Zinsser® SMART PRIME - Allround Gundfärg - KALL GRÅ

 • 345 kr

En grundfärg med oljebaserade egenskaper i en avancerad vattenburen akrylat/akrylbas.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3216
Dela

ZINSSER SMART PRIME 
Interior ♦ Exterior ♦ Sealer ♦ Primer ♦ Bond Coat ♦ Cover Coat ♦ Stain Blocker ♦ Odor Blocker

Zinsser® SmartPrime® är en vattenburen modifierad all-purpose akrylatgrundfärg som i många avseenden påminner om en oljegrundfärg och utmärker sig genom sina extremt goda egenskaper (innehåller ingen alkyd/olja).

Smart Prime kan användas på de flesta ytor både inom och utomhus och kombinerar exceptionell vidhäftning, bra täckkraft och snabb torktid med enastående stryk‐ och utflytningsegenskaper. Smart Prime förseglar även fläckar, tanniner samt obehagliga dofter. professionella och kommersiella applikationer erbjuder Smart Prime ultimat prestanda till varje yrkesmässig applicering. Det är en av marknadens bästa grundfärg till snickerier och därmed också ett självklart val för många DIY- och möbelmålare. 

OBS!
Vi rekommenderar en grå grundfärg till alla mörkare färger (speciellt klara och starka röda, gula, blå och gröna). Eftersom de  är baserade på en mer transparent färgbas är det svårt att få en bra och jämn täckning med ordentligt färgdjup över ett vitt underlag. Vitt reflekterar ljuset medan grått absorberar mer ljus...

Egenskaper

 • Interiör och exteriör användning
 • Mögel‐ och algresistent samt rostskyddande
 • Mycket exceptionell vidhäftning på icke-porösa blanka ytor som lackfärg, laminat och glaserat kakel
 • Utmärkt penetrationsförmåga vid mer porösa underlag (binder lätt kritat material)
 • Förseglar och isolerar obehagliga dofter och fläckar samt förhindrar och genomblödning av tanniner
 • Mycket svag doft
 • Mycket god täckkraft 
 • Lättapplicerad
 • Enastående stryk-, flyt- och självutjämnande egenskaper.
 • Minimal fiberresning på trä  går utmärkt att slipa 
 • Går utmärkt att slipa
 • Torkar till en hård yta
 • Utmärkt hållbarhet och livslängd 
 • Elastisk utomhus (minskad risk för sprickbildning)

OBS! 
Smart Prime förseglar och täcker effektivt de flesta typer av fläckar inklusive vattenfläckar, fettfläckar, handavtryck, rök, nikotin, vaxkrita, tjära, graffiti och rostfläckar. Smart Prime förhindrar även genomblödning / missfärgning orsakat av tanniner från olika träslag samt isolerar obehagliga dofter. Vid mycket stark röklukt, svårare fläckar samt vid risk för kraftig genomblödning (t.ex. från färska kvistar eller exponerad rödpigmenterad bets) rekommenderar vi i stället Zinsser BIN - speciellt vid målning med vita och ljusa kulörer.  Zinsser BIN är shellacksbaserad och överlägsen i det avseendet.

Teknisk Information

TEKNISK INFORMATION
Volym: 1 Liter
Färg: Vit  (kan brytas mot samma kulör som täckfärgen, men blir inte densamma och kan inte göras mörk)
Glansnivå: Matt
Ångpermeabilitet: God (tillåter substratet att andas)
Brandfarlig: Nej
Viskositet: Lättflyktig
VOC‐halt: 30 g/l Kategori A/g EU‐gränsvärde 30 g/l 

Åtgång & Täckförmåga
Teoretisk täckförmåga: ca10m2 per liter (beroende på flera faktorer som t.ex. underlagets porositet, appliceringsteknik och materialsvinn).
Antal strykningar: vanligtvis räcker 1 strykning, men för att spärra genomblödning (fläckar, bets, tanniner) kan kräva fler.

