Art Extravagance Patina Effect Paste - Verdigris Set

  • 195 kr

Ett set med tre burkar á 50 ml strukturerad pasta för imitation av ärgad koppar.

Visa mer

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

I lager.
Artikelnummer: FBE-3403
Dela

FINNABAIR Art Extravagance 
Images courtesy of Finnabair® and their creative team.
Photo Credit @olya_kravets_

Patina Effect Paste
Ett set med tre burkar patina effektpastor för imitation av ärgad koppar. Torkar till en matt permanent finish som blir hård men ändå flexibel efter härdning. 

  • Brass (koppar) 50ml (1.7oz)
  • Mint Green 50ml (1.7oz)
  • Blue 50ml (1.7oz)'

Applicera med en svamp, palettkniv, texturverktyg eller målarpensel. Arkivkvalitet.

Video

VIDEO


Hållbarhet

HÅLLBARHET
Vattenburna produkter torkar ut snabbt. Se till att kanten på burken är ren efter användning och den inte står utan lock längre än nödvändigt. Om burken är halvtom, överväg att byta till en mindre burk för att undvika uttorkning. Om pastan tjocknar med tiden, tillsätt lite varmt vatten, extender (färgtillsats) eller akrylmedium och rör om för att återställa konsistensen. 

Säkerhet & Miljö

MILJÖ & SÄKERHET
Vattenhaltig polymerdispersion innehållande pigment och kalciumkarbonat.
Plastburk.

Förvaring
Förvaras stående och väl försluten i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme (optimalt 15-25°C). Skyddas från direkt solljus samt extrema temperaturer (hetta, frost- och minusgrader). Förvara inte under 5°C och inte över 30°C.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper, våtservetter eller tygtrasa innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer).

Märkning / faroangivelser
Klassificering:
Ej märkningspliktig
Inga faroangivelser
Produkten klassificeras inte som hälso-, miljö eller brandfarlig.
Innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

Vattenburna produkter innehåller biocider (för att motverka tillväxt av mikroorganismer). Kan ge upphov till en allergisk reaktion. Kan orsaka hud- och ögonirritation. Säkra för god ventilation och använd skyddshandskar (samt skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov). Vid kontakt med ögonen: skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.
Innehåller (hazardous substances) bronopol (INN); 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol; bronopol (INN); 2- bróm-2-nitropropán-1,3-dio

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor ⇒
Läs mer: Faux ärgad koppar / verdigris ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).