VAL AV FÄRGNYANS
Vilken kulör ska jag välja och vad passar till...?

Att välja kulör och rätt nyans för ditt hem kan vara mycket svårt och tyvärr har vi ingen ekonomisk möjlighet att erbjuda kostnadsfria färgkartor och handmålade provbitar. Åtgången är helt enkelt för stor och kostnaden för material och arbetskraft alldeles för hög (vi målar våra provbitar själva). Du kan dock undvika de största misstagen genom att ta del av vår information och våra tips!

Färgåtergivning på skärmar

Färgåtergivning på skärmar kan skilja väldigt mycket från verkligheten. Nyanserna kan variera beroende på enhet, varumärke, modell och inställningar. Om du t.ex. jämför färgerna på din mobiltelefon med din stationära dator, skiljer de sig troligen åt. Namnen på de olika kulörerna kan ibland också vara lite missvisande. Autenticos "Country Beige" är t.ex mer grön än beige, Warm Grey är mer lila än grå och Bleu Gris drar mer åt grönt än blått.

FAQ Mer

Färgprover och provburkar

Vi rekommenderar att du börjar med en färgkarta, ett handmålat färgprov eller allra helst en liten färgburk/provpåse för provmålning. Tyvärr kan du inte räkna med att ett färgprov är 100% exakt, men de är mycket mer pålitliga än färgen på din datorskärm (som kan vara helt missvisande). När det gäller Autenticos färger finns det. t.ex. en liten variation i nyansen mellan de olika färgsorterna och när det gäller Fusion så kan nyansen variera lite mellan olika tillverkningsomgångar.

Färgkartor 
De färgkartor och "fan decks" som vi säljer håller hög kvalitet. De är inte identiska med de med äkta färgkulörerna, men fungerar utmärkt som vägledning samt för att jämföra de olika nyanserna med varandra. Du får en bättre uppfattning om hur ljus eller mörk en nyans är i förhållande till en annan, eller om den är kallar eller varmare.

Autenticos färger har olika glansgrad, vilket inte färgkartan återspeglar. Det påverkar reflektionen av ljus och således upplevelsen av nyansen. Alla färgsorter har också unika färgbaser och behöver unika recept. Autentico har färgmatchat så gott det går, men en viss nyansvariation förekommer mellan Vintage, Versante Matt, Versante Eggshell, Velvet och Vivace...

När de gäller de alkaliska kalkfärgerna Venice och Volterra kan du inte förlita dig på färgkartor. Tack vare sin unika karaktär med naturliga färgskiftningar är kan variationen vara stor och nyansen påverkas av underlagets profil samt målarens appliceringsteknik.

Handmålade färgprover (finns till försäljning i vår webbutik under respektive färgsort och nyans)
De handmålade provbitarna ("tags") är tillverkade utstansad träfaner. Vi behandlar dem med shellack/spärrgrund och målar 2-3 lager med färg för bästa färgåtergivning och färgdjup. Faktorer som härdning, oxidation och Uv-ljus  påverka kulören (förvara dem mörkt om du spar dem). 

OSB! Det kan vara mycket svårt att se skillnad på de vita kulörerna på en så liten provbit. Även om vi säljer dem, rekommenderar vi i första hand en provburk. 

Provburkar och provpåsar
En provburk utgör alltid det bästa färgprovet eftersom du kan måla upp en större yta för att se hur färgen upplevs i ditt hem. Det är speciellt viktigt om du ska måla en vägg eller ditt kök. 

Eftersom ingredienserna i burken kan separera är det viktigt att du skakar och blandar den noga innan du använder den, annars kan både kvalitet och nyans bli ojämn. Har du beställt hem en provpåse med Milk Paint bör du använda hela påsen för att få en korrekt kulör (eller blanda innehåller mycket noga). När det gäller Fusion Mineral Paint kan provburkar och färgburkar komma från olika tillverkningsomgångar och det är tyvärr inget som vi kan göra något åt.  