Applicering 
Applicera med syntetpensel (nylon, polyester eller blandning), roller eller färgspruta. Om förtunning är nödvändigt tillsätt inte mer än 8% vatten. Följ tillverkarens instruktioner när du använder sprayutrustning.
Luftlöst system: använd ett munstycke på 0,43 mm (0,017”) vid 138‐173 bars tryck.
Konventionellt system: spraya med 3,4‐6,2 bars tryck.

Torktid
Torktiden variera beroende på temperatur, fuktighet, ventilation och beläggningens tjocklek. Torktider vid 24°C & 50 % relativ luftfuktighet:
- Dammtorr: 30 minuter
- Övermålningsbar: 1 timma
- Försegling av fläckar: 2 timmar
- Försegling av tanniner: 24 Timmar
- Full vidhäftning: 7 dagar

Användningsförhållanden
Temperatur: 10°- 32°C
Luftfuktighet: Max 85%

Fuktigheten i ytan/underlag: Max 12%

Rengöring
Rengöring med tvål & vatten.

Användningsområden

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Smart Prime och är lämplig för användning i såväl privata bostäder som offentliga lokaler, hotell och restauranger m.m. Smart Prime kan användas till väggar, tak, dörrar, listverk och foder, vindskivor, takfötter, fasadpanel, socklar, räcken, staket och andra målningsbara ytor både inom- och utomhus. OBS! Rekommenderas inte till golv, altandäck, takytor eller ytor utsatta för nedsänkning under vatten eller utsatta för vatten under längre tider.

Underlag
Smart Prime kan användas både inom- och utomhus på både obehandlade och målade ytor inklusive trä, panel, byggskivor, gipsskivor, puts, betong, aluminium, stål, galvaniserad metall, vinyl och PVC. Utomordentlig vidhäftning på icke porösa, blanka ytor som lackfärg (både olje- och vattenburen), lack, panel, laminat samt glaserat kakel.

Inomhus
För interiöra ytor rekommenderas Smart Prime till nya och tidigare målade gipsskivor, spackel, trä (tall, gran, cederträ, redwood, plywood...),
metall (aluminium, rostfritt stål, galvaniserad metall...), vinyl, PVC, glasfiber och murverk (stuckatur, betongblock, betong, tegel...).

Utomhus
För exteriöra ytor rekommenderas Smart Prime till nytt eller tidigare målat trä (tall, gran, cederträ, redwood, plywood, tryckbehandlat trä...), hardboard, glas, metall (aluminium, rostfritt stål galvaniserad metall...), PVC, styv plast-, fasadbeklädnad (trä, plywood, aluminium- och vinyl), glasfiber och murverk (stuckatur, betongblock, betong, tegel).

Fläckförsegling 
Formulerad med patenterade specifika hartser blockerar Smart Prime fläckar från vatten, rök, cederträ eller röda vedblödningar, fett, handavtryck, asfalt, kritor, graffiti, rost m.m. Roller eller färgspruta är effektivt att använda på svåra fläckar. Vid sprutmålning gå efter med roller. ÖVERAPPLICERA INTE! Fläcken kan bli synlig i grundfärgen ‐ vilket är normalt. Fläcken låses fast i grundfärgen och kommer inte blöda in i täckfärgen. Tillåt 2 timmar torktid för grundmålade fläckar och över natten (helst 24 timmar) för att isolera tanniner från obehandlade träslag. Vissa applikationer kan behöva en andra strykning.  Vid mycket stark röklukt, svårare fläckar samt vid risk för kraftig genomblödning (t.ex. från färska kvistar eller exponerad rödpigmenterad bets) rekommenderar vi i stället Zinsser BIN - speciellt vid målning med vita och ljusa kulörer. Zinsser BIN är shellacksbaserad och överlägsen i det avseendet.

Porösa underlag
Smart Prime har en patentskyddad sammansättning av bindemedel som tränger in djupt för försegla porösa ytor och ge en jämn yta, vilket  bidrar till att täckfärgen får en bättre och jämnare täckförmåga och enhetlig glans med färre lager. Notera att mycket porösa ytor kan kräva ett andra lager. Binder även lätt kritade ytor. 

