Autentico® VINTAGE Aged Zinc

  • 6 kr

AUTENTICO® Vintage Chalk Paint är en äkta traditionell kritfärg. Det är en möbelfärg som är utmärkt till dekorativt måleri.

Visa mer

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

I lager.
Artikelnummer: 425
Dela

VINTAGE (Helmatt 2% glans)

Autentico Paint UK

Vattenburen ♦ Miljövänlig ♦ Låg VOC ♦ Enastående vidhäftning ♦ Superb täckförmåga ♦  Lättmålad ♦ Snabbtorkande ♦ Godkänd till barn ♦ Tillverkad i Nederländerna

Väck dina gamla möbler till liv igen!
Autentic Vintage är en vattenburen traditionell äkta kritfärg som innehåller över 35% kalciumkarbonat (det är inte en akryl / latexfärg). Vintage används främst till möbler och dekorativt måleri /möbelkonst. Det är en färg som passar utmärkt till en lantlig och gammaldags inredningsstil samt till det bohemiska eller konstnärliga hemmet.

Vintage har fantastiska egenskaper som gör det möjligt att måla klart en möbel på några timmar. Det är en färg som sannerligen lyfter fram "The Charm of Chalk"... Mästaren i sin klass, som visar oss vad det verkligen innebär att måla med krita. Vintage är en porös färg, rik på pigment och perfekt att använda tillsammans med olika dekorativa produkter och effektmedier.

Vintage fäster på de flesta underlag utan omfattande grundarbete och är mycket lättmålad, även för nybörjaren. Den nymålade ytan behöver förseglas och skyddas med möbelvax, olja, hårdvaxolja, sealer eller lack för att bli slitstark, smutsavvisande och vattentålig.

Om Nyansen

AGED ZINC (se bild)
Aged Zinc är en mörkgrå nyans som egentligen varken drar åt blått eller brunt, vilket gör att den sticker ut i jämförelse med de övriga grå nyanserna i Autenticos sortiment. Aged Zinc har en mer uttalad grön underton och upplevs av de flesta som en varm, mörk och kraftfull grå. Det är dock en kulör med en komplex sammansättning av pigment och nyansen påverkas mycket av omgivningens färger och ljus. På golv har vi själva upplevt att den nästan sett blågrön ut. På bilden ses tre av Autenticos mörkaste grå: Lava (brungrå), Aged Zinc (gröngrå) och Evening Shadow (blågrå). Ställer man dem bredvid varandra blir skillnaderna tydliga, men på egen hand är undertonerna mer diskreta. Det visar hur mycket upplevelsen av olika nyanser påverkas av andra färger i omgivningen.

Rekommendationer
Känner du dig osäker på vilken färg du ska välja rekommenderar vi att du börjar med en färgkarta, ett handmålat färgprov eller allra helst en liten färgburk för provmålning. 

Vi har beskrivit nyansen efter bästa förmåga, men avhåller oss från att ge några rekommendationer.  Anledningen är att upplevelsen av färg och vad som passar till vad är högst personlig. Vad som känns behagligt och varmt för dig kan kännas hårt och kallt för någon annan... Vad du uppfattar som en beige kulör, kan uppfattas som grå av någon annan... Hur ser egentligen antikvitt, mossgrönt, gammelrosa, korall, mullvad, senapsgult, tomterött, engelskt rött, vinrött och duck egg ut? Variationerna kan vara stora och det är svårt att ge någon vägledning. Därutöver finns det många faktorer i miljön som påverkar nyansen, t.ex andra färger i omgivningen samt ljusförhållandet (stort- eller litet ljusinsläpp, norr- eller söderljus, avsaknad av naturligt ljus och typ av belysning). 

Instruktioner

ÅTGÅNG
En liter färg räcker till 8-13 m², en strykning. Det är alltid svårt att uppskatta hur mycket färg som kommer att gå åt eftersom underlagets profil (färg och porositet) och vilken nyans du målar med påverkar färgåtgången. Som ett genomsnitt brukar vi räkna med att 1L räcker till ca 10 m²/L och att det kommer behövas 2 strykningar (lager). Vissa kulörer har lite sämre täckning och kan behöva fler.

