrkor och svagheter och de fungerar olika bra på olika slags ytor, vid olika tillfällen och under olika omständigheter. 

VATTENBUREN GRUNDFÄRG (akryl / latex)

Vattenburna grundfärger som använder latex/akryl som bindemedel är utmärkta generella primers och är förstahandsvalet för många DIY-möbelmålare. De passar även utmärkt till att förbereda väggipsskivor inför målning. Akrylfärger är mer flexibla, snabbtorkande och mindre spröda än oljebaserade primers, vilket gör dem mindre mottagliga sprickbildning och flagning. De är också  bra till att grunda tegel, betong, galvaniserade metaller, mjukt trä och mindre feta träslag (som furu). Akrylfärg tränger inte djupt in träet eller genom gamla färgskikt, utan binder i stället till ytan. Det är därför mycket viktigt att ytan som ska målas är ren, torr och fast (kritande material och grånande träfibrer måste exempelvis avlägsnas). Om korret grundarbete utförts är hållbarheten mycket lång. 

Fördelar
Den främsta anledningen till varför de flesta föredrar vattenburna produkter är av miljö- och hälsoskäl. Eftersom de inte innehåller några straka lösningsmedel har de endast en svag doft (låg VOC-halt) och är behagliga att arbeta med. De flyter ut bra, är snabbtorkande och kräver inga långa väntetider mellan strykningarna. Kärl, penslar och roller är lätta att rengöra med ljummet vatten och tvål / såpa. 

Nackdelar
Vattenburna färger har dock sina begränsningar:

 • De kan orsaka rost och är exempelvis olämpliga till ogrundat stål. 
 • De kan höja träfibrer / ådring på trä (men det brukar inte vara något större problem vid användning av speciellt utformade primers).
 • Eftersom de torkar så snabbt kan de upplevs som lite svåra att måla med (speciellt på mycket sugande underlag). Det krävs snabbhet och lite mer teknik för att få ett slätt och jämnt resultat utan roller- och penselmärken.
 • Vissa vattenburna grundfärger är formulerade att försegla och täcka fläckar, dofter och tanniner och de kan vara mycket bra... men de är tyvärr inte lika effektiva som olje- och shellackbaserade grundfärger. Om du råkar ut för en riktig "blödare" kan det valet av isolerande primer ha stor betydelse.

Vattenlösliga produkter innehåller så gott som alltid konserveringsmedel / biocider för att förhindra tillväxt av mikroorganismer (vilket är mycket bättre än alternativet; bakterier, svampar och mögel). Genom att reglera pH-värdet kan man också förhindra bakterietillväxt, men produktens hållbarhet är inte lika stabil och ett pH-värde som inte är optimalt för färgen medföra andra problem. Konserveringsmedel kan ge upphov till överkänslighet och allergiska reaktioner, speciellt om du exponeras frekvent.

Vattenburna färger innehåller också ofta en rad andra ingredienser för att reglera ytspänning, förlänga torktider och ge bättre glid m.m. Eftersom det är så lätt att rengöra verktyg, penslar, burkar och kärl direkt under vattenkranen så sköljs tyvärr mycket av dessa ämnen i rakt ner i våra avloppssystem och hamnar i naturen. Även om du arbetar med vattenburna produkter ska flytande rester lämnas in till avsedd avfallsplats /miljöstation.

FAQ Mer

OLJEBUREN GRUNDFÄRG  (olja / alkyd)

Oljeburna primers är mycket mångsidiga, de är applicerbara på en mängd olika ytor (målade eller omålade) och är ofta bra "stain killers" som isolerar fläckar från exempelvis bläck, nikotin och vatten. Oljebaserade grundfärger är också idealiska till interiört och exteriört obehandlat rent trä eftersom de tätar den porösa yta och stoppar tanniner som frigörs från träslaget från att blöda genom färgskiktet. De förhindrar också att färgen spricker, krackelerar, flagnar eller bildar blåsor. Oljebaserad grundfärg ska inte användas på murverk.

Fördelar
Många upplever oljefärg som lätt och smidig att applicera, den långa torktiden ger gott om tid att arbeta med din finish och ser till att färgen hinner jämna ut sig ordentligt. De innehåller inte några plaster, penetrerar trä och befintligt ytskikt djupare (alkyder har dock större molekyler än linolja)...och de känns mer traditionella och naturliga. 

Nackdelar
En nackdel med oljebaserade primers är att de torkar långsamt och frigör stora mängder flyktiga organiska föreningar (VOC), som kan vara skadliga för människor i höga koncentrationer och vid långvarig exponering. De kräver också att du använder starka thinners och lösningsmedel för att rengöra penslar och verktyg. De måste kasseras försiktigt och korrekt. 

