TÄCKNING & FÄRGDJUP
Varför täcker vissa kulörer så dåligt?

Är du en färgglad person kommer du snart upptäcka att olika kulörer kan skilja sig markant gällande täckförmåga och det antal lager med färg som krävs. Vissa vibranta kulörer är näst intill som omöjliga att erhålla god täckning med... men eftersom vi älskar dessa färger är det helt enkelt ett pris de flesta av oss är villiga att betala!

FAKTORER SOM HAR BETYDELSE

En färgs täckkraft påverkas av färgbasens sammansättning och egenskaper, vilka pigment som används samt hur mycket pigment färgen innehåller. Därutöver har även underlagets profil och ursprungsfärg betydelse för vår upplevelse av täckning, färgdjup och jämnhet i kulören.

Det finns naturligtvis målarfärg av bättre eller sämre kvalitet... och en mineralfärg har självklart lite annorlunda egenskaper än en akrylfärg. Men när det kommer till färger med ovanligt svag täckkraft har det ofta mer att göra med själva kulörvalet än varumärket. Problem med täckning av vissa kulörer är något alla färgtillverkare stöter på. 

FÄRGBAS & PIGMENT

Eftersom vi inte bryter Fusion Mineral Paint eller Dixie Belle Paint själva använder vi Autentico i våra exempel nedan. 

Opak eller transparent färgbas?

Opacitet är ett begrepp som används för att beskriva transparens (genomskinlighet) och mäter graden av ogenomtränglighet samt förmågan att både absorbera och sprida ljus. Material med hög opacitet är mer ogenomskinliga medan material som helt saknar ljusgenomsläpplighet kallas opaka.

När det gäller målarfärg så uppnås hög opacitet och bra täckning genom en optimal kombination av fyllnadsmedel, pigment och bindemedel. En krit- och mineralfärg kan ibland upplevas ha lite bättre täckkraft än en ren akrylfärg som (inte innehåller några mineraler som fyllnadsmedel). Det beror delvis  på att konsistensen är lite tjockare, men mineralerna bidrar också till opaciteten (gäller framför allt vita och ljusa kulörer som innehåller mer mineraler).  

Titandioxid
Det finns en ingrediens som är speciellt viktigt för att kunna uppnå exceptionell täckning och det är titandioxid. En hög koncentration av titandioxid i kombination med ett bra färgämne/pigment ger bästa möjliga täckkraft. Det finns dock ett stort problem - titandioxid är ett kraftfullt vitt pigment och med mycket titandioxid i färgbasen är det praktiskt taget omöjligt att ta fram mörka, starka och klara färger. Med vitt skapar du helt enkelt ljusa nyanser och pasteller. Därför använder färgtillverkare som regel 2-3 olika slags färgbaser med varierande opacitet för olika färgintervaller.
 Vissa kulörer kräver en transparent bas för att erhålla sin kulör och det påverkar naturligtvis färgens opacitet och täckförmåga negativt.

FAQ Mer

Vita & ljusa kulörer

Autentico använder en så kallad P-Bas (P står för Pastell) för att skapa vita, ljusa pasteller, ljusa grå och beigea nyanser. En P-bas har det högsta innehållet titandioxid och det behövs ytterst lite pigment för att t.ex. ta fram en krämig vit. För att bryta 1L "Antique White" så behövs det endast 7ml pigmentkoncentrat (2 olika pigment). Tack vare det höga innehållet titandioxid har dessa P-bas kulörer god täckningskraft, även om de inte innehåller så mycket pigment (utöver titandioxid).

FAQ Mer

Mellanmörka kulörer

För lite djupare kulörer används en så kallad D-bas (D står för Deep). En D-bas innehåller mindre titandioxid för att undvika en för starkt uppljusande effekt. Som kompensation krävs det istället mer färgpigment. För t.ex. att bryta nyansen "Canvas" (beige) behövs ca 15ml pigmentkoncentrat (3 olika pigment), det vill säga dubbelt så mycket som Antique White. Trots att mindre titandioxid används erbjuder D-baser fortfarande en mycket tillfredställande opacitet / täckning.

FAQ Mer

Mörka, starka och klara kulörer

För att bryta mörka, starka och klara kulörer används en s.k. TR-bas (TR står för Transparent) som inte innehåller någon titandioxid. En TR-bas innehåller även mindre kalciumkarbonat (krita) och kan upplevas mer "oljig" till sin karaktär (mindre sträv). På ett ljust och glatt (blankt) underlag kan det kännas som om färgen "halkar runt" likt en lasyr med sämre täckning (nästa lager blir betydligt bättre).

