Dixie Belle Boss - Blockerande Grundfärg / Spärrgrund - VIT

 • 245 kr

BOSS är vattenburen vit grundfärg som blockerar genomblödning av tanniner från träslaget (t.ex kvistar), fläckar och obehaglig lukt.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 418
Dela

BOSS - Problem Solver- Spärrgrund - VIT
BOSS är vattenburen mångsidig grundfärg som:

 • Blockerar genomblödning av tanniner från träslaget (t.ex kvistar)
 • Blockerar genomblödning av vatten- och oljefläckar, gamla lacker och pennor m.m.
 • Blockerar obehaglig lukt från mögel, nikotin, rök och husdjur m.m.

OBS! Boss är INTE en vidhäftningsprimer och kommer inte att ge dig bättre vidhäftning på blanka underlag. Till det behöver du Dixie Belle Slick Stick.

Vissa möbler (även om de är målade eller lackade) kan "blöda igenom" av olika anledning. Missfärgning och fula fläckar kan uppstå på ytan under eller efter målning. Genomblödning tenderar att vara mer av ett problem när du målar med ljusa kulörer. Om du tror att din möbel kan vara i riskzonen, bör du börja med BOSS innan du målar med vanlig färg. Om din möbel har en obehaglig lukt, kommer BOSS att försegla ytan och förhindra lukten från att tränga ut. 

Åtgång / Val av färgnyans

ÅTGÅNG
Åtgången kan variera beroende på hur stort problemet är som ska åtgärdas. Oftast räcker det med två lager, men ibland kan det krävas fler.

Täckning
236ml (8oz) räcker till ca 3.5m² (en strykning)
473ml (16oz) räcker till ca 7m² (en strykning)
946ml (32oz) räcker till 14m² (en strykning)

VAL AV FÄRGNYANS
Eftersom BOSS finns i tre nyanser och kan du exempelvis använda:

 • VIT Boss om du ska måla med vit eller annan ljus nyans.
 • GRÅ Boss som ett mellansteg när går från en mycket mörk färg till en ljus eller vice versa.
 • GRÅ Boss under starka och klara nyanser som har en mer transparent färgbas (t.ex rött och gult). Grått absorberar ljus bättre än vitt (som istället reflekterar ljus) och en grå grundfärg gör att täckning och färgdjup upplevs som bättre och nyansen blir jämnare i tonen.
 • TRANSPARENT Boss om du målar med mörkfärg på ett mörkt underlag
 • TRANSPARENT Boss om du vill att original trät ska synas igenom målarfärgen, exempelvis vid lasering eller vid "distressing" (slitningar och nötta kanter).
 • TRANSPARENT Boss om du vill spärra obehaglig lukt, men inte planerar att måla ytan (t.ex. insidan på en möbel).

Applicering

APPLICERING

 1. Rengör din yta med ett  avfettningsmedel t.ex. Dixie Belle White Lightning, Autentico Omniclen, Fusion TSP eller Krud Kutter Gloss Off. 
 2. Rugga upp blanka ytor för bättre vidhäftning (eller använd först Dixie Belle Slick Stick eller Fusion Ultra Grip). 
 3. Skaka burken och rör om noga! 
 4. Applicera ett jämnt och slätt lager med BOSS, använd inte dina allra dyraste penslar till det här, men det är viktigt att använda en syntetisk pensel som ger en slät finish, alternativt kan du prova med roller eller målardyna. 
 5. Låt torka i minst en timme (längre om luftfuktigheten är hög). 
 6. Applicera sedan ett andra lager BOSS och låt torka ordentligt (minst en timme, men gärna 4 timmar). 
 7. Fortsätt sedan att måla med vanlig färg.
 8. Verktygen rengörs med tvål och vatten.

VIKTIGT: Ju längre härdningstid du ger Boss, desto effektivare blir resultatet. För mycket envisa problem, öka tiden mellan varje lager samt innan du målar över med målarfärg. Ibland kan det fler än två lager.

NOTERING: Om oväntad genomblödning framträder medan du målar, avbryt och låt färgen torka, applicera sedan BOSS innan du fortsätter.

Hälsa & Miljö

HÄLSA & MILJÖ
Vattenburen.
Plastburk.

FÖRVARING
Förvaras torrt och svalt. Skyddas från extrema temperaturer och minusgrader.

RENGÖRING & RESTER
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Efter att färgen torkat behöver du som regel färgborttagningsmedel (t.ex Autentico Bio-Strip) för att rengöra penslarna. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats.

HÄLSA & SÄKERHET 

VOC 98g/L (lätt-medium doft).
Innehåller: 2,2,4-Trimetyl-1,3-pentandiolmonoisobutyrat.

Varning!
Generell information: Vattenbaserade produkter innehåller vanligen biocider (hindrar tillväxt av bakterier och mögel), som kan orsaka allergiska reaktioner. Boss innehåller ämnen som kan orsaka irritation av hud, ögon, slemhinnor och andningsvägar, cancer och reproduktiv skada. Använd inte om du är gravid! Förvara oåtkomligt för barn, kan vara skadligt att förtära. 

Användning: Säkra för god ventilation, använd lämplig skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon och andningsskydd). Om produkten hamnar i ögonen - skölj med ljummet vatten i 15 minuter och kontakta läkare.

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒
Läs mer om: Grundarbete ⇒
Läs dig mer om: Olika Grundfärger ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).