När bör du använda en oljeburen grundfärg?
Inga färger fäster bra på feta, oljiga eller mättade underlag (inte ens oljefärg), men har du en yta av det fetare slaget är det bättre att använda en oljebaserad eller lösningsmedelsburen grundfärg än en vattenburen. En vattenburen grundfärg har sämre förutsättningar att penetrerar underlaget och eftersom fett är vattenavvisande stöts grundfärgen bort utan pardon. Oavsett grundfärg ska sock ytan avfettas innan målning.

FAQ Mer

SHELLACKSBASERAD  (lösningsmedelsburen)

Vad är shellack?
Shellack är en naturlig harts som framställs ur ett segt sekret som utsöndras av lacksköldlusens (Laccifer lacca) hona när hon suger sav från vissa trädarter (framförallt i Indiska och Thailandska skogar). Shellacken som löses sedan i alkohol för att får en tunnflytande och mer lätt bearbetad konsistens. Shellack kan lösas isopropylalkohol (IPA), etylalkohol (etanol), butylalkohol (butanol) och metylalkohol (metanol).

Shellack har många användningsområden och används även inom livsmedelsindustrin (glänsande ytor och glasyrer) och läkemedelsindustrin (beläggningen på tabletter). Inom byggnadsvård har shellack använts i århundraden för att täta och skydda trä och andra ytor. 

Fördelar
Ren shellack och schellackbaserade grundfärger har otroliga isolerande och spärrande egenskaper och fungerar bra på både allvarliga vatten- och rökskador samt rost rost och tanniner. De blockerar också de flesta lukter, inklusive inpyrd cigarettrök. De är snabbtorkande, har superb vidhäftning och kan användas tillsammans med både oljeburna och vattenburna färger. Schellackbaserade grundfärger är bra för invändiga målningsarbeten och är lämpliga till trä, metall, gips och till och med plast.

Nackdelar
Nackdelen med att använda schellackbaserade primers är att de avger mycket ångor och kräver denaturerad alkohol (T-röd) för att tunnas ut och för att rengöra penslar. För vissa är dess ursprung lite avskräckande;)

När är det bra att använda en shellacksbaserad  grundfärg
Vid allvarliga fläckar, kraftig genomblödning och starka obehagliga samt vid lite fetare underlag... när du stöter på problem som ingen annan grundfärg tycks få bukt med.

Vad ska jag använda istället för shellack om jag inte vill använda det? 
Det beror lite på anledningen till att du överväger shellack... och anledningen till att du inte vill använda det:

 • Det näst bästa alternativet för att spärra svår genomblödning eller få färgen att sitta bättre på hårda och feta träslag är en oljeburen grundfärg.
Vill du använda en vattenburen produkt?
 • Använd Autentico Primer eller Dixie Belle Boss för att att isolera fläckar och förhindra genomblödning (räkna med extra lager eller två om genomblödningen är kraftig).
 • Till underlag med någon slags avvisande ytskikt kan du testa med Fusion Ultra Grip (men du måste verkligen avlägsna så mycket som möjligt av eventuella beläggningar först).
 • Zinsser Smart Prime har både goda spärrande egenskaper och fantastisk vidhäftning och kan vara ett alternativ om inte problemen du konfrontera är allt för stora.

FAQ Mer


GRUNDFÄRGER FÖR SPECIFIKA ÄNDAMÅL
En grundfärg ger täckfärgen (målarfärgen) bättre förutsättningar att prestera optimalt. Det finns både specifika och mer generella (all-in-one) primers. En specifik grundfärg kan ha till uppgift att säkerställa god vidhäftning (häftgrund) eller förhindra genomslag och missfärgning från underlaget (spärrgrund). En ger generell grundfärg (täckgrund) ger en stabil och enhetlig yta, bidrar till bättre täckning samt gör det lättare att måla och erhålla ett snyggt resultat. De har ofta god vidhäftning och även vissa spärrande egenskaper, men de är sällan lika effektiva som en mer specialiserad primer. De täcker dock de flesta av dina behov.

HÄFTGRUND - Vidhäftningsprimer

Grundfärger som gör det möjligt att måla det omöjliga!
En häftgrund har till uppgift att få färgen att fästa bättre mot underlaget och används:

 • Till ytor som är blanka och svåra att mattslipa som t.ex. laminat, glas och kakel... (eller om du av någon annan anledning inte kan mattslipa ytan som ska målas). 
 • Om underlaget är fett eller har någon annan beläggning som gör att färgen pärlar sig eller inte verkar fästa som den ska (men grundproblemet måste också åtgärdas och avlägsnas i största möjliga mån).

