Modern Maters® Metallic Paint - Black Pearl (svart)

  • 6 kr

Black Pearl är en vattenburen svart metallicfärg med en diskret skimrande lyster som ge ett exklusivt utseende.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3461
Dela


Modern Masters Metallics
Modern Masters® är en av världens främsta leverantörer av metallicfärger och andra avancerade specialiserade produkter för dekorativt måleri.

Modern Masters Metallicfärg är en vattenburen färg som innehåller äkta metallpartiklar, glimmer (silikat av aluminium) och traditionella pigment och dess unika sammansättning ger skarpa, skimrande färger som inte oxiderar eller mattas av över tid. Kan användas både inomhus och utomhus.

Modern Masters Metallicfärg är lämplig till såväl DIY-hantverk och inredning samt till offentliga utrymmen som restauranger, butiker, företagskontor och nöjesparker. Metallicfärgen kan appliceras med pensel, roller eller sprayas på inredningsdetaljer, möbler dörrar, väggar, tak och målningsbara tapeter. Ovanligt lättapplicerad på stora ytor utan att få överlappningsmärken och mönster (tillsammans med Modern Masters Metallic Extender).

Nyansen Black Pearl är ingen kraftigt glittrande metallfärg, utan snarare en svart färg med en subtilt skimrande metallisk lyster som ger ett exklusivt utseende och är mycket vacker applicerad som avslutande finish över svart färg.

Teknisk Information

TEKNISK INFORMATION
Volym: 177ml
Färg: Black Pearl ME700
Täckning: Semi opak (halvtransparent)
Glansnivå: Satin / Halvblank

Åtgång / Täckning
Teoretisk: 8‐10 m2 /liter. Praktisk täckförmåga beror på många olika faktorer som underlagets porositet och materialsvinn vid applicering. Tre lager rekommenderas för fulltäckning och bra färgdjup, men antal täckning och åtgång varierar beroende på underlag och appliceringsteknik.

Torktid
Torktiden variera beroende på temperatur, fuktighet, ventilation och beläggningens tjocklek.
Dammtorr: ca 1 timma
Övermålningsbar: ca 30 minuter
Förlängning av torktid: Tillsätts Modern Masters Extender (1 del på 8 delar metallicfärg) för att tredubbla torktiden.

Optimala användningsförhållanden
Luft‐ och yttemperaturen måste vara mellan 14°C och 29°C.
Måla inte i direkt solljus eller då ytan är mycket varm.   

Spraymålning
Modern Masters Metallicfärg förtunnas med 1 del rent vatten på 8 delar Metallicfärg innan den sprayas. För kraftig  spädning kan komma påverka täckförmågan och utseendet negativt. Använd en HVLP spruta eller en traditionell spraypistol där färgen och luften tas från en tryckbehållare och kompressor. Trycket i sprutan bör ligga på 2 bar med ett högre tryck i tanken på ca 4 bar. Använd inte en ”Turbin” luft kompressor för att försörja HVLP sprutan och använd inte ett airless (luftfritt) sprutsystem.

Grundarbete

GRUNDARBETE

Följ generella rekommendationer för målning
Underlaget ska vara torrt, rent och stabilt. Det innebär att det ska vara helt fri från damm, smuts, fett, olja, vax, poleringsmedel samt andra föroreningar och lösa partiklar. Ta bort gammal flagnande färg om sådan finns. Rugga upp blanka ytor med med sandpapper för bästa vidhäftning, om det inte är möjligt överväg en vidhäftningsprimer. 

Sugande och ojämnt sugande underlag kan vara svåra att målade med metallicfärger. Mycket sugande underlag kan med fördel förseglas med ett matt lack / grundfärg / målarfärg  utspätt med lite vatten för en tunnare konsistens.

Vi rekommenderar grundmålning med en närliggande kulör för att erhålla bästa möjliga täckning och ett enhetligt färgdjup. Ett mörkt underlag är exempelvis bättre till en pärlemorsvart färg än ett vitt... För att påverka metallfärgens framtoning och nyans kan du också använda en kompletterande färg (blått kan exempelvis ge en svalare ton, brunt en varmare och grönt en mer antik...).

Målning

MÅLNING
Metallfärger är lite svårare att måla med än vanliga färger, det kan lättare se flammigt och ojämnt ut på stora plana ytor. Metallfärger är lite transparenta till sin karaktär och det rikliga innehållet av metallpartiklar kan påverka både "glid" vid applicering och de självutjämnande egenskaperna. Ljusreflektionen i den metalliska ytan kan dessutom framhäva pensel- och rollermärken samt andra brister i underlaget. Ett slätt underlag och jämna tunna appliceringar är viktiga för ett bra resultat. Testa alltid på en dold yta för att säkerställa ett tillfredställande resultat.

Applicering
Till metallfärger rekommenderas vanligen en syntetpensel av god kvalitet. En roller rekommenderas generellt inte eftersom lysten inte blir den samma, men för olika effekter och metallstrukturer kan du naturligtvis använda andra målarredskap än en pensel. En skumroller kan ge ett lite mer "borstat" och matt utseende och genom att stöppla den nymålade blöta ytan med pensel eller eller dutta med en stöpplingssvamp kan ett mer hamrat utseende erhållas. 

