Naturlatex - Latexmjölk

  • 230 kr

För tillverkning av gjutformar, halkskydd under sockar och ihoplimning av läder, textil och papp m.m.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3633
Dela

LEATHER'S CHOISE - Naturlatex
Innehåller 60% rålatex.

Leather's Choice flytande rålatex är lätt att arbeta med, håller hög kvalitet och produceras under välreglerade förhållanden med stort fokus på hållbarhet. Flytande latex har många användningsområden som exempelvis:

  • Tillverkning av gjutformar
  • Limma ihop läder, textil och papp
  • Halkskydd under tofflor och sockar 

Latex på en yta

  • Bör appliceras med rumstemperatur.
  • Applicera ett tunt lager rå latex med en pensel (eller doppa föremåleet)
  • Det kan behövas upp till 10-20 tunna lager för önskat resultat / tjocklek
  • Se till att låta latexen torka tillräckligt – nästan helt – mellan varje lager. 
  • När latexen blir genomskinlig kan du borsta på ett nytt lager. 
  • Värme gör att latexen torkar snabbare. 

Glas, plast och feta/ vaxade ytor kan vara svåra att täcka (latexen kan krymper/separerar och bildar droppar).

Säkerhet &Miljö

Innehåller: Rålatex 60%, vatten, ammoniak 0,2%

Rengöring
Kan lösas med kemisk bensin.

Förvaring
Förvaras mörkt i normal rumstemperatur (15-20 grader) i väl tillsluten förpackning. Tål inte tål frost eller UV-ljus och är känslig för petroleumprodukter.
Latex kan få en rosa nyans om den blir kontaminerad eller utsätts för UV-ljus.

Klassificering:
Ej märkningspliktig
Inga faroangivelser

Hälsa:
Ammoniak irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
Säkra för god ventilation undvik inandning. Använd skyddsutrustning; skyddsmask, skyddsglasögon, skyddshandskar.

Miljö:
Innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.