All - Round Grundfärg

Grundfärger med bra vidhäftning och vissa spärrande egenskaper som täcker de flesta behov vid generell målning. Säkerställer en jämn och enhetlig absorption, en jämn kulör samt förbättrad täckförmåga och färgdjup för många kulörer.

Läs mer mer olika grundfärger ⇒