Posh Chalk - Patina

Dekorvax till förgyllning, metalleffekter och patinering. Patina är oljeburna (innehåller lösningsmedel) och Aqua Patina vattenburna.