När det inte finns någon titandioxid i färgbasen så måste man istället helt förlita sig på färgpigmenten och deras täckande egenskaper. För att skapa 1L av nyansen "Plum" används nästan 80ml (!!!) pigmentkoncentrat (3 olika pigment), det vill säga mer än 11 gånger så mycket som antique White. Men trots att mycket stora volymer färgpigment används får man sällan en täckförmåga som motsvarar kulörerna som använder mer opaka färgbaser. Man kan inte heller tillsätta hur mycket pigment som helst eftersom färgen blir "överpigmenterad" - på bekostnad av färgens andra egenskaper och kvalitéer. Det är helt enkelt bara att acceptera lite sämre täckkraft, speciellt när det gäller mer avancerade färger som ställer höga krav på funktion och ytfinish.

FAQ Mer

Pigment

Många djupt violetta, röda och gula nyanser (men även vibranta gröna och blå) använder pigment som är mer flyktiga och transparenta till sin karaktär och har låg täckkraft. Dessa typer av färgpigment är ökända för att spela en negativ roll i det ljusbrytande indexet och erbjuder därför inte den opacitet man önskar i en transparent TR bas.

Exempel på färger som har sämre täckning är Autentico Plum, Ruby, Red Stripe, Think Red, Passion Red, Oxblood, Grand Cru, Narang, Aubergine och Berries. Exempel på gröna och blå nyanser som har lite sämre täckning är t.ex. vår egen PP Enchanted Forest samt Renfrew Blue och Liberty Blue från Fusion Mineral Paint...

Svarta kulörer använder också en transparent färgbas, men svart järnoxid är ett mycket potent och kraftfullt pigment så täckningen upplevs som regel god. Däremot kan mörkgrå nyanser som använder en TR-bas ha sämre täckkraft eftersom de innehåller lite mindre järnoxid, ett exempel är Autentico Brut.

FAQ Mer

TIPS FÖR BÄTTRE TÄCKNING

Tack och lov är det fullt möjligt att lyckas bra även med kulörer som har sämre täckkraft.

Grundmålning

Absorbtion
Till att börja med måste underlaget vara enhetligt i fråga om absorption. Om du har lagade eller spacklade områden som är mer eller mindre sugande är det svårare att få jämn täckning eftersom de sugande områdena kommer ta till sig mer färg/färgpigment.

Underlagets färg
Undvik att måla på vitt!

Eftersom de mörka, vibranta, klara och starka nyanserna är transparenta till sin karaktär färdas ljuset igenom dem och träffar underlaget. Ljusets reflektion mot en vit bakgrund orsakar en visuell effekt där dina ögon (eller snarare din hjärna) inte upplever täckning (även om den faktiskt finns där). När ljuset studsar tillbaka upplever du färgen som ojämn och flammig till nyansen. Vi behöver alltså "lura" vår hjärna för att uppleva god täckning - och det är relativt enkelt: Grundmåla vita (och andra ljusa kulörer) med en grå grundfärg! 

En grå grundfärg ökar opaciteten avsevärt genom att absorbera ljuset istället för att reflektera tillbaka det. Detta blir speciellt viktigt när du målar med färger som har lite högre glansgrad, som t.ex. Autentico Versante Eggshell och Vivace Satin / Semi Gloss (eller använder ett blankt lack). En matt färg reflekterar inte lika mycket ljus. Ju mer glans en färg har, desto mer absorbering av ljus krävs för att din hjärna ska uppfatta färgen som täckande. Ovanpå en grå grundfärg bör det räcka med 2-3 lager, även om du använder en "TR- färg" (det påverkas naturligtvis av hur tjocka/tunna lager färg du applicerar).

Du kan även grunda med en annan nyans (mellankulör) som har bättre täckning och ligger närmare den du ska måla med (som ett mellansteg).

FAQ Mer

Appliceringsteknik

Blanda färgen mycket noga! Skaka burken med all din kraft, ställ den upp och ner ett tag, skaka igen och rör om ända ner i botten med en blandpinne. Färgen separerar efter att ha stått ett tag och pigment och fyllnadsmedel sjunker till botten och vätskan högre upp är mer transparent. 

  • Måla med långa penseldrag och undvik korta stopp som leder till att penseln släpper ifrån sig mer färg och lämnar mörkare märken. 
  • Måla i olika riktningar för att täcka underlagets struktur från alla håll och kanter, måla exempelvis först ett W-mönster från topp till botten och sedan W-mönster från sida till sida...
  • Avsluta dock alltid i träslagets/underlagets riktning för en jämn och enhetlig finish.
Ett flammigt resultatet kan bero på överlappningar och att lagret med färg är ojämnt applicerat (olika tjockt). Det är riktigt svårt att måla helt jämnt, vilket är anledningen till att man nästan alltid måste måla två lager oavsett hur bra täckning en kulör har. Nyansen blir inte jämn och enhetlig till kulören förrän du uppnått ett tillräckligt tjockt och heltäckande lager över hela ytan, det vill säga att färgen är så fyllig och mörk (eller ljus) som den kan vara.

FAQ Mer

Torktider

Täckningen blir ofta bättre och jämnare om du låter färgen torka extra länge mellan strykningarna. Risken att fukten från färgen du applicerar löser upp det underliggande lagret och lyfter/drar med sig färg och pigment minskar.

FAQ Mer