Fusion Ultra Grip
Ultra Grip är en vattenburen akrylbaserad grundfärg avsedd att fästa på hårda och blanka underlag som laminat, glas och kakel m.m. Fusion Ultra Grip innehåller inte ens pigment, utan är en högt koncentrerad vattenburen akrylhartsemulsion (som även kan användas som bindemedel till Milk Paint och andra Färger som har dålig vidhäftning på blanka ytor. Eftersom den är transparent är det en utmärkt grundfärg om du exempelvis ska måla en mörk möbel svart.

Dixie Belle Slick Stick 
Även Dixie Belle Slick Stick är en vattenburen akrylbaserad grundfärg avsedd att fästa på hårda och blanka underlag som laminat, glas och kakel m.m.  Till skillnad Från Fusion Ultra Grip är den vitpigmenterad och fungerar därmed också som en täckgrund. Om du ska måla med vitt eller en annan ljus kulör på ett mörkare underlag ger det dig bättre täckning så att du inte behöver måla lika många lager täckfärg (målarfärg). Ska du däremot måla med svart är det mindre lyckat att inleda med en vit grundfärg... Du kan göra den ljusgrå genom att tillsätta några droppar svart färg (eller hellre pigmentkoncentrat), men ju mer du späder ut grundfärgen, den desto mindre koncentrerad och effektiv blir den. 

Rust-Oleum Plastic Primer
Rust-Oleum Plastic Primer är en snabbtorkande aerosol som har mycket god vidhäftning på många olika slags plaster. Den kan användas till polypropylen, polystyren (frigolit), resin/harts, PVC, glasfiber och vinyl. Den är idealisk till målning av trädgårdsstolar, bord, planteringskrukor och förvaringslådor m.m.

Mjuka plaster
Speciellt mjuka plaster kan vara svåra att måla eftersom de innehåller mjukgörande ämnen som hindra färgen från att torka och härda. Efter grundmålning bör du använda en mer flexibelfärg som exempelvis akrylfärgen Fusion Mineral Paint. 

Zinsser BIN
Zinsser BIN är en lösningsmedelsburen shellacksbaserad grundfärg som främst används för att isolerar fläckar, tanniner och obehagliga dofter. Anledningen att vi även placera den i kategorin för vidhäftningsprimers beror på att det också är en av de bästa vidhäftningsprimers som finns. Zinsser BIN har utmärkt vidhäftning på nästan alla slags underlag.  Zinsser BIN fäster utmärkt på blanka underlag (inklusive laminat och kakel) och har bättre vidhäftning på feta underlag än vad vattenburna grundfärger har. Med Zinsser BIN slår du många flugor med en smäll - det är verkligen en suverän problemlösare som klarar det mesta i dess väg.  Den är vitfärgad men kan brytas till ljusa kulörer.

FAQ Mer

SPÄRRGRUND - Isolergrund

Grundfärger som isolerar obehagliga dofter och fläckar samt motverkar genomblödning 
En spärrande grundfärg isolerar och blockerar "problem" i underlaget så att stannar där och inte tar sig upp till ytan och påverkar resultatet negativt. En spärrgrund används:

 • Vid målning av rent trä (speciellt när ljusa kulörer används) för att förhindra tanniner från kvistar och ådring från att tränga igenom färgen och orsaka missfärgning på ytan.
 • Vid målning av betsade och infärgade ytor där risk för genomblödning föreligger. 
 • När det finns fettfläckar, vattenfläckar och vinfläckar som riskerar att vandra upp till ytan och missfärga den.
 • När underlaget är fett eller tidigare målat med olje- /  linoljefärg.
 • Om något i underlagets ytskikt får målarfärgen att eller krackelera.
 • När dofter som exempelvis röklukt inte försvinner trots rengöring.