Blanka underlag
Blank emaljfärg och klarlacker, kakel, panel och metallytor kan grundmålas utan att behöva slipas och mattas ner. Två tunt rollade lager med längre tork- och härdningstid (24h) ger starkare vidhäftning än ett tjockare lager och de rekommenderade 60 minuterna.

Gipsskivor 
Ny gipsskivor måste torkas av med en fuktig trasa till avlägsna kvarvarande spackeldamm innan grundmålning. Skadade gipsskivor bör repareras innan grundmålning. Punktmåla området med sönderrivet gipspapper eller exponerat gips med Zinsser GardZ® Problem Surface Sealer och spackla sedan området innan grundmålning med Smart Prime.

Bredspacklade väggar och betong
Spacklade ytor ska vara genomhärdade innan målning. Betong, murverk och nyputsade ytor ska härda i minst 6 veckor.

Applicering

APPLICERING

Förberedelser
Ytan skall vara ren, torr och fri från damm, smuts, överdrivet kritat material sot, fett, olja, mögel, tapetklister och annat som kan påverka vidhäftningen negativt. Vid osäkerhet, rengör ytan med lämpligt rengöringsmedel eller lösningsmedel.

 • Använd rengöringsmedel, hushållsamminiak eller lösningsmedel av god kvalitet lämpligt för underlaget. Avlägsna mögel med mögeltvätt eller något liknande rengöringsmedel, följ tillverkarens anvisningar på förpackningen. Använd inte TSP som rengöringsmedel (eller var mycket noga med eftersköljning för att inte lämna några rester).
 • Avlägsna eventuell flagnande och annan instabil beläggning från ytan.
 • Slipa träytor med 80 eller 100 korns slippapper för att avlägsna lösa träfibrer och eventuellt grånat trä. 
 • Försänk spikhuvuden och fyll igen hål och sprickor med spackel. 

OBS! Gör ALLTID dina egna lämplighetstester för dina specifika applikationsändamål. Testa produktens kompatibilitet med det underlag / material som ska målas på ett dolt ställe (eller på en testbit) för att säkerställa att inte en oönskad reaktion uppstår samt att vidhäftning och resultat är tillfredställande.

Applicering 

 1. Skaka och rör om innan användning.
 2. Om förtunning är nödvändigt tillsätt inte mer än 8% vatten. Spädning kan reducera kapaciteten att isolera fläckar.
 3. Använd pensel, filt/fiberroller eller målardyna
 4. I de flesta fall är bara ett lager nödvändigt för att grunda de flesta ytor, applicera fler lager vid behov. Mycket porösa underlag och fläckar kan behöva ytterligare ett lager.
 5. För bästa resultat grundmåla hela ytan med (inte bara över kvistar och fläckar). Fläckvismålning rekommenderas endast under mycket täckande toppfärg.
 6. Håll burken stängd när den inte används.

Säkerhet & Miljö

SÄKERHET & MILJÖ 
Water-based Acrylic
Lösningsmedel: Vatten, glykoletrar
Bruk: Metall
Doft: Svag
VOC‐halt: 30 g/l Kategori A/g EU‐gränsvärde 30 g/l
Certifieringar: MPI #6, #39, #50, #137, #149 

Förvaring / hållbarhet
Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 32°C. Förvaras inte i direkt solljus

Rengöring & Rester
Gör rent verktyg med varmt vatten och tvål direkt efter användning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Om spill eller droppar har torkat, använd denaturerad alkohol eller rengöringsmedel med ammoniak för att mjuka upp och ta bort primern. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer. 

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning: Inga faroangivelser
Produkten klassificeras inte som miljö- eller hälsoskadlig.

Innehåller biocid : 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on (hindrar tillväxt av bakterier och mögel), vilket kan orsaka allergiska reaktioner. Kan orsaka hud- och ögonirritation. 

Allmänt: Säkra för god ventilation och använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Vid kontakt med ögonen; skölj omedelbart med varmt vatten. Kan vara skadligt vid förtäring; förvara utom räckhåll för barn. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer; undvik utsläpp till miljön.

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒
Läs mer om: Grundarbete ⇒
Läs dig mer om: Olika Grundfärger ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).