Schjerning Art Metal - Metallicfärg - Mellanguld

  • 320 kr

Vattenbaserad metallfärg med hög metallisk lyster och glans. Utmärkt till förgyllning av möbeldetaljer, ett bra komplement / alternativ till bladguld.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3442
Dela

Art Metal 
Vattenburen metallfärg med hög metallisk lyster och glans, Den är inte glittrig som en ögonskugga (mica) utan innehåller mer rent metalliska pigment. Art Metal har bra vidhäftning och kan användas på de flesta underlag, som exempelvis papp, terrakotta, lera, skinn, trä och metall (även styropor). 

Art Metal har hög täckkraft och är utmärkt som "flytande förgyllning" till möbeldetaljer och annan utsmyckning, helt enkelt ett bra komplement / alternativ till bladguld.

För inomhusbruk, ej väderbeständig.

Grundarbete

GRUNDARBETE
Följ generella rekommendationer för målning. Underlaget ska vara torrt, rent och stabilt. Det innebär att det ska vara helt fri från damm, smuts, fett, olja, vax, poleringsmedel samt andra föroreningar och lösa partiklar. Rugga upp blanka ytor med med sandpapper för bästa vidhäftning, om det inte är möjligt överväg en vidhäftningsprimer. Sugande underlag kan med fördel förseglas med ett matt lack utspätt med 10% vatten för en smidigare applicering av metallfärgen.

Art Metal är en högt koncentrerad metallfärg med ovanligt good täckkraft, men vid målning av stora ytor rekommenderar vi grundmålning med en närliggande kulör för att erhålla bästa möjliga täckning och ett enhetligt färgdjup. Ett vitt underlag är exempelvis bättre till en vit pärlemorfärg än ett svart... För att påverka metallfärgens framtoning och nyans kan du använda en kompletterande färg (rött ger exempelvis en varmare ton, blått en svalare och svart/grönt en mer antik). 

Målning

MÅLNING
Metallfärger är lite svårare att måla med än vanliga färger, det kan lättare se flammigt och ojämnt ut på stora plana ytor. Metallfärger är lite transparenta till sin karaktär och det rikliga innehållet av metallpartiklar kan påverka både "glid" vid applicering och de självutjämnande egenskaperna. Ljusreflektionen i den metalliska ytan kan dessutom framhäva pensel- och rollermärken samt andra brister i underlaget. Ett slätt underlag och jämna tunna appliceringar är viktiga för ett bra resultat.

Applicering
Till metallfärger rekommenderas vanligen en syntetpensel av god kvalitet. En roller rekommenderas generellt inte eftersom lysten inte blir den samma, men för olika effekter och metallstrukturer kan du naturligtvis använda andra målarredskap än en pensel. En skumroller kan ge ett lite mer "borstat" och matt utseende och genom att stöppla den nymålade blöta ytan med pensel eller eller dutta med en stöpplingssvamp kan ett mer hamrat utseende erhållas. 

För en jämn finish på större ytor:

  • Se till att metallfärgen är väl blandad.
  • Måla metallfärgen i en och samma riktning, inte kors och tvärs eller fram och tillbaka. För ett jämnt utseende är det viktigt att metallpartiklarna lägger sig i samma riktning. Metallfärg är lite som skimrande silkessammet, luggen måste ligga åt ett håll för att ytan ska var slät och vackert skimrande, smeker du sammet åt olika håll  blir den flammig.
  • Lägg ner extra omsorg på att minimera märken efter appliceringsverktyget, men överarbeta inte färgen. Arbetar du med färgen när den börjar torka bildas mer märken och ojämnheter.
  • Vattenburna metallfärger torkar snabbt och de tunga metallpartiklarna kan göra färgen lite trögare. För bättre "glid" och en längre öppentid (torktid) kan du tillsätta en extender eller lite glaze (genomskinlig lasyr).
  • Metallfärgen kan även sprutmålas, vilket säkerställer ett resultat utan appliceringsmärken.

Miljö & Säkerhet

MILJÖ & SÄKERHET
Tillverkningsland: Danmark
Lösningsmedel: Vattenburen
Doft: Mild
Förpackning: Plastburk
Innehåller: Acryl copolymer blandning av vatten, glykol, konserveringsmedel , små mängder AMP (CAS: 124-68-5)
Certifiering: A-miljömärkt (uppfyller extra sträng krav runt miljöbelastning och negativa hälsoeffekter hos både barn och vuxna).

Förvaring
Skyddas från direkt solljus, extrema temperaturer (hetta och minusgrader). Produkten ska förvaras torrt och svalt / rumstemperatur (optimalt 15-25°C). Förvara inte under 5°C och inte över 30°C.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Efter att färgen torkat behöver du som regel färgborttagningsmedel (t.ex Autentico Bio-Strip) för att rengöra penslarna. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats.

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning: Inga faroangivelser
Produkten klassificeras inte som miljö eller hälsoskadlig.

Miljö: Beståndsdelar är inte PBT/vPvB 

Hälsa & säkerhet: Innehåller biocider CMIT/MIT (3:1), BIT (för att motverka tillväxt av mikroorganismer) bakterietillväxt, vilket vid långvarig och upprepad exponering kan leda till utvecklandet av överkänslighet samt allergisk reaktion. Den använda mängden konserveringsmedel är lägre än EU's klassificeringsgräns.

Inandning av ångor är inte sannolik vid normal bruk. Kan eventuellt ge irritation av huden vid långvarig kontakt. Färg i ögon kan ge irritation och rodnad. Kan vara skadligt vid förtäring. Förebyggande: Säkra för god ventilation, Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Vid ögonkontakt; skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒
Läs mer om: Måla med metallfärg ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation) och personlig investering (noggrannhet och kvalitetsnivå på utfört grundarbete och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även din tidigare erfarenhet, appliceringsvana, skicklighet, naturliga fallenhet och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden har också betydelse för produkters funktion och livslängd (kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandahållen information, tekniska data och tillämpningsinstruktioner är delgivna av oss efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Tips och rekommendationer är baserade på egna erfarenheter, våra kunders bidrag samt råd och förslag från tillverkare, distributörer och ambassadörer. Delgiven information är icke-bindande och kräver fortfarande att du ALLTID gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på dig som användare.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker att produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt. Stöter du på problem... fortsätt inte! För att vi ska kunna registrera en reklamation med tillverkaren samt göra en felsökning och åtgärda problemet på bästa sätt behöver du kunna bistå med fotografier som visar produkten (inklusive etiketter och tillverkningsnummer) samt skadan, avvikelsen eller problemet som du upplever. Du måste också kunna returnera produkten (eller större delen av den) för testning och bedömning om det efterfrågas.