Polyvine® Stone & Brick Protector 1L

 • 295 kr

Vattenburet sten- och murskydd som tränger in i porösa underlag och bildar en barriär mot vatten, fukt, fett, oljesyra och alkalier och salter.

Visa mer

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

I lager.
Artikelnummer: 3618
Dela

Polyvine Stone & Brick Protector 
Tätande och förseglande produkt till porösa ytor inom- och utomhus (ej ett filmbildande lack).

Idealisk till
Sten ♦ Gips ♦ Tegel ♦ Skiffer ♦ Eldstäder ♦ Sten- och tegelväggar ♦ Fönsterbrädor i sten ♦ Markplattor

Polyvine Stone- and Brick Protector är ett högpresterande vattenbaserat sten- och murskydd som tränger in i porösa underlag och bildar en barriär mot vatten, fukt, fett, oljesyra och alkalier och salter. Vattentätar alla porer på naturliga ytor och undertrycker mögel- och svamptillväxt samt bildning av salter. Förseglingen har lång livslängd, är mycket UV-beständig och lämnar ytor som ser naturliga ut efter applicering.

Kan även användas som bindemedel/försegling till våra effektpulver Sea Salt Frosting, Sea Salt Fizz, Earth Stone och Rough Rock m.fl (avsluta med lack ovanpå sealern för en extra tålig yta). Kan även användas till Autenticos kalkfärger Venice och Volterra.

Egenskaper
Polyvine Stone- and Brick Protector torkar till en helmatt yta som bevarar det naturliga utseendet. Ytan mörknar vid applicering, men återfår som regel sin ursprungliga färg och profil efter torkning och härdning (det kan ta ett dygn).

 • Vattenburen Sealer
 • Interiört- och exteriört bruk
 • Ger en helmatt icke-reflekterande yta
 • Penetrerar porösa ytor djupt
 • Skapar en vattenavvisande fuktbarriär, ej filmbildande
 • Förändrar inte utseende, bevarar det naturliga intrycket
 • Förbättrar väderbeständigheten
 • Hämmar bildning av salter
 • Motståndskraftig mot fläckar
 • Hämmar penetrering av fett, olja, syror, alkalier och salter
 • Motståndskraftig mot alkohol och kemikalier
 • Nano-technologi
 • Mikroporös
 • UV-beständig

Microporös nanotechnologi
Den speciella mikroporösa strukturen motstår vatteninträngning och luftburna föroreningar samtidigt som luften kan passera igenom och skydda mot alger, mögel och svampattacker. De små partiklarna arbetar tillsammans för att tränga djupt in i underlaget och skapa en yta som kan andas men samtidigt upprätthåller en extremt vattenavvisande finish. UV-skyddande filter absorberar skadlig UV-strålning och skyddar underlaget från blekning och vittring.

Teknisk Information

TEKNISK INFORMATION
Volym: 1 Liter
Färg: Mjölkig, transparent (torkar klart)
Glansnivå: Dead flat (helmatt)
Täckning: 15-20m²/L (varierar beroende på underlagets porositet)
Torktid:15min-1h
Härdning ca 24h

Användningsförhållanden

 • Använd inte vid temperaturer under 5°C eller vid mycket hög luftfuktighet
 • Ska inte spädas

Kompatibilitet

 • För att säkerställa framgångsrik behandling bör endast Polyvine Stone & Brick Protector appliceras på porösa ytor (sugande). 
 • En kemisk reaktion kan ske på vissa underlag som glas, glaserade ytor, bly eller aluminium. Maskera dessa material före applicering. Vid kontakt, skölj omedelbart med vatten.

Applicering

APPLICERING

Förberedelse av ytan
Se till att ytan som ska behandlas är ren och fri från fett, vax, silikoner, poleringsmedel och annan kontaminering. Testa alltid underlaget för kompatibilitet före applicering för att säkerställa ett tillfredställande resultat. Kontrollera alltid produkters klarhet över mörka kulörer.

Applicering
Blanda väl före användning, men skaka inte flaskan. Sealern kan appliceras med pensel, roller eller färgspruta. För allmän tillämpning på murverk, tegelverk och sten är normalt en applicering tillräckligt. Appliceringen ska vara jämn, låt inte vätska ligga kvar som pölar i håligheter och sprickor. 

Video

VIDEO


Miljö & Säkerhet

MILJÖ & SÄKERHET
Lösningsmedel: Vattenburen
Doft: Mild
Burk: Plast

Rengöring
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper, våtservetter eller tygtrasa innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Torkad produkt kan kräva starkare lösningsmedel/färgborttagare. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats (flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer).

Förvaring
Förvaras stående och väl försluten i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme (optimalt 15-25°C). Skyddas från direkt solljus och extrema temperaturer (hetta, frost- och minusgrader) både under förvaring och användning. Förvara inte under 5°C och inte över 30°C.

Märkning / faroangivelser
Klassificering:
Ej märkningspliktig
Inga faroangivelser

Säkerhet:
Produkten klassificeras inte som brandfarlig.

Hälsa: Produkten klassificeras inte som hälsoskadlig.
Vattenburna produkter innehåller biocider (för att motverka tillväxt av mikroorganismer). Kan ge upphov till en allergisk reaktion. Kan orsaka hud- och ögonirritation. Säkra för god ventilation och använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Vid kontakt med ögonen: skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.

Miljö: Produkten klassificeras inte som miljöfarlig
Innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

Länkar & FAQ

LÄNKAR & FAQ
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).