Mirka Polarshine 3® Finishing Wax / Polermedel 250ml

 • 235 kr

Ett är ett vattenburet och silikonfritt ultrafint polermedel som innehåller carnaubavax.

Visa mer

Välj Antal

Lagersaldo: 1
I lager.
Artikelnummer: KS7992602511
Dela

Mirka Polarshine 3
Finishing Compound 3 Nano Antistatic Wax
Mirkas polermedel används främst inom både bil- och marinindustrin och se passar till försegling och polering av alla sorters klarlacker, billacker, top-coats och gelcoat. De kan användas till de flesta material och är också mycket populära bland dekoratörer och möbelrestauratörer. Polarshine ger en målad träyta en vacker glans som ser naturlig ut. Kan även användas till helt andra slags slags underlag som exempelvis stenskivor.

Mirka Polarshine 3® är ett ultrafint polermedel som även innehåller carnaubavax. 

 • Vattenburet
 • Silikonfritt
 • Idealisk till både målade, lackerade och omlackerade ytor.
 • Avlägsnar hologram, virvelmärken och finare slipmärken.
 • Förseglar, skyddar, bevarar glansen och ger ett långskyddsskydd mot beläggningar och nedbrytning.
 • Fräschar upp och förlänger livslängden på tidigare förseglade polerade, lackade eller vaxade ytor.
 • Kan poleras till en perfekt högblank finish som varar länge.
 • Lämplig för både maskin- och handapplicering. 

Tekniska specifikationer
Viskositet: 20,5
Färg: Vit
Densitet: 0,95
pH: 8,5

Applicering
Vaxet appliceras antingen för hand eller med en roterande polermaskin och Mirkas svarta rondeller (hastighet 800-2000 RPM). Perfekt som avslutande vax efter polering med Mirkas slip- och polermedel.

 • Skaka flaskan före användning.
 • Applicera sedan för hand med en mikrofiberduk.
 • Använd inte för mycket polermedel.
 • Säkerställ att ytan och polerrondellen/duken är helt rena för att undvika repor och polermärken.
 • Polera ett litet område åt gången (ca 40x40cm)
 • Polera tills en repfri yta och önskad glans uppnås.
 • Torka av rester med en mikrofiberduk.

Säkerhet & Miljö

Säkerhet & Miljö
Lösningsmedel: vattenburen, lösningsmedel (kolväten, Isoalkaner) mindre än 0,1%
Doft: Mild
VOC-halt: 21.2 g/L
Burk: Plast

Förvaring
Förvaras stående och väl försluten i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme (optimalt 15-25°C). Skyddas från direkt solljus samt extrema temperaturer (hetta, frost- och minusgrader). Förvara inte under 5°C och inte över 30°C.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats (flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer).

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning: Ej märkningspliktig, inga faroangivelser
Produkten klassificeras inte som miljö- eller hälsoskadlig.
Produkten klassificeras inte som brandfarlig.

Innehåller biocideer 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CIT/MIT) för att motverka tillväxt av mikroorganismer. Kan ge upphov till en allergisk reaktion.

Säkra för god ventilation och använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Vid kontakt med ögonen: skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.