MÅLA PÅ TAPET
Visst kan man måla tapetserade väggar!

Det är oftast mycket enkelt att måla över tapet, men som alltid är grundarbetet viktigt för att få bästa möjliga resultat. Ett vanligt problem är att tapeten sväller och "bubblar sig" bubblor av fukten i målarfärgen, för att undvika det är det viktigt att tapeten sitter fast ordentligt. Om väggen endast är tapetserad en eller två gånger är det oftast inga problem.. 

OLIKA VÄGGMATERIAL

Är dina tapeter monterade på gipsskiva brukar resultatet bli hållbart och fint, men många tapeter sitter numera direkt på spån- eller MDF skivor. Även om byggskivor inte påverkas lika mycket av temperatur och luftfuktighet som rent trä kan det ändå lätt bildas sprickor i skivornas skarvar när de rör på sig. Det gäller i allra högsta grad porös krit- och mineralfärg som inte är lika elastisk som akryl/latexfärg. Att endast stärka skarvarna med en remsa och lite spackel kommer troligen inte att räcka och ger dessutom en ful uppbuktning. Om du absolut vill måla väggarna - överväg att först montera renoveringsgips eftersom det  ger ett mer stabilt underlag.

FAQ Mer

OLIKA TAPETSORTER

Det finns många slags tapeter med olika egenskaper och materialkvalitet, vilket kan ha betydelse för både tillvägagångssätt och resultat. 

Papperstapet
En del tapeter har en skyddande beläggning som gör den mer motståndskraftig mot vatten (avtorkbar) medan andra är mer porösa och känsliga och vattenkänsliga. Det kan ha betydelse för hur pass väl tapeten klarar av att hantera fukten som finns i färgen. För lite känsligare tapeter är det ännu viktigare att tapeten sitter ordentligt för att den inte ska svälla, bubbla och/eller släppa från underlaget. Bredspackling (hela väggen) direkt på en papperstapet eftersom den är är så fuktkänslig.

Vinyltapet
Sitter vinyltapeten bra går det ofta att måla direkt, men det finns många olika varianter och vinyltapeter innehållande mycket mjukgörande ämnen kan vara svåra att måla. Ftalater kan hindra färgen från att torka, härda och fästa ordentligt (så att den börjar flagna). Vi rekommenderar att du gör ett test innan du målar hela väggen. Rengör med målartvätt och/eller T-röd samt grundmåla med med en lämplig grundfärg (som fäster på vinyl). 

Många vinyltapeter kan spaltas, det vill säga att man drar bort plastfilmen (och eventuell struktur) så att endast pappersdelen sitter kvar. Eventuellt kan det sedan vara nödvändigt att bredspackla innan målning för att få en jämn och slät yta.

Strukturerade tapeter
Sitter tapeten bra och du vill behålla struktur och mönster... då är det bara att sätta igång att måla. Är tapeten i sämre skick har du dessvärre betydligt mer arbete framför dig. På strukturerade tapeter är det svårt att reparera eventuella skador eller åtgärda synliga skarvar efter som all punkt- och skarvspackling kommer att framträda som släta "fläckar" och ränder. Det kan bli nödvändigt att ta ner hela tapeten, bredspackla eller sätt upp monteringsgips för att få ett bra målningsunderlag.

FAQ Mer

VATTENTEST

Ett mycket vanligt problem vid målning av tapet är att tapeten får bubblor, vilket beror på att fukten i målarfärgen får tapeten att svälla och släppa från väggen. Oftast drar bubblorna ihop sig och försvinner när tapeten torkar, men om tapeten sitter dåligt eller om du målar ovanpå många lager av tapet kan det hända att de inte försvinner och blir synliga i slutresultatet.

Gör ett därför ett vattentest för att kontrollera att tapeten sitter tillräckligt stabilt och att eventuella fuktbubblor drar sig tillbaka och försvinner av sig självt. Använd en svamp eller blomspruta för att fukta ett område, om tapeten sväller och bildar bubblor eller helt släpper taget från underlaget... så kommer detta sannolikt också att ske om du målar.

Klarade tapeten vattentestet
Vänta över natten och säkerställ att tapet och vägg är ordentligt torr innan du sätter igång och målar den.

Klarade inte tapeten vattentestet?
Sorry, men för bästa resultat bör den tas bort innan målning (eller så monterar du renoveringsgips över hela väggen).