Autentico Primer (vattenburen)
Autentico Primer är en mycket bra vattenburen grundfärg som effektivt blockerar fläckar och tanniner från att tränga igenom färgen och missfärga ytan. Den är främst avsedd till rent trä och obehandlat trä och är formulerad för både inom- och utomhusbruk. Vi rekommenderar flera tunna appliceringar framför ett tjockt lager. Det första lagret kan spädas med lite vatten för djupare inträngning i underlaget och en smidigare applicering.  men därefter ska den användas outspädd för optimal prestanda. På släta underlag föredrar de flesta att använda en roller istället för pensel  (för att undvika penselmärken). Autentico Primer rekommenderas som grundfärg till Versante Vivace samt Autentico Versante Eggshell (utomhus), men observera att det inte är en häftgrund. Är underlaget inte förberett ordentligt kan du få vidhäftningsproblem. På mindre lämpliga underlag bör du överväga att först använda en lämplig häftgrund. Autentico Primer finns i flera kulörer och kan dessutom brytas mot ljusa kulörer i deras sortiment (det betyder inte att det blir sammanyans, men vi använder samma pigment så att kulören drar åt samma håll).

Dixie Belle Boss (vattenburen)
Dixie Belle Boss är precis som Autentico Primer en vattenburen grundfärg som används för att blockerar fläckar och tanniner från att tränga igenom färgen och missfärga ytan. Ett litet plus med Boss är att det även finns en opigmenterad transparent variant som är alldeles utmärkt om du vill att det naturliga träslaget ska synas igenom (vid lasering eller nötning/slitningar) eller om du ska måla ett mörkt underlag med en mörk färg (det sista du vill göra är att använda en vit grundfärg under en svart målarfärg). Observera att detta inte heller är en häftgrund så är underlaget inte förberett ordentligt kan du få vidhäftningsproblem. På mindre lämpliga underlag bör du överväga att först använda en lämplig häftgrund t.ex. Dixie Belle Sick Stick. Dixie Belle Boss innehåller så lite tillsatser som möjligt för att att hålla VOC-halten på ett minimum (mer hälso- och miljövänligt), det gör att den inte klarar långtidsförvaring lika bra som många andra grundfärger. Produkterna separerar snabbt och de tyngre ingredienserna sjunker till botten, helst ska du skaka om och vända på produkten en gång i veckan. Var också aktsam så att du inte kontaminerar produkten (doppa inte penseln direkt i burken). 

Zinsser BIN (lösningsmedelsburen)
Zinsser BIN är en lösningsmedelsburen vitpigmenterad shellack som isolerar allt från obehagliga dofter till tanniner och bets, samtidigt som den har utmärkt vidhäftning på blanka underlag och bra täckkraft (kan brytas till ljusa kulörer). Zinsser BIN fäster också bättre på feta underlag än vad vattenburna grundfärger gör (med ytan ska ändå avfettas innan målning). Zinsser BIN är verkligen en suverän problemlösare som  klarar det mesta i dess väg. Med Zinsser BIN slår du många flugor med en smäll... men vill du inte arbeta med lösningsmedel kan du istället kombinera två vattenburna produkter om det skulle behövas.

Zinsser BIN Advanced (vattenburen)
Zinsser B-I-N Advanced är en vattenburen kvist- och isoleringsgrund som innehåller "syntetisk shellack". Den innehåller med andra ord inte äkta shellack och bör därför jämföras med Autentico Primer och Dixie belle Boss snarare än Zinnser BIN (som innehåller äkta shellack och lösningsmedel). Zinsser B-I-N Advanced är mycket trevlig att måla med, har en svag doft, hög täckkraft, bra vidhäftning och isolerar obehagliga dofter och tanniner mycket väl. Det är helt enkelt en riktigt bra vattenburen primer - men förvänta dig dock inte att Zinsser BIN Advanced ska prestera lika bra som Zinsser BIN med äkta shellack. Den ligger snäppet under i varje aspekt.. men den är å andra sidan en utmärkt allround primer som verkligen har det lilla extra. Den är dock inte riktigt lika lättmålad som Zinsser Smart Prime och den är lite svårare att slipa ner till en slät och jämn yta (täpper till sandpappret mer).

Zinsser Bulls Eye Shellack - Kvistlack
Zinsser Bulls Eye Shellack är en transparent ofärgad äkta shellack med samma egenskaper som Zinsser BIN. Vad som är viktigt att ta hänsyn till är att den inte är avfettad och innehåller några procent naturligt vax. Det är därmed vanligare att man råkar ut för för problem med att täckfärgen krackelerar när den torkar. För att undvika detta är det  viktig att applicera mycket tunna lager shellack som får torka och härda länge mellan lagren och innan målning (längre än rekommenderat). Uppstår problem brukar det hjälpa att slipa ytan lätt och därefter applicera ett tunt lager akryllack (eller Fusion Ultra Grip) innan målning med täckfärgen.

