KALKFÄRGER
Kalkfärg består av våtsläckt kalk 
(kalciumhydroxid)
Al fresco och freskotekniker med traditionella kalkfärger (lime paint) har anor som sträcker sig tillbaka till 1400-talets Italien, men redan långt före vår tideräkning användes färg av kalk, lera, jord och pigment till grottmålningar. I antikens Grekland och det romerska riket började teknikerna att utvecklad och bli mer välkända. 


Kalkfärger binder sig till mineraliska underlag och överlever tidens påfrestningar väl. De behåller sitt vackra utseende länge och många av de gamla kyrkomålningarna som går tillbaka tusentals år i tiden är fortfarande i anmärkningsvärt gott skick.  

Historiskt sett har kalkfärger främst använts till betong och puts, men de senaste åren har inredningsmagasinen fyllts av vackra kalkmålade innerväggar av andra material. Kalkfärger är mycket omtyckta för sin transparens och lyster som ger ett unikt, levande och lite molnigt utseende.


Vad innehåller kalkfärg?

Äkta traditionell kalkfärg är en helt naturlig produkt bestående av kalciumhydroxid (våtsläckt kalk). Färgen innehåller inte något extra tillsatt bindemedel utan det är själva kalken är som är "bindemedlet". De mycket fina kalkpartiklarna förenar sig med underlaget och binder sig genom genom härdning i reaktion med koldioxider i luften (karboniserar och bildar kalciumkarbonat).

Kalkfärg är alkalisk (högt pH) har naturligt antimikrobiella egenskaper, men köper du färgen färdigblandad i burk så innehåller även biocider (konserveringsmedel) för att hämma tillväxt. På grund av den alkaliska miljön kan man bara använda "kalkäkta pigment"  därför blir nyansvalet mer gränsat, många syntetiska pigment bryts ner mycket snabbt.

Kalkfärger kan även innehålla andra fyllnadsmedel som t.ex marmormjöl och en del tillverkare tillsätter akrylbindemedel / PVA-lim till kalkfärgen för att den ska fästa bättre på täta underlag som t.ex. latexfärg. Äkta kalkfärger behöver ett poröst underlag för att kunna penetrera djupt och ett mineraliskt underlag för optimal bindning 

FAQ Mer

Vad är våtsläckt kalk?

Kalksten bryts i gruvor och målarkalk framställs genom:

  1. Bränning i ugn: Kalkstenen (kalciumkarbonat) upphettas till mycket höga temperaturer vilket gör att kolsyran  avgår och man får s.k. bränd kalk(kalciumoxid).
  2. Våtsläckning: Den brända kalkstenen läggs i vatten, en kemisk process uppstår och man får en "kalkvälling"  s.k släckt kalk (kalciumhydroxid).
  3. Lagring: Kalkblandningen lagras i markgravar för att eventuella osläckta korn ska få tid släcka och för att avlägsna överflödigt vatten.

FAQ Mer

Kan jag måla över med en annan färg?

Stabilt underlag
Innan du målar om behöver du säkerställa att den kalkmålade ytan har god vidhäftning mot underlaget samt att den inte kritar. Har du följt våra rekommendationer om att först grundmåla med Autentico Vintage eller Volterra bör du inte ha några problem.

Måla över med kalkfärg
Du kan måla om med ny kalkfärg om tan fortfarande är öppen. Har du däremot förseglat ytan kan du behöva grundmåla med Vintage eller igen. Har du använt med olja eller vax kan det vara svårt att få ny färg att fästa.

Måla över med annan färg
Vill du måla över med en annan slags färg kan du behöva grundmåla med en akrylbaserad isolerande grundfärg först (den bör inte innehåller alkyd eller oljor). Kalkfärg förblir lite alkalisk även efter att den härdat, vilket kan påverka vidhäftning (och andra egenskaper) hos färgen som du målar över med. Det är också vanligt att flammigheten slår igenom så att du inte får en enhetlig nyans. 
För oss har det gått bra att måla över direkt med kritfärgen Autentico Versante Matt, men det behövdes ett extra lager för att få en jämn nyans (vi målade över med en mörk kulör). 

Struktur
Efter att du målat med kalkfärg blir ytan lite eller mycket texturerad beroende på måleriteknik. Vill du åter ha en helt slät väg kan det bli nödvändigt att bredspackla. Väljer du att istället slipa behöver du skyddsutrustning, slipdammet är mycket irriterande för slemhinnor och luftvägar. 
 

FAQ Mer

Måla med kalkfärg

Kalkfärg från Autentico
Autenticos kalkfärger är diffusionsöppa och tillåter fuktvandring samt verkar antimikrobiellt. Kalkärger kan används till krukor, möbler, innerväggar, fondväggar och mycket mer
. Det är en dekorativ färg som inte är avsedd  för högtrafikerade ytor eller andra ytor som utsätts för slitage. För att förstärka motståndskraften mot vatten kan färgen förseglas med Autentico Sealer eller behandlas med såpa, olja och vax.  

Underlag
Autenticos kalkfärger innehåller inte akrylharts (bindemedel) och på blanka och ogenomträngliga underlag kommer färgen att krita och flaga (precis som Milk Paint). För optimalt bindning på trä, tapet och tidigare målade eller lackade ytor behöver du grundmåla med en porös mineralfärg som Velvet eller Vintage. 

Applicering
De olika effekterna som kan uppnås skapas med olika olika tekniker och resultatet ligger i målarens hand. Du behöver därför läsa på och och testa dig fram för att få det resultatet du önskar.

FAQ Mer

VENICE
Måla med Venice ⇒

Venice är en traditionell kalkfärg tillverkad av våt släckt kalk om ger en mjuk och naturligt levande yta. 

VOLTERRA Photo credit @deecampling
Måla med Volterra

Volterra är en kalk- och marmorfärg med tjockare konsistensför kraftigare struktur, tadelakt- och betongeffekter.