Gränsfall?
I stort sett ser det bra ut, men någon enstaka bubbla finns kvar... Om du känner dig det minsta tveksam bör du definitivt grundmåla med en snabbtorkande spärrande grundfärg som hindrar genomträngning av fukt och därmed minskar risken för blåsbildning i kontakt med spackel eller vattenburna färger. Det gäller speciellt om du ska måla dekorativt med tjocka lager färg eller använde mycket vatten, vilket är vanligt vid kalkmålning (Autentico Venice och Volterra) samt vid strukturmålning och embossing med schabloner.

FAQ Mer

LÖST SITTANDE TAPET

Kontrollera alla skarvar samt tapetens hörn och kanter intill tak- och golvlister samt dörr- och fönsterfoder. Även om tapeten sitter bra i övrigt har ofta skarvar och kanter börjat släppa, se till att limma fast dem noga igen med tapetklister.

Större lösa tapetdelar bör rivas bort eller avlägsnas på annat sätt. Har du många lager med tapeter på väggarna försämras hållbarheten... och även om du tycker att det verkar sitta hyfsat, är det kanske är dags att riva ner allt för att komma ner till ett mer stabilt underlag.

FAQ Mer

FULA TAPETSKARVAR

Tapetvådernas kanter kan antingen ligga om lott eller kant i kant. Ligger tapeten omlott kommer det även att synas efter målning. Det ser i princip ut som om väggen fortfarande är tapetserad, vilket kan vara missprydande och du t.ex eftersträvar ett utseende som ser ut som betong.  

Om du inte vill att tapetskarvarna ska synas kan du hyvla bort överlappningen med en tapethyvel eller skära bort den med en vass kniv. Lägger du ett vertikalt snitt mitt i överlappningen kan du ibland lyckas pilla bort de två "lösa" remsorna så att du får en anslutning som ligger kant i kant. Annars kan du antingen mot skarven eller bakifrån skarven, prova dig fram för att se vad som fungerar bäst. Undvik att hyvla och slipa för mycket eftersom det skadar ytskiktet på tapeten och gör den mer fuktkänslig (inför spackling och målning). 

Även tapeter som ligger kant i kant kan behöv spacklas eftersom det ibland kan finnas en liten glipa mellan våderna.

FAQ Mer

FÖRSEGLA SKARVAR & SKRUVHÅL

För att skydda tapeten kan det vara fördelaktigt att grundmåla utsatta områden innan spackling och slipning. Spacklet innehåller mycket fukt och eftersom det ofta läggs på i lite tjockare lager över brusten och skadad tapet är risken stor att fukt tränger in så att den sväller, släpper och bildar bubblor. Applicera ett tunt lager med en spärrande (vattenavvisande) grundfärg på områden som ska spacklas och där fukt lätt kan tränga in (tapetskavar, kanter, skruvhål, borttagen tapet och skador). Grundfärgen torkar snabbare än spacklet och ställer därmed till med mindre problem. Låt grundfärgen torka ordentligt innan spackling (gärna över natten), grundfärgen skyddar sedan tapeten genom att förhindra att fukt från spacklet tränger in. Torka noga bort allt slipdamm innan du målar. 

FAQ Mer

SPACKLA & SLIPA

Spackla skruvhål, tapetskarvar, skador och märken samt områden med borttagen tapet och andra ojämnheter. Lägg på ett tunt lager spackel och ta bort överflödet med en stålspackel. Efter att spacklet torkat, slipa med sandpapper till en jämn och slät yta. Spackel kan krympa och spricka under torkning  och det kan vara nödvändigt att upprepa proceduren. Strukturerade tapeter bör inte punktspacklas eftersom du får släta områden som inte passar in i övrig struktur eller mönsterdesign. . 

Det är sedan mycket viktigt att spacklet fått torka och härda enligt instruktionerna på burken innan du går vidare till målning. Är du för snabb kan fukten i färgen slösa up spacklet så att det blir kladdigt igen, vilket leder till att målarrollen drar med med sig spackel så att din släta yta är som bortblåst och du har färgad geggamoja både på väggen och i din roller. Tjockare och djupare lager (t.ex. lagade skador eller fåror) ska vara genomtorra ända ner på djupet och det kan lite längre tid. Det räcker inte med att det ser torrt ut på ytan, stänger du inne fukt kan det leda till problem och störa färgens vidhäftning och härdning samt orsaka fuktfläckar. 

