FAQ - Montana™ GOLD 

Colour - Sprayfärg 
Vanliga frågor om Montana GOLD färgspray till graffitti, konst, hobby och DIY-projekt-


Vad är Montana GOLD för slags färg? 

Montana GOLD är en lösningsmedelsbaserad nitro-akrylfärg i aerosolform. Lösningsmedlen avdunstar snabbt efter applicering och lämnar efter ett färgskikt av akryl efter torkning. Färgen är UV- och väderbeständigt och kan användas både inom och utomhus.

FAQ Mer

Varför Montana GOLD?

Montana GOLD är en högkvalitativ aerosolfärg med extremt hög täckning och färgvibrans samt flexibilitet att kombineras med många olika medier och material. Montana GOLD är lätt att använda även för oerfarna användare och kan användas till alla tänkbara konstnärliga, kreativa och allmänna DIY-projekt. Montana GOLD kan kombineras effektsprayer och tekniska sprayer för specialeffekter och oöverträffad hållbarhet.

FAQ Mer

Vad menas mes att Montana GOLD är "low-pressure"?

Montanas spraylack har ett lågt tryck, vilket innebär att gaserna i burken tillåter lacken matas ut långsamt och smidigt. Trycket avgör hur exakt användaren kan applicera lacket, ett lågt tryck kan ge förbättrad precision och minska mängden spraydamm (produkt som går till spillo).

FAQ Mer

Hur börjar jag använda min Montana GOLD? Den fungerar inte? 

För att du ska kunna använda sprayburken måste du först avlägsna säkerhetsringen som hindrar färgen från att sprayas av misstag. Ta bort sprutmunstycket och vänd burken upp och ner. Slå med din handflata på botten av burken så att säkerhetsringen faller ut. Skaka kraftigt i 2-3 minuter tills du kan höra blandningskulorna röra sig fritt. Sätt tillbaka locket på toppen av burkventilen, avlägsna dig från från föremålet som ska lackas för att testspraya på något annat, om det sprayfärgen flyter fritt kan du påbörja spraylackeringen

FAQ Mer

Hur långt ifrån underlaget ska jag hålla sprayburken?

Optimalt avstånd från underlaget är normalt mellan 15-25 cm beroende på din skicklighet, din uppgift och föremålets utformning. Ju närmare du håller burken desto mer färg appliceras på ett mindre område. Ju längre bort du håller den, desto tunnare blir den applicerade färgfilmen. Om du är ovan och håller burken för nära ökar risken för överapplicering med droppar som följd... håller du burken för långt ifrån objektet ökar mängden spraydamm (som inte hamnar utanför).

FAQ Mer

Hur lång tid tar det för Montana spraylack att torka?

Torktider och härdning varierar beroende på underlagets profil, temperatur och luftfuktighet samt hur tjocka lager som appliceras.
Touch dry: in 6-8 min
Working dry: in 60 min
Chemically cured (härdad): in 12- 24 hours

FAQ Mer

Kan jag måla över Montana GOLD med konstnärs- / tubfärger?

Du kan måla över Montana GOLD med både akryl- och oljefärger efter härdning.

FAQ Mer

Vilka temperaturer kan Montana Gold utsättas för?

Montana GOLD tål normalt indirekt värme upp till max. 80°C grader beroende på sammanhang. Användning i kontakt med direkt (t.ex. maskin eller bildelar) rekommenderas inte.

FAQ Mer

Hur undviker jag droppar och får ett jämnt och slätt resultat?

Det är mycket viktigt att skaka burken väl och applicera alla lager tunt (X-applicering). Att ändra applikationsriktning från horisontellt till vertikalt mellan varje lager är också fördelaktigt. Se till att hålla burken minst 15-20 cm från ytan som sprayas. Droppar inträffar när burken är för nära substratet under applicering, eller om sprayrörelsen sker för långsamt. Du kan antingen hålla burken längre bort från ytan eller öka hastigheten på din sprayrörelse.

FAQ Mer

Kan jag slipa Montana Gold efter att färgen torkat?

Ja, du kan slipa Montana GOLD med torrt eller vått sandpapper efter härdning, optimalt 24 timmar efter applicering.

FAQ Mer

Är Montana GOLD Sprayfärg ljusfast / färgbeständig?

Montana GOLD är extremt ljusfasta, de innehåller Europeiska pigment av allra högsta kvalitet samt tillsatta UV-blockare för att öka färgens livslängd och färgintensitet. Komplettera med Montana Varnish / spraylack för extra skydd.

FAQ Mer

Är Montana GOLD färger samma som RAL-systemet?

Även om många färger från andra färgsystem kan verka lika, är Montana GOLD färgskala ett unikt färgsystem som skapats och utvecklats av dem tillsammans med med konstnärer och kreativa - för konstnärer och kreativa. De ingår inte i något annat system utan färgerna skapades individuellt i Montanas laboratorier och blandas av dem i ISO-certifierade produktionsanläggningar.

