Dixie Belle MUD - Brun Färgpasta ca 240ml

  • 195 kr

Dixie Belle Mud är en mångsidig "spackelmassa" som kan användas till embossing med schabloner samt till att att fixa mindre skador och repor innan målning.

Visa mer

Välj Antal

Lagersaldo: 3
I lager.
Artikelnummer: 83567
Dela

Dixie Belle MUD
Dixie Belle Mud är en mångsidig "spackelmassa", som alltid är bra att ha till hands. Mud kan användas till att fylla i trasig fanér, skador och repor... och eller till och med hål efter handtag och knoppar. Produkten kan även användas tillsammans med schabloner för upphöjda reliefeffekter.

Volym: ca 240ml (8oz)

Embossing & Mönster

EMBOSSING & MÖNSTER

Användning tillsammans med Schabloner

  • Låt det sista lager färg torka ordentligt.
  • Placera schablonen där du vill ha motivet och tejpa eventuellt fast den med maskeringstejp som låg klibbighet
    OBS! Är färgen inte ordentligt genomtorr (vänta gärna 24 timmar), eller vidhäftningen mot underlaget är dålig finns risk att färgen lossnar när du tar bort tejpen. Du kan också använda icke permanent spraylim för att positionera schablonen och får den att sluta tätt.
  • Använd en spatel för att sprida MUD över din schablon och skrapa bort överflöd.
  • Ta försiktigt bort schablon och låt schablonmönstret torka.

Användning tillsammans med stämplar

Du kan också sprida Dixie Belle Mud över yta och sedan använda stämplar, strukturerad textil (juteväv, spets...) eller andra föremål och pressa ner i pastan för skapa avtryck.

Film

FILM


Hälsa & Miljö

HÄLSA & MILJÖ
Vattenbaserad
Plastburk
Innehåller: Pigment (gul-, röd- och svart järnoxid), Calcium Carbonate Mixture (krita, stärkelse, mica, silica, attapulgite/lermineral), Ethoxylated Surfactant (tensider), Nonylphenol, Ethoxylated Surfactant (tensider), Diacetone Alcohol, Additives (tillsatser).

RENGÖRING
Skölj INTE ner Dixie Belle MUD i avloppet! Du kan får stopp och det kan vara skadligt för miljön. Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats.

HÄLSA, SÄKERHET & MILJÖ 
Klassificering / märkning: 
Produktetiketten har ingen märkning.

Säkerhetsdatablad 
Säkerhetsdatabladet som Dixie Belle tillhandahåller gäller för produkten i pulverform, innan spädning och tillredning till en pasta.
Faroangivelse: Kan orsaka cancer genom inhalation.
Vi utgår från att pastan inte utgör någon hälsorisk som pasta, under rekommenderade användningsförhållanden.

Vattenbaserade produkter innehåller biocider (hindrar tillväxt av bakterier och mögel), vilket kan orsaka allergiska reaktioner. Säkra för god ventilation. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.  Vid ögonkontakt: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvara utom räckhåll för barn. 

Vi lägger till:
Produkten i koncentrerad pulverform innehåller 0,02-0,07% Nonylphenol, Ethoxylated Surfactant. Det är en vanlig kemikalie i kläder och hushållsprodukter som har fasats ut i Europa och omfattas av många restriktioner. Koncentrationer eller blandningar innehållande 0,1% eller mer får inte släppas ut på marknaden. Även om Dixie Belle Mud innehåller mycket låga koncentrationer är det något vi vill påtala för att förhindra ytterligare utsläpp i våra sjöar och vattendrag.

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om Produkter & Målning ⇒
Läs mer om: Schablonmålning & Embossing ⇒
Filmer: Schablonmålning & Embossing ⇒