GRUNDARBETE
Rengöring & slipning
Autentico® Vintage har mycket god vidhäftningsförmåga och fäster bra på de flesta underlag utan omfattande grundarbete. Ytan ska vara fast (inga lösa partiklar), ren och helt fri från fett innan du börjar måla. Du behöver inte slipa ner och avlägsna gammal färg och lack, men blanka ytor bör ruggas upp med sandpapper.

Grundmålning
Ofta behövs ingen grundfärg (tidigare målade möbler går bra att måla direkt), men det finns undantag:

  • Till laminat, glas och andra riktigt svåra underlag bör du överväga en vidhäftningsprimer, speciellt om det gäller en högt trafikerad yta som utsätts för kraftigt slitage. 
  • Ibland kan du behöva använda en spärrande grundfärg för att förhindra kvistar och bets m.m. från att blöda igenom (gäller alltid obehandlade träslag, speciellt om du målar med en ljus kulör). 
  • Målar du med en mörk färg på ett ljust underlag (eller vice versa) kan du få bättre täckning genom att använda t.ex. en grå grundfärg, likaså om du målar med intensiva och klara nyanser som gult och rött eftersom de ofta är mer transparenta till sin karaktär.

Gör alltid ett test innan du målar, det finns ytskikt och beläggningar om försvårar målning avsevärt (t.ex flamskyddsmedel!)

APPLICERING
Kritfärger målas med en syntetpensel för ett slätt och jämnt resultat, för en mer strukturerad yta kan du använda en pensel med naturborst. Med en liten skum- eller fiberroller kan du få ett mer spraymålat utseende, helt utan penselmärken. Du kan även måla med svamp eller målardyna... möjligheterna är oändliga. Vintage kan även sprutmålas efter utspädning till en tunnare konsistens. Om du upplever att färgen torkar så fort att det är svårt att få ett jämnt och snyggt resultat kan du återaktivera den genom att spraya ytan med vatten. För en slät och len yta kan du också enkelt slipa med ett fint sandpapper (högt nummer) mellan färglagren.

TORKTID
Färgen torkar normalt inom 30 minuter och är övermålningsbar inom 1-2 timmar. Tiden för full härdning beror på valet av förseglande produkt.

FÖRSEGLING

Den målade ytan behöver förseglas med möbelvax, olja, sealer eller lack för att bli motståndskraftig mot fläckar, vatten och slitage. Har du målat på ett blankt underlag kan det vara bra att vänta ett dygn eller två innan vaxning, så att färgen hinner härda lite och inte riskerar att lossna vid polering. När det gäller lacker är det också viktigt att inte vara för snabb, stängs fukt inne kan vidhäftningen försämras och resultatet se flammigt ut. Mörka kulörer blir oftast bäst med oljebaserad försegling, medan ljusa kulörer fördelaktigen kan lackas (olja gulnar med tiden).

Säkerhet & Miljö

SÄKERHET & MILJÖ
Lösningsmedel: Vattenburen
Burk: Återvinningsbar metall
Doft: Svag
VOC-halt: 9g / L VOC (European * Decopaint * Direktiv (2004/42 / EG).
Certifiering: Uppfyller EN71-3 och är godkänd till barnleksaker.

Vintage innehåller huvudsakligen vatten, kalciumkarbonat (krita), harts (bindemedel), titandioxid (vitt täckande pigment) och biocider CMI/MI (klormetylisotiazolinon och metylisotiazolinon 3:1) för att förhindra tillväxt av bakterier och mögel. Färgbasen bryts med vattenlösliga miljövänliga (VOC-fria) färgämnen/pigment (både naturligt och syntetiskt framställda).

Förvaring & Hållbarhet
Förvaras stående och väl försluten i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme (optimalt 15-25°C). Skyddas från direkt solljus samt extrema temperaturer (hetta, frost- och minusgrader). Förvara inte under 5°C och inte över 30°C.

