Re Design Decor Wax - Metallisk Vaxpasta CORONA COPPER 50ml

  • 265 kr

Förgyllningsvax i X-tra stor tub. Högt pigmenterat, bra täckning och underbar metallisk lyster. Torkar hårt och permanent.

Visa mer

Välj Antal

Lagersaldo: 1
I lager.
Artikelnummer: PM651848
Dela

ReDesign with Prima®
Images courtesy of  @PrimaMarketing / @ReDesignwithPrima, their Brand Ambassadors and Content Creators.

Décor Wax / Gildning Wax
Förgyllningspasta med hög metallglans som tillför magisk lyster till dina dina projekt. Gnid exempelvis vax på upphöjda detaljer för att framhäva dem. Vaxerna är blandbara och flera färger kan användas för att skapa extra djup och dimension.

Användningsområden

  • Förgyllning och highlights av ornament, möbler och annan heminredning.
  • Förgyllning av knoppar och beslag.
  • Schablonmålning.
  • Canvasmålning och Mixed Media m.m. 

Instruktioner

INSTRUKTIONER

Underlag
Använd vaxpastan på ordentligt torkad målarfärg eller noga rengjort underlag. Produkten kan användas på de flesta ytor, men vidhäftning, täckning och härdning blir bäst och går snabbast på matta och gärna lite sugande underlag. På blanka underlag som till exempel metallbeslag, använd vaxet mer sparsamt som "high lights" eller i tunna lager som får torka ordentligt mellan appliceringarna. Det allra bästa är att grundmåla måla blanka underlag med lämplig matt målarfärg (eller gesso).

Applicering
Applicera vaxet med pensel, svamp, trasa eller fingertoppen (använd handskar). För ökad glans, polera lätt med en mjuk trasa efter att det torkat. Torktiden varierar beroende på underlagets profil och hur tjock lager som appliceras. Vaxet ger en permanent, hård och vattentålig yta och ingen extra försegling / topplock är nödvändigt.

Video

VIDEO


Hälsa & Miljö

HÄLSA & MILJÖ
Oljeburen
Innehåller lösningsmedel
Tub i metall

Förvaring / Hållbarhet
Utsätt inte för vaxet extrema temperaturer och förvara burken på en torr och sval plats. Ingredienserna kan separera, ändra konsistens och se annorlunda ut. Det är en naturlig reaktion samband med temperaturförändringar (är det varmt smälter vaxet). Detta är inte en defekt, vaxet är inte förstört utan du kan använda en pensel eller palettkniv för att blanda ihop ingredienserna igen.

Rengöring
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med en tygtrasa eller hushållspapper innan det torkat och rengör sedan med tvål/såpa och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats. 

Pensel: Tar du en paus i målandet, kan du lägga penseln i en plastpåse eller linda in den i köksfolie och försluta kring skaftet med maskeringstejp. För lite längre tids förvaring kan du låta den stå i en burk med olja. Har din pensel blivit lite stel av intorkat vax, mjuknar den oftast igen i kontakt med nytt vax (om det innehåller terpentin/lösningsmedel).

Säkerhet
Var alltid försiktig vid användning av oljebaserade produkter eftersom oljor kan självantända. Självantändningen sker inte i flaskan eller på behandlade ställen, utan i trasor och redskap som använts (svampar, målardynor, penslar, rollers). Trasor som ligger på hög kan självantända!

  • Lämna aldrig trasor med vegetabiliska oljor i brännbar miljö.
  • Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock.
  • Efter några dygn kan trasan slängas.

Märkning / faroangivelser
Klassificering/märkning: Brandfarlig! Skadlig! Hälsofarlig! Miljöfarlig!
Skadliga ämnen/Hazardous Substance(s): Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (< 0,1 % benzol CAS nr. 71- 43-2) orange terpene (d-limonen), aluminium powder (stabilized), copper powder.

Hälsa: Avger skadliga ångor som kan påverka hjärnan och nervsystemet och orsaka yrsel, huvudvärk och illamående. Produkten kan orsaka allergisk hudreaktion, ögonirritation samt irritation i luftvägarna. Skadligt vid förtäring. Säkra för god ventilation och undvik inandning av ångor, hud- och ögonkontakt. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn. Vid förtäring: kontakta omedelbart läkare.

Brandfarlig: Innehåller brandfarlig vätska och kan avge brandfarliga ångor. Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld. Ingen rökning.
Miljöskadlig: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kassera inte rester i avlopp eller vattendrag. 

FAQ & LÄNKAR

LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor ⇒
Läs mer om: Schablonmålning och embossing ⇒
Läs mer om: Förgyllning ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).