Använd en stadig slipkloss för att få en jämn tryckfördelning och en slät yta (flexibla slipsvampar är för möbler och rundade former). Ett ledat slipverktyg med ett förlängbart handtag (som en golvmopp) gör arbetet lättare. Slipa med grovkornlek 80-120.

FAQ Mer

RENGÖR & GRUNDMÅLA

Borsta och dammsug bort allt slipdamm från väggar och golv och torka eventuellt av väggen med en lätt fuktad trasa eller en klibbduk. 

Fuktskydd
Genom att måla med en filmbildande grundfärg tätas och försegla tapeten så att den sedan klarar kommande lager med fuktig färg mycket bättre. Observera att du inte ska måla med en spärrande eller isolerande grundfärg om du vill ha en diffusionsöppen vägg. Du kan i stället applicera ett tunt lager utspädd Autentico Sealer (men observera att att vissa tapeter har vattenavvisande impregnering eller plastbeläggning som bör avlägsnas).

Fläckskydd
Om du har fläckar som riskerar att tränga igenom målarfärgen (exempelvis feta avryck från barnfingrar eller eller stänk från ett tappat glas vin) behöver du isolera dessa innan målning med en spärrande grundfärg. 

Jämn struktur och absorption
Du ska alltid sträva efter att ha en så jämn och enhetlig yta som möjligt innan målning. Om vissa parter är släta och glansiga medan andra är matta och sträva... eller om absorptionen är ojämn  (underlagets förmåga att suga åt sig färg) kan det visa sig som ojämnheter finishen. Spacklade områden kan vara mer sugande, vilket innebär de blir och tar åt sig mer färgpigment och blir mörkare. Mycket sugande ytor är också svårmålade eftersom färgen torkar så snabbt att appliceringen blir trög och ojämn (det kan underlätta att späda första lagret färg med lite vatten för att få en tunnare och smidigare konsistens).

Optimal täckning och färgdjup
Till skillnad mot en del kulörta färger har grundfärger som regel mycket god täckkraft, vilket kommer väl till hands om du ska måla över en mönstrad tapet med kraftiga färger. 

Applicering
Första lagret med färg ska vara mycket tunt så att det torkar så snabbt som möjligt, späd eventuellt ut den med lite vatten för att få en tunnare konsistens. Överarbeta inte, utan arbeta dig snabbt och effektivt vidare. Gå inte tillbaka för att bättra på, utan låt istället färgen torka ordentligt och applicera sedan lager till om det behövs. Var generös med torktiden!  Ju längre färgen får härda desto bättre kommer tapetens fuktskydd att bli.

FAQ Mer

ÅTGÄRDA BUBBLOR

Om du trots allt får blåsor som inte försvinner efter att färgen torkat kan prova att spruta in lite tapetlim i bubblan med en limspruta med kanyl (eller skära upp den med ett litet fint snitt) för att få tapeten att fästa. Alternativt kan du skära bort den och sedan spackla och slipa på nytt.

FAQ Mer

TA BORT GAMMAL TAPET

Börja med att täcka golvet med papp eller plast och flytta dina möbler för att skydda dem.
  • Tjocka lager med löst sittande tapet kan lossas och skarpas bort med hjälp av en stålspatel som förs in under tapetkanten (som flagnande färg). Det är dock tidskrävande och risken är ganska stor att du råkar skada underlaget och får märken, hack och repor som sedan kan behöva spacklas för att de inte ska synas.
  • Du kan mjuka upp tapeten och lösa upp limmet med hjälp av varmt vatten och diskmedel som svampas eller sprayas på. Om du först perforerar tapeten med en tapetvals (eller ruggar upp ytan med slippapper) kommer vattnet att tränga in snabbare, lättare och djupare, men det kan ändå komma att krävas ett par behandlingar. Använda eventuellt en tapetborste eller liknande för att arbeta in vattnet i tapeten. Det finns även mer aggressiva flytande "tapetupplösare" (innehållande tensider / kemikalier) avsedda att mjuka upp tapeten och göra den lättare att få bort.
  • Med hjälp av en tapetnedångare blir genast arbetet mindre mödosamt och går lite snabbare. Den heta vattenångan mjukar upp tapeten och löser klistret utan en massa slabb och vattenspill. har du riktig tur kan du dra av tapeten i stora sjok eller långa våder.

FAQ Mer