Zinsser® B-I-N Advanced - Spärrgrund - VARM GRÅ

 • 465 kr

Ljusgrå vattenburen grundfärg innehållande syntetisk shellack för effektiv isolering av fläckar och dofter samt genomblödning från trä, kvistar och bets m.m.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3219
Dela

Zinsser B-I-N Advanced 
Zinsser B-I-N Advanced är en vattenburen kvist- och isoleringsgrund som innehåller syntetisk shellack.

Leverantörens produktbeskrivning:
Zinsser B-I-N Advanced kombinerar snabb torktid med oöverträffad vidhäftning och bästa möjliga täckkraft. Idealisk att använda på nytt eller tidigare målat/lackat trä, gipsskivor, porös tapet och träpaneler. B-I-N Advanced grundfärg fäster på nästan alla ytor som t.ex. blank lackfärg, klarlack, glaserat kakel, metall, porslin och MDF. Denna mångsidiga grundfärg kan användas över och under alkyd- och vattenburen färg och är perfekt för nykonstruktion, brand- och vattenskador, ombyggnation och renovering.

Vårt omdöme:
Fördelarna med Zinsser BIN Advanced framför Zinsser BIN är att den är vattenburen och verktygen kan rengöras med vatten samt att den har lägre VOC och är mer miljö- och användarvänlig. Det här är en mycket bra grundfärg som räcker gott och väl i de allra flesta sammanhang, men den blockerar inte svår genomblödning och starka obehagliga dofter lika effektivt som Zinsser B-IN med äkta shellack. Den har heller inte lika god vidhäftning på problematiska underlag och har du behov av en grundfärg till blanka ytor finns det bättre alternativ.

Val av färg på B-I-N Advanced:

 • Använd VIT om du ska måla med vitt eller annan ljus nyans.
 • Använd GRÅ som ett mellansteg när går från en mycket mörk färg till en mycket ljus eller vice versa.
 • Använd GRÅ under mörka kulörer samt under starka och klara nyanser (röda, gula, blå och gröna...) som har en mer transparent färgbas. Grått absorberar ljus bättre än vitt (som istället reflekterar ljus) och en grå grundfärg gör att täckning och färgdjup upplevs som bättre och nyansen blir jämnare i tonen.

Egenskaper

 • Svag lukt
 • Matt ytfinish
 • Hög täckkraft 
 • God vidhäftning
 • Förseglar och isolerar obehagliga dofter och rökskador
 • Förseglar och isolerar samt förhindrar och genomblödning av tanniner
 • Interiör och fläckvis exteriör användning

Teknisk Information

TEKNISK INFORMATION
Volym: 1 Liter
Färg: Vit  (kan brytas mot samma kulör som täckfärgen, men blir inte densamma och kan inte göras mörk)
Glansnivå: Matt
Brandfarlig: Nej
VOC‐halt: 96 g/L

Åtgång & Täckförmåga
Teoretisk täckförmåga: ca7-9m2 per liter (beroende på flera faktorer som t.ex. underlagets porositet, appliceringsteknik och materialsvinn).
Antal strykningar: vanligtvis räcker 1 strykning, men på ytor med lukt- och fläckproblem kan det krävas fler. 

Applicering 
Applicera med syntetpensel (nylon, polyester eller blandning), roller eller färgspruta. Om förtunning är nödvändigt tillsätt inte mer än 8% vatten. 

Följ spruttilltillverkarens anvisningar när du använder sprayutrustning.
Luftlöst system: använd 0,15–0,17 munstycke vid 1700-2200 P.S.I).

Användningsförhållanden
Temperatur: 10°- 32°C
Relativ luftfuktighet: Max 85%
Fuktigheten i ytan/underlag: <12% (max 16%)

Torktid
Torktiden variera beroende på temperatur, fuktighet, ventilation och beläggningens tjocklek.
Torktider vid 24°C & 50 % relativ luftfuktighet:
- Dammtorr: 25 minuter
- Övermålningsbar: 45 timma
- Försegling av fläckar: 2 timmar
- Försegling av tanniner: 24 Timmar
- Full vidhäftning: 7 dagar

Rengöring
Rengöring med tvål & vatten.

Användningsområden

ANVÄNDNINGAOMRÅDEN

Grundmålning inomhus
Används som en heltäckningsgrund på träpanel, byggskivor, dörrar, karmar, PVC, plywood, betong, högblank färg och lack och andra målningsbara ytor. B-I-N Advanced är också idealisk för fläckvis grundmålning inomhus på vattenfläckar och spacklade ytor. 

Fläckvis målning: Notera att på fläckvis grundmålade porösa ytor kan de behandlade områdena det lysa igenom om täckfärgen har dålig täckkraft (de suger inte åt sig lika mycket färg som omkringliggande yta. Detta gäller även många takfärger och blanka lackfärger – använd bara täckfärg med god täckkraft eller avsluta fläckbehandlingen med ett heltäckande lager grundfärg. 

