Autentico® Undercoat - Grundfärg GRÅ

  • 315 kr

Autentico Undercoat ger förbättrad täckning till klara och starka kulörer samt vid övergång mellan ljusa och mörka kulörer.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 630
Dela

AUTENTICO UNDERCOAT
Autentico Undercoat är lättmålad grå grundfärg / täckfärg för inomhusbruk som ger en enhetlig och optimal grund för vidare målning.

Användningsområden
Undercoat är en bra generell grundfärg, för tillfällen när det inte finns behov av en specialanpassad grundfärg. Undercoat kan användas till de flesta lämpligt förberedda ytor som t.ex. väggar, tak, golv, snickerier, möbler, murverk och PVC m.m.

  • Autentico Undercoat har god vidhäftning även på lite blankare underlag och är en bra grundfärg till Autentico Versante Eggshell som inte har riktigt lika god vidhäftning som de matta kritfärgerna i sortimentet. 
  • Autentico Undercoat ger generell ökad täckning och är en bra övergångsfärg när du t.ex. målar en mörk yta vit (eller vice versa). Även klara och starka kulörer som t.ex. gult och rött gynnas ofta av en grå grundfärg för bättre och jämnare täckning med bra färgdjup (de är mer transparenta till sin natur).
  • Autentico Undercoat isolerar lättare fett- och vattenfläckar och mindre/mildare genomträngning av tanniner, men för att blockera kraftigare fläckar och genomblödning från rent och tidigare omålat trä rekommenderar vi Autentico Primer. Vid kraftig genomblödning eller feta underlag kan en shellacksbaserad- (Zinsser BIN) eller oljeburen grundfärg vara effektivare och mer lämplig. 
  • Autentico Undercoat är en bra grundfärg till underlag som är mycket sugande eller ojämna i nyans för att erhålla en enhetlig och optimal grund för vidare målning. Kan användas till väggfärgen Velvet (om behov finns).

Övrig information

Specifikationer
Glansgrad: Matt/satin
Täckning / åtgång: 1L täcker 8-13m² (en strykning) beroende på ytans profil och porositet
Appliceringsverktyg: pensel eller roller (kort lugg)
Antal appliceringar: 2 tunna lager (eller efter behov)
Torktid: 30min (beroende på underlag, temperatur och luftfuktighet)
Övermålningsbar:  efter minst 4 timmar
Autentico Undercoat förhindrar inte rost vid applicering på ett metall
För interiört bruk

Film

FILM


Förberedelser
Sedvanligt grundarbete gäller även grundfärger. Underlaget ska vara torrt, rent och stabilt. Det innebär att den ska vara helt fri från damm, smuts, mögel, fett, olja, vax, poleringsmedel samt andra föroreningar och lösa partiklar. Kritar och fäller underlaget - överväg att först binda och försegla underlaget med en lämplig sealer innan målning. Undercoat fäster direkt på tidigare målade väggar och tak, men blanka ytor och plast bör ruggas upp.  Måla inte i vid hög luftfuktighet eller i temperaturer under 10° eller över 30º .

Hälsa & Miljö

HÄLSA & MILJÖ
Vattenburen / lösningsmedelsfri
Svag doft
Metallburk

Förvaring
Förvaras torrt och svalt / rumstempererat (15-25°C). Skyddas från extrema temperaturer och minusgrader. Förvara inte under 5°C och inte över 30°C.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Efter att produkten torkat kan du behöva färgborttagningsmedel (t.ex Autentico Bio-Strip) för att rengöra penslarna. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats.

Hälsa & Säkerhet
Klassificering / märkning: Ej märkningspliktig.
Produkten klassificeras inte som hälsofarlig.
VOC: < 16g/L (tillåtet gränsvärde inom EU för denna produktvariant är 30g/L)

Vattenbaserade produkter innehåller biocider (hindrar tillväxt av bakterier och mögel), vilket kan orsaka allergiska reaktioner. Säkra för god ventilation, använd skyddshandskar vid behov. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.

Innehåller: chloromethylisothiazolineon & methylisothiazolineon (3:1), bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, Hydroxyphenylbenzotriazol (Mixture)

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒
Läs mer om: Grundarbete ⇒
Läs dig mer om: Olika Grundfärger ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).