FAQ Mer

Vilket är det bästa underlaget för Montana GOLD Sprayfärg?

Montana GOLD fäster bra på de flesta underlag och kan användas i nästan alla sammanhang. För optimalt resultat och lång livslängd är det dock bäst att överväga följande: Arbeta på PH-neutrala, icke-sura substrat är optimalt för livslängd. Se till att ditt substrat är rent från alla oljor, smuts eller rost. Använd lämplig grundfärg för valt material om det är relevant t.ex. grundfärg till plast / grundfärg till metall / grundfärg till polystyren (universalfärg om du inte är säker). Släta, icke-porösa ytor använder mindre färg medan porösa sugande underlag (t.ex trä) använder mer färg. För att artistiskt måleri är troligen den ideala bakgrundsfärgen en opak vit som reflekterar tillbaka ljuset genom färgen och skapar en vibrant nyansklarhet. Men för högre täckning av många kulörer kan det vara fördelaktigt med en mörkare bakgrund (t.ex grå) som absorberar mer ljus och istället ger en djupare och mindre translucent färgupplevelse ( det gäller framför allt mörka och klara kulörer som t.ex rött)

FAQ Mer

Kan jag måla på följande material?

Polystyrene (frigolit)
Ja, men förbehandla alltid med Montana Polystyren Primer och se till att ytan är helt tät med alla lufthål täckta. Eventuella öppningar på polystyrenytan kan resultera i upplösning och förbränning av materialet. 
Plast 
Ja, men framgång och livslängd är beroende av plastens stabilitet och kemiska sammansättning. Inte alla plaster är lämpliga för målning, använd alltid en plastprimer (grundfärg avsett till plast).
Metal 
Ja, men för bästa resultat säkerställ att metallen är helt fri från damm, olja och rost och grundmåla helst med en grundfärg för metall.
Glas
Ja, men säkerställ att ytan är helt ren innan applicering. 
Textil
Ja, men Montana GOLD är inte en specifik textilfärg avsedd för ändamålet och kan leda till att tyget känns hårt och stelt, speciellt om full täckning eftersträvas. Ytan blir inte heller motståndskraftigt mot tung användning eller regelbunden rengöring med tvättmedel.

FAQ Mer

Vad kan jag göra för att få optimal hållbarhet? 

Vidhäftningen mot underlaget är avgörande för reptålighet och lång hållbarhet. Se till att underlaget är ordentligt förberett (rengöring, slipning och grundmålning vid behov).

  • Många tunna lager färg ger ett kraftigare färgskikt som blir starkt och mer motståndskraftigt, det håller bättre och längre än ett tunt lager med färg.
  • Lätt slipning mellan lagren med färg (om möjligt) ger en starkare bindning och en tåligare yta.
  • Avsluta med Montana Varnish / Spraylack när färgen är härdat fullt (24 timmar), det både tätar och skyddar ett konstverk eller projekt lite extra (lacket nöts före färgen).

FAQ Mer

Kan jag använda Montana GOLD sprayfärg utomhus?

Ja, Montanas färger ska klara även våra Skandinaviska vintrar, men observera att de flesta material expanderar och dras samman när de utsätts för värme och kyla. Om de expanderar bortom färgens förmåga kan sprickor eller splittringar uppstå i färgytan. Montana GOLD besitter god flexibilitet även efter härdning, men extrem värme, kyla eller direkt solljus bör undvikas om underlaget är av rörlig karaktär.

FAQ Mer

Är Montana GOLD sprayfärg kompatibel med andra färgsorter?

Hemligheten bakom att lyckas med att kombinera och varva olika slags färger från olika märken eller olika kemiska baser är att vänta tills alla färger är helt torra och FULLT härdade. När Montana GOLD härdats fullständigt finns i princip bara en film av neutral akryl kvar på ytan. Ovanpå på det kan du måla med det mesta, men inte färger som kräver ett poröst och sugande underlag. För att undvika besvikelse, testa ALLTID först för att säkerställa ett önskvärt resultat. 

FAQ Mer

Är Montana GOLD Sprayfärger säkra att använda?

Montanas färger är CFC och blyfria. Emellertid kan alla aerosoler eller konstmaterial spray/ångform vara skadliga vid långvarig och/eller kontinuerlig användning om inte adekvat skyddsutrustning används. När det är möjligt rekommenderar vi alltid att du bär en mask som filtrerar damm / ånga / gaspartiklar, bär handskar för att täcka händer och arbetar i ett väl ventilerat utrymme. Om ovanstående skydd eller arbetsförhållanden inte är möjliga, lyssna på din kropp. Ta en paus, vädra eller avbryt om du känner obehag. För din säkerhet doftsätter inte Montana sina färger för att maskera den naturliga doften av lösningsmedlen som används. 

FAQ Mer

FRISKRIVNING

Vänligen Notera:
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar också naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren. 

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).s. 

FAQ Mer