För längre tids förvaring rekommenderar vi byte av kärl eftersom burkarna rostar. Fyll den nya burken nästan helt, lämna inte ett för stort luftutrymme och förvara mörkt (gäller framförallt genomskinliga material), så att färgen inte bleks av solljuset. Färgen separerar med tiden, vänd burken upp och ner ibland och skaka den. Färgen håller i många år. Blanda alltid färgen mycket noga innan användning! Om den torkat och är för tjock kan du späda den med vatten eller tillsätta en extender (färgtillsats) som gör den mer lättmålad.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats. Flytande rester (frätande) lämnas till lokal miljöstation, väl tömda/rengjorda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Märkning & faroangivelser
Märkning: Inga faroangivelser
Säkerhet: Produkten klassificeras inte som brandfarlig.
Miljö: Produkten klassificeras inte miljöskadlig. Innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

Hälsa: Produkten klassificeras inte som hälsoskadlig. Innehåller biocider som kan orsaka allergiska reaktioner. Kan orsaka hud- och ögonirritation. Kan vara skadligt vid förtäring. Kan orsaka kräkningar. Generella rekommendationer: Säkra för god ventilation. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.

Viktigt!

VIKTIGT!

Färgåtergivning på skärmar
Färgåtergivning på skärmar kan skilja sig mycket från de verkliga kulörerna. Nyanserna kan variera beroende på vilken enhet som används (mobil, padda, dator), varumärke och modell samt personliga inställningar. Namnen på kulörerna kan ibland också vara lite missvisande. Vi rekommenderar därför att du börjar med en färgkarta, ett handmålat färgprov eller allra helst en liten färgburk för provmålning. De handmålade provbitarna ("tags") är tillverkade av utstansad träfaner. Vi behandlar dem med shellack/spärrgrund (ljusa kulörer) och målar 2-3 lager med färg för bästa färgåtergivning och färgdjup. Faktorer som härdning, oxidation och Uv-ljus  påverka kulören (förvara dem mörkt om du spar dem). 

Ångrat köp och returer
Chansa inte! Köp aldrig stora volymer färg innan du säkerställt att du blir nöjd med nyansen!

Vi bryter Autenticos kulörer efter beställning och eftersom färgen är särskilt framtagen till dig efter dina önskemål kan vi tyvärr inte ta den i retur. Av både utrymmes-, hållbarhets- och ekonomiska skäl är det helt omöjligt att lagerhålla alla färgsorter... i alla olika kulörer... och alla olika burkstorlekar. Autenticos sortiment är stort och vi lagerhåller endast olika kalkbaser (obruten färg) som vi själva häller upp i mindre burkar. Om vi tar din färg i retur kanske vi aldrig lyckas sälja den igen... och eftersom Autentico använder metallburkar till sina vattenburna färger tar det inte lång tid innan de börjar rosta

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation) och personlig investering (noggrannhet och kvalitetsnivå på utfört grundarbete och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produkters tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även din tidigare erfarenhet, appliceringsvana, skicklighet, naturliga fallenhet och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden  har också betydelse för produkters funktion och livslängd (kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data och tillämpningsinstruktioner är delgivna av oss efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Tips och rekommendationer är baserade på egna erfarenheter, våra kunders bidrag samt råd och förslag från tillverkare, distributörer och ambassadörer. Delgiven information är icke-bindande och kräver fortfarande att du ALLTID gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på dig som användare.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt. Stöter du på problem... fortsätt inte! För att vi ska kunna registrera en reklamation med tillverkaren samt göra en felsökning och åtgärda problemet på bästa sätt behöver du kunna bistå med fotografier som visar produkten (inklusive etiketter och tillverkningsnummer) samt skadan, avvikelsen eller problemet som du upplever. Du måste också kunna returnera produkten (eller större delen av den) för testning och bedömning om det efterfrågas.

FAQ & LÄNKAR

VANLIGA FRÅGOR
FAQ: Vanliga frågor om Produkter & Målning ⇒
Läs mer om: Lär dig måla
Läs mer om: Grundarbete ⇒
Läs mer om: Måla med Vintage ⇒