Dixie Belle Slick Stick - Häftgrund VIT

  • 265 kr

Slick Stick är en vattenburen vidhäftningsprimer, som gör att du kan måla på blanka och högglansiga ytor som t.ex glas, faner, melamin, kakel, keramik, metall o

Visa mer

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

I lager.
Artikelnummer: 417
Dela

SLICK STICK Problem Solver - Vidhäftningsprimer - VIT
Slick Stick är en vattenburen vidhäftningsprimer, som gör att du kan måla på nästan vilken yta som helst!

Dixie Belles målarfärger fäster mycket bra på de flesta underlag och en primer är oftast inte nödvändig, men det finns knepiga projekt som behöver lite extra hjälp. Slick Stick rekommenderas till blanka och högglansiga ytor som glas, faner, melamin, kakel, keramik, metall och PVC/plast. Under dessa omständigheter är Slick Stick en stor problemlösare, som förenklar målningsprocessen och säkerställer en bättre vidhäftning.

Applicering

APPLICERING
Ytan ska vara ren, stabil och torr. Fri från fett, olja, vax, damm, lösa partiklar, rost och flagnande färg. Rengör ytan noga med ett avfettningsmedel som t.ex. Dixie Belle White Lightning,  Autentico Omniclean, Fusion TSP eller Krud Kutter Gloss Off som kan inverka negativt på produktens kapacitet. Torka av med rent vatten för att avlägsna eventuella rester av rengöringsmedel. När ytan är helt torr, måla ett tunt lager med Slick Stick och låt sedan torka i minst 2-3 timmar (beroende på luftfuktighet). Applicera sedan ytterligare ett lager med Slick Stick och låt torka över natten, gärna längre (ett dygn eller två). Därefter är ytan redo att målas.

*TIPS - Om du planerar att måla en mörk färg över Slick Stick, färga den med lite svart målarfärg till andra lagret (1 msk till en liten burk). På så sätt får du en grå Slick Stick, vilket gör att du sedan inte behöver lika många lager färg för full täckning.

Täckning
236ml (8oz) räcker till ca 3.5m² (en strykning)
473ml (16oz) räcker till ca 7m² (en strykning)
946ml (32oz) räcker till 14m² (en strykning)

Säkerhet & Miljö

SÄKERHET & MILJÖ
Vattenburen.
Plastburk.

FÖRVARING
Förvaras torrt och svalt. Skyddas från extrema temperaturer och minusgrader.

RENGÖRING & RESTER
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Efter att färgen torkat behöver du som regel färgborttagningsmedel (t.ex Autentico Bio-Strip) för att rengöra penslarna. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats.

HÄLSA & SÄKERHET 
VOC 64g/L (lätt doft).
Innehåller: Dipropylenglykolmonometyleter, Nepheline Syenite, Titandioxid, Talk och Magnesiumsilikathydrat.

Varning!
Vattenbaserade produkter innehåller vanligen biocider (hindrar tillväxt av bakterier och mögel), som kan orsaka allergiska reaktioner. Dixie Belle Slick Stick innehåller ämnen och kemikalier som kan kan orsaka både irritation av hud, ögon, slemhinnor och andningsvägar samt kan leda till cancer och reproduktiv skada. Använd inte om du är gravid. Förvaras oåtkomligt för barn, kan vara skadligt att förtära. 

Användning: Säkra för god ventilation, använd lämplig skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon och andningsskydd). Om produkten hamnar i ögonen - skölj med ljummet vatten i 15 minuter och kontakta läkare.

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒
Läs mer om: Grundarbete ⇒
Läs dig mer om: Olika Grundfärger ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).