FAQ Mer

TÄCKGRUND - Generell Grundfärg (All-In-One)

Grundfärger som gör livet lättare
Vad är meningen med en "generell primer"? Det verkar fullständigt onödigt.... ska man använda en primer även fast man varken riskerar genomblödning från kvistar eller planerar att måla en högblank yta? 

Målar du bara någon enstaka gång så kan du troligen klara tid utan, men de flesta som målar ofta/mycket eller professionellt (säljer restaurerade möbler eller målar på kommission) tenderar att mer eller mindre införa primern i sin dagliga rutin. En generell primer är inte specialiserad i syfte att åtgärd ett specifikt och uttalat problem, utan de är snarare formulerade att fixa till lite av varje... för att göra ditt liv enklare. Det är helt enkelt ett "täcke" som döljer och korrigerar mindre problem i underlaget så att målningen sedan ska gå lekande lätt... vilket är speciellt värdefull om du eftersträvar en perfekt finish och bästa möjliga färgdjup.

En generell Primer har ofta:

 • Goda penetrerande och bindande egenskaper (tätar och stabiliserar porösa och instabila underlag)
 • Superb vidhäftning på de flesta underlag (men inte lika bra som en häftgrund)
 • Utmärkt täckkraft (i många fall bättre än vanlig målarfärg)
 • Vissa isolerande egenskaper (men långt ifrån lika effektiva som en spärrgrund)
 • Goda utjämnade egenskaper och är lätta att slipa (fyller ut små ojämnheter och ger en slätare yta)
Med en generell grundfärg kan du förvandla ett tveksamt, fläckigt och sjaskigt underlag till den perfekta basen för din målarfärg. Den säkerställer god vidhäftning samt ger en enhetlig yta i fråga om textur, absorption och färg. När ytan är lagom sugande, lagom matt och jämn till kulören är det mycket lättare att måla. Färgen varken halkar runt eller fastnar... du får bra glid och färgen hinner flyta ut och jämna till sig innan den torkar. En enhetlig färg på underlaget innebär att du inte behöver måla lika många lager för att erhålla full täckning med ett jämnt färgdjup.

Autentico Undercoat (vattenburen)
Autentico Undercoat är en grå grundfärg som kan användas till de flesta lämpligt förberedda ytor som t.ex. väggar, tak, golv, snickerier, möbler, murverk och PVC m.m. Autentico Undercoat har god vidhäftning på de flesta underlag, mycket bra täckkraft och isolerar lättare fläckar från t.ex. olja, vatten och tanniner. Det är en bra bra grundfärg till underlag som är mycket sugande eller ojämna i absorption, textur och nyans för att erhålla en enhetlig och optimal grund för vidare målning.

Autentico Undercoat rekommenderas som grundfärg till Versante Eggshell, men många föredrar att istället använda Versante Matt som grundfärg till till , eftersom den kan brytas till samma kulör. Det går alldeles utmärkt... men tänk på att Versnate Matt inte har samma förseglande och spärrande egenskaper som Autentico Undercoat. Autentico Undercoat rekommenderas även för att erhålla bättre täckning vid målning med vissa mörka, klara och starka kulörer som är mer transparenta till sin natur. Det är också en bra "övergångsfärg" i övergången mellan ljusa och mörka kulörer. 

Zinsser Smart Prime (vattenburen)
Zinsser Smart Prime är en avancerad vattenburen modifierad akrylprimer som har många "oljeburna" egenskaper och kvaliteter. Det är en mycket kapabel allroundprimer som passar utmärkt i de flesta sammanhang... både inom- och utomhus.  

Smart Primer penetrerar och tätar porösa underlag, höjer inte träfibrer, täcker och isolerar nästan alla slags fläckar och fäster bra på så gott som alla ytor (även blanka). Det är en och lättapplicerad och snabbtorkande grundfärg med exceptionellt flöde och utmärkta självutjämnande egenskaper. Den torkad filmen är svamp- och mögelbeständig samt hämmar rost. Zinsser Smart Prime är också lätt att slipa för en extra slät applicering.  Den är vit, men kan brytas till ljusa kulörer. Vad mer kan man begära? 

Till  svåra fläckar och mycket starka dofter ska du dock använda Zinsser BIN. Detsamma gäller om risken är stor för kraftig genomblödning och missfärgning av tanniner, kvistar och bets.

FAQ Mer


Beräkna färgåtgång

Grundfärger

I vår webbutik kan du alla de grundfärger som vi nämnt i  texten.

Grundarbete

Grundarbete

Lär dig mer om grundarbete och hur du förereder en yta inför målning.

Olika underlag

Olika Underlag

Olika material kan behöva olika förberedelser innan målning.