FAQ Mer

Färgrekommendationer

Vi avhåller oss från att rekommendera kulörer till våra kunder eftersom risken är stor att du blir missnöjd. Vi vet helt inte vad som är rätt för dig och vad som passar i ditt hem och du behöver komma fram till ett eget beslut gällande valet av kulör.

Upplevelsen av färg och vad som passar till vad är högst personlig. Vad som känns behagligt och varmt för dig kan kännas hårt och kallt för någon annan... Vad du uppfattar som en beige kulör, kan uppfattas som grå av någon annan... Hur ser egentligen antikvitt, mossgrönt, mullvad, senapsgult, tomterött, engelskt rött, vinrött, allmogeblått och duck egg ut?  Variationerna är stora...

Därutöver finns det många faktorer i miljön som påverkar nyansen, exempelvis andra färger i omgivningen samt ljusförhållandet (stort- eller litet ljusinsläpp, norr- eller söderljus, avsaknad av naturligt ljus och typ av belysning). 

OBS! Det hjälper tyvärr inte att ni skickar en bild till oss på en nyans som ni vill komma så nära som möjligt - på vår dator ser färgerna sannolikt inte likadana ut som de gör på din.

Läs våra kulörbeskrivningar!
Vi har påbörjat ett arbete stort med att beskriva och jämföra de olika kulörerna i vår webbutik (du finner dem under respektive kulörval). Vi fyller på med fler beskrivningar och bilder i mån av tid...

När det gäller Autenticos sortiment kan det vara extra svårt att välja kulör eftersom det finns så många olika nyanser att välja bland. Utöver beskrivningarna visar vi även jämförande bilder och bland har vi justerat originalbilden lite för att förstärka och tydliggöra skillnaderna. Observera att  beskrivningarna är baserade på hur vi själva upplever nyanserna (vilket kan skilja sig från hur du upplever dem) samt vilka pigment och pigmentkombinationer som används när vi bryter dem. Vi arbetar utifrån vår egen dator och gör helt enkelt så gott vi kan med de verktyg vi har till hands (på din dator kanske det ser annorlunda ut).

När det gäller Dixie Belle och Fusion har vi  antingen använt deras beskrivning på engelska eller gjort en egen beskrivning på svenska med utgångspunkt i deras originalbeskrivning.

Köp färgprover om du känner dig osäker
Vi tillhandahåller både färgkartor, handmålade prover och mindre burkar för provmålning i de flesta färger och kulörer. 

FAQ Mer

NCS nummer och matchning

NCS
Inga av färgerna vi säljer bryts efter NCS-systemet (eller något annat system). Alla recept är framtagna manuellt och kulörerna är unika för respektive färgleverantör. Har har inga NCS-kartor att jämföra med och kan tyvärr inte tala om vilken kod en viss nyans ligger närmast... eller vilken nyans som ligger närmast en viss kod...

Dixie Belle & Fusion
Vi bryter inte deras kulörer själva utan färgen levereras färdig till oss i förseglade burkar. Utöver deras standardsortiment erbjuder de även många recept till andra kulörer som  du kan blanda själv med deras färger. Recepten finns presenterade tillsammans med ett färgprov i respektive Fan Deck, som kan köpas i vår webbutik.

Autentico
Även om vi bryter Autenticos kulörer själva kan vi tyvärr inte erbjuda färgmatchning åt kunder. Vi har ingen utrustning till hjälp utan det måste göras med ögonmått och stor kännedom om hur de olika pigmenten interagerar med de olika färgbaserna. Det är både svårt, tidskrävande och kostsamt och leder till en hel del kasserad färg. Många kulörer går inte heller att åstadkomma utan överpigmentering vilket försvagar färgens egenskaper. Det går däremot alldeles utmärkt att själv blanda olika kulörer för att skapa nya nyanser.

FAQ Mer

Nyansskillnader

Tycker du inte färgprovet överensstämmer med målarfärgen... eller ser färgen annorlunda ut jämfört med när du använde den sist tidigare? Det finns många faktorer som påverkar färgnyansen.