Rekommenderas inte överdrivet fuktiga områden eller ytor som står under vatten eller är utsatta för vatten under långa tider.

Grundmålning utomhus
Zinsser B-I-N Advanced är utmärkt för fläckvis isolermålning utomhus av kvistar, kåda, rostfläckar mm. Rekommenderas inte som heltäckningsgrund utomhus eller överdrivet fuktiga områden eller ytor som står under vatten eller är utsatta för vatten under långa tider.

Försegling av porösa ytor
Zinsser B-I-N Advanced tränger in och förseglar porösa ytor och torkar till en jämn finish med utmärkta överbyggande egenskaper. Färg får bättre täckning och enhetligare glans vilket gör B-I-N Advanced till utmärkt grundfärg till lackfärg.

Kvistar och kåda
Isolera äldre kvistar och kåda med 1-2 strykningar, är träet nytt/färskt rekommenderas alltid två strykningar.

Fläck och luktisolering
Zinsser B-I-N Advanced isolerar fläckar från vatten, nikotin, fett, olja, sot, rost, mögel, krita och läppstift. B-I-N Advanced isolerar även obehaglig lukt inklusive lukt från brandskador, rök, cigarr & cigaretter, mögel, djururin, lukt från eldstäder och värmepannor.

Förberedelser / Applicering

Förberedelser
Ytan skall vara ren och torr; fri från damm, smuts, olja, fett, vax, mögel, lösa partiklar, kritande material och andra föroreningar som påverkar vidhäftningen negativt. 

 • Använd rengöringsmedel, hushållsamminiak eller lösningsmedel av god kvalitet lämpligt för underlaget. Avlägsna mögel med mögeltvätt eller något liknande rengöringsmedel, följ tillverkarens anvisningar på förpackningen. Använd inte TSP (trisodiumfosfat) som rengöringsmedel (eller var mycket noga med eftersköljning för att inte lämna några rester).
 • Avlägsna eventuell flagnande färg och annan instabil beläggning från ytan.
 • Rugga upp blanka ytor för bättre vidhäftning.
 • Slipa rena träytor med 80 eller 100 korns slippapper för att avlägsna lösa träfibrer och eventuellt grånat trä. 
 • Försänk eventuella spikhuvuden och fyll igen hål och sprickor med spackel. 

Applicering
Applicera enligt riktlinjerna (se teknisk information) annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. 

 • Skaka burken och rör om noga innan användning
 • Skall inte förtunnas.
 • Använd valfritt appliceringsverktyg; pensel, filt/fiberroller eller målardyna och applicera ett jämnt lager*
 • Låt torka i minst en timme (längre om luftfuktigheten är hög) och applicera sedan ett andra lager vid behov**
 • Låt torka minst 2 timmar innan övermålning med täckfärg, vid isolering av kvistar och tanniner tillåt 24 timmar härdning.
 • Verktygen rengörs med tvål och vatten.

* I de flesta fall räcker ett lager, men vid isolering av lukter, kvistar och tanniner krävs ofta fler. För bästa resultat grundmåla hela ytan, inte bara över kvistar och fläckar (du kan eventuellt förstärka skyddet genom fläckvis målning under ett heltäckande lager).

** Ju längre härdningstid du ger grundfärgen desto effektivare blir resultatet. För mycket envisa problem, öka tiden mellan varje lager samt innan du målar över med målarfärg.

Om oväntad genomblödning framträder medan du målar, avbryt och låt färgen torka. Applicera sedan Zinsser B-I-N Advanced innan du fortsätter.

Säkerhet & Miljö

SÄKERHET & MILJÖ 
Lösningsmedel: Vattenburen (glykoletrar och vatten)
Bindemedel: Akrylresin
Doft: Svag
VOC-halt: 96 g/L
Burk: Återvinningsbar metall
Innehåller: Titanium Dioxide, Hydrous Magnesium Silicate, Dipropylene Glycol Monomethyl, Ether, Zinc Oxide, 2,4,7,9-Tetramethyl-5-Decyne-4,7-Diol, Aqueous Ammonia.

Förvaring
Förvaras stående och väl försluten i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme (optimalt 15-25°C). Skyddas från direkt solljus samt extrema temperaturer (hetta, frost- och minusgrader). Förvara inte under 5°C och inte över 35°C.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Efter att färgen torkat behöver du som regel färgborttagningsmedel (t.ex Autentico Bio-Strip) för att rengöra penslarna. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats (flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer).

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning: Inga faroangivelser
Produkten klassificeras inte som miljö- eller hälsoskadlig.
Produkten klassificeras inte som brandfarlig.

Vattenbaserade produkter innehåller biocider (hindrar tillväxt av bakterier och mögel), vilket kan orsaka allergiska reaktioner. Kan orsaka hud- och ögonirritation. Kan vara skadligt vid förtäring. Kan orsaka kräkningar.

Säkra för god ventilation och använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Vid kontakt med ögonen: skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒
Läs mer om: Grundarbete ⇒
Läs dig mer om: Olika Grundfärger ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).