Posh Chalk® Patina Extending Wax (oljeburet) 200ml

  • 185 kr

Ofärgad vaxbas till spädning, spridning och skuggning av Posh Chalk Patina (oljeburna), vid t.ex. schablonmålning och antikpatinering av förgyllda ornament.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3304
Dela

Posh Chalk Extending Wax

En mandeldoftande oljebaserad ofärgad vaxbas som kan används till spädning och skuggning av Posh Chalks oljeburna metallpatinas, likt hur ett ofärgat möbelvax ofta används tillsammans med färgade vaxer för att för att sudda ut skarpa konturer och göra nyansen mindre intensiv och täckande. 

Exempel på användning

  • Om du blandar med Extending Wax med Posh Chalk Patina Black eller Brown (som är koncentrerade och högt pigmenterade) får du ett vax som är mer likt ett vanligt antikvax för möbler - fast med metallisk lyster.
  • Om du applicerar sparsamt med Posh Chalk Patina Black eller Brown i de snidade fårorna på ett ornament eller längs med kanten och i hörnen på en dekorlist / ramverk (med en liten konstnärspensel), kan du sedan använda Extending Wax till att sprida ut det och skapa mjuka övergångar och skuggeffekter.
  • Om du använder Posh Chalk Patina till schablonmålning kan du använda Extending Wax till att sprida ut patinavaxet över schablonmönstret samt blanda olika nyanser med varandra och skapa ombre- och mer transparenta effekter.

Miljö & Säkerhet

MILJÖ & SÄKERHET
Vi har inte fått någon säkerhetsdatablad på produkten än och utgår därför tillsvidare från att den innehåller linolja, paraffinvax och lösningsmedel (samt doftämnen), precis som övriga vax i Posh Chalk Patina Serien.
Glasburk.

Hantering & Förvaring
Var alltid försiktig vid användning av oljebaserade produkter eftersom oljor kan självantända och lösningsmedel är en brandfarlig vätska som avger brandfarliga ångor. Skydda  från extrema temperaturer under förvaring och användning. Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld. Ingen rökning.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller trasa innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats. Var alltid försiktig vid användning av oljebaserade produkter eftersom oljor kan självantända.

  • Lämna aldrig trasor med vegetabiliska oljor i brännbar miljö.
  • Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock.
  • Efter några dygn kan trasan slängas.

Märkning / faroangivelser

Klassificering / märkning: Ingen

Enligt säkerhetsdatablad:
Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation av luftvägar. Kan orsaka allergiska symptom inklusive astma vid inhalation av ångor. Säkra för god ventilation och använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik inandning av ångor, hud- och ögonkontakt. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Förvara utom räckhåll för barn. Vid förtäring: kontakta omedelbart läkare.