Tillverkningsomgång
Fusion använder äkta mineralpigment till sina färger. Naturliga produkter har naturliga variationer och pigmenten kan variera i nyans ock styrka beroende t.ex . beroende på vart de bryts. Det gör att varje tillverkningsomgång kan se olika ut även om samma recept används. Fusion justerar och färgmatchar efter bästa förmåga, men mindre variationer förekommer. Det är alltid nyansen på torkad färg som jämförs, så även om färgen ser lite annorlunda ut i burken kan den torka till rätt kulör.  Vi rekommenderar därför att du håller koll på tillverkningsnumret som finns på burkens botten. Har du flera burkar av samma kulör med olika nummer rekommenderar vi att du blandar dem innan målning för att få en enhetlig nyans.

Brytmaskiner
Många färger bryts i brytmaskiner som portionerar ut pigmentkoncentrat efter recept (t.ex. Autentico). Det är som regel ganska exakta, men i samband med service och kalibrering görs ibland justeringar. Mindre färgleverantörer använder också mänsklig arbetskraft i större utsträckning än maskiner och brukarna fylls ofta för hand, det gör att volymen kan skilja sig lite mellan olika burkar (men det ger oftast ingen märkbar nyansskillnad vid brytning av kulören).  Även här kan dock färgbas och pigment skilja sig lite mellan olika tillverkningsomgångar och vi rekommenderar att du blandar dina burkar med varandra. Köper du exempelvis en 1 liters burk och en 500 ml burk av samma kulör bör du blanda dem i ett separat kärl för att garantera en enhetlig nyans rakt igenom hela ditt projekt. 

Blöt färg
Färgen du ser i burken är inte den färgen du får efter målning. Färgen mörknar när den torkar och kan även ändra nyans. Undantaget är kalkfärgerna Venice och Volterra som är mörk när den är blöt och torkar mycket ljusare.

Underlag och täckning
Underlagets färg kan starkt påverka en färgnyans, speciellt om du målar med en kulör som har lite sämre täckning (bruten i en mer transparent färgbas). För att du ska uppnå korrekt nyans och maximalt färgdjup krävs full täckning, och hur många lager färg som behövs kan variera kraftigt. Målarfärgens nyans kan också påverkas av tidigare ytbeläggningar, precis genomträngning av tanniner från rent trä och kvistar missfärgar den målade ytan.

Naturligt åldrande 
Bättrar du på en fläck eller skada som uppstått i efterhand kan en nyansskillnad synas. Färgen i din gamla burk kan ha torkat ut och blivit mer koncentrerad och den målade ytan kan ha åldrats och utsatts för olika föroreningar, fetter, rengöringsmedel och UV ljus. Räkna med att behöva måla om hela ytan. Köper du mer färg... kan du blanda ut den med eventuella rester från tidigare.

FAQ Mer

Köp inte stora volymer...

Viktigt!
Chansa inte!  Köp aldrig stora volymer färg innan du säkerställt att du blir nöjd med nyansen. Det gäller framförallt Autenticos färger där vi haft kunder som köpt upp till 10L väggfärg för att sedan ångra sitt kulörval.

Vi bryter Autenticos kulörer efter beställning och eftersom färgen är särskilt framtagen till dig efter dina önskemål kan vi inte ta den i retur. Av både utrymmes-, hållbarhets- och ekonomiska skäl är det helt omöjligt att lagerhålla alla färgsorter... i alla olika kulörer... och alla olika burkstorlekar. Autenticos sortimen är stort och vi lagerhåller endast obruten färg och olika kalkbaser (provburkar och 500 ml burkar fyller vi med färg själva). 

Om vi tar din färg i retur kanske vi aldrig lyckas sälja den igen... och eftersom de använder metallburkar till vattenburna färger tar det inte många veckor innan de börjar rosta

FAQ Mer