För en jämn finish: 

  • Se till att metallfärgen är väl blandad både innan och under under applicering.
  • Måla metallfärgen i en och samma riktning, inte kors och tvärs eller fram och tillbaka. För ett jämnt utseende är det viktigt att metallpartiklarna lägger sig i samma riktning. Metallfärg är lite som skimrande silkessammet, luggen måste ligga åt ett håll för att ytan ska var slät och vackert skimrande, smeker du sammet åt olika håll  blir den flammig.
  • Lägg ner extra omsorg på att minimera märken efter appliceringsverktyget, men överarbeta inte färgen. Arbetar du med färgen när den börjar torka bildas mer märken och ojämnheter.
  • Vattenburna metallfärger torkar snabbt och de tunga metallpartiklarna kan göra färgen lite trögare. För bättre "glid" och en längre öppentid (torktid) kan du tillsätta en extender eller lite glaze (genomskinlig lasyr).
  • Metallfärgen kan även sprutmålas, vilket säkerställer ett resultat utan appliceringsmärken.

Målning med roller
För att rolla ut Modern Masters Metallicfärg skall färgen spädas 1 på 8 med Modern Masters Metallic Paint Extender. Detta gör att färgen flyter ut lättare och risken för synliga rollermärken och linjer reduceras.

Väggar och avdra stora ytor
Använd roller (12 mm lugg) för att applicera metallicfärgen. Sparmåla inte kanter med en pensel (det kan framträda som en "ram"), till hörn och svåråtkomliga använd istället en liten 10 cm bred roller. Arbeta in metallicfärgen i sektioner (ca 1 meter i taget), jobba vått i vått och avsluta med en sista strykning som görs i en riktning uppifrån taket och ner till golvet, Denna teknik minimerar överlappningsmärken och riktar de metalliska partiklarna i Metallicfärgen i rätt riktning. 

Maskeringstejp
Modern Masters Metallicfärg är elastisk under härdningsprocessen och har en lägre vidhäftning innan den torkat helt. Vid borttagande av maskeringstejp bör därför ett rakblad användas. Skär längs med maskeringstejpen innan tejpen tas bort. Annars är risken stor att färgen följer med tejpen.  

Skyddslack
Vid applicering utomhus eller inomhus i offentliga utrymmen och hårt trafikerade ytor rekommenderas ett skyddande topplack. 

Miljö & Säkerhet

MILJÖ & SÄKERHET
Tillverkningsland: USA
Lösningsmedel: Vattenburen latexfärg
Doft: Mild
Förpackning: Plastburk

Förvaring
Skyddas från direkt solljus, extrema temperaturer (hetta och frost/ minusgrader). Produkten ska förvaras torrt och svalt / rumstemperatur (optimalt 15-25°C) i välventilerat utrymme. Förvara inte under 5°C och inte över 35°C.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats (flytande rester lämnas till miljöstation. Väl tömda brukar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer).  

Märkning / faroangivelser
Burketikett (Sverige): Inga faroangivelser / piktogram

Enligt säkerhetsdatablad (2009) MP Coating (distributör SE)
Hälsofara: Produkten är inte klassificerad som hälsoskadlig.
Fysikaliska och kemiska faror: Produkten är inte klassificerad som brandfarlig.
Miljöfara: Produkten är inte klassificerad som miljöskadlig.

Enligt säkerhetsdatablad (2019) Modern Masters USA

Blandningen innehåller 11%  ingredienser med okänd akut toxicitet. Misstänks kunna orsaka cancer. Listade skadliga ämnen (MSDS): Mica <5.0%, Titanium Dioxide <1.0%, Carbon Black <1.0%,  Polyethylene-Polypropylene Glycol <1%  Vinyl Acetate <1% 

VOC: 48 g/L

Kan orsaka hudirritation. Orsakar ögonirritation. Kan vara skadligt vid förtäring / hamnar i luftvägarna. Säkra för god ventilation. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid ögonkontakt; skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.

Vattenburna produkter innehåller biocider för att motverka tillväxt av mikroorganismer) bakterietillväxt, vilket vid långvarig och upprepad exponering kan leda till utvecklandet av överkänslighet samt allergisk reaktion. Mängden konserveringsmedel i produkten är lägre än klassificeringsgräns / märkningsplikt.

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒
Läs mer om: Måla med metallfärg ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation) och personlig investering (noggrannhet och kvalitetsnivå på utfört grundarbete och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även din tidigare erfarenhet, appliceringsvana, skicklighet, naturliga fallenhet och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden har också betydelse för produkters funktion och livslängd (kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandahållen information, tekniska data och tillämpningsinstruktioner är delgivna av oss efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Tips och rekommendationer är baserade på egna erfarenheter, våra kunders bidrag samt råd och förslag från tillverkare, distributörer och ambassadörer. Delgiven information är icke-bindande och kräver fortfarande att du ALLTID gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på dig som användare.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker att produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt. Stöter du på problem... fortsätt inte! För att vi ska kunna registrera en reklamation med tillverkaren samt göra en felsökning och åtgärda problemet på bästa sätt behöver du kunna bistå med fotografier som visar produkten (inklusive etiketter och tillverkningsnummer) samt skadan, avvikelsen eller problemet som du upplever. Du måste också kunna returnera produkten (eller större delen av den) för testning och bedömning om det efterfrågas av tillverkaren.