FINNABAIR® Art Basics - Heavy Sandable Paste 250ml

  • 175 kr

Slipbar spackelpasta för volym och struktur. Använd exempelvis till mixed media eller tillsammans schabloner för att skapa 3D motiv.

Visa mer

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

I lager.
Artikelnummer: PM965198
Dela

FINNABAIR Art Basics 
Heavy Sandable Paste 
Akrylbaserad slipbar spackelpasta för 3D Volym- och Textur m.m.

Volym: 250ml
Färg: Opak vit

Heavy Sandable Paste är en volympasta som används till att bygga upp dimension och struktur. Efter härdning blir pastan hård och permanent med en matt och gipsliknande finish. Pastan kan appliceras med en palettkniv, spackelspatel, silikonpensel eller något texturverktyg. När den torkat är det möjligt att slipa ytan för att förändra strukturen, jämna till och mjuka upp utseendet. Pastan kan färgas med akrylfärg,  vattenburen målarfärg eller pigmentkoncentrat, men eftersom pastan är vit kommer inte kulören bli lika mörk som färgen du använder (mer pastellfärgad).

Använd exempelvis till:

  • Mixedmedia
  • Tillsammans med schabloner för ett upphöjt reliefmönster
  • Reversed stamping (skapa reliefavtryck med hjälp av dekorstämplar)
  • För att reparera och fylla ut mindre sprickor och skador i underlaget innan målning.
  • För att skapa en strukturerad yta innan målning.

Instruktioner

INSTRUKTIONER

Användning tillsammans med Schabloner

  • Placera schablonen där du vill ha motivet. Använd tillfälligt spraylim / monteringslim eller maskeringstejp för att hålla den på plats. OBS! använd maskeringstejp med låg klibbighet om ytan är nymålad (är färgen inte ordentligt torr/härdad eller om färgens vidhäftningen mot underlaget är dålig finns annars risk att färgen lossnar när du tar bort tejpen).
  • Använd en spatel för att sprida pastan över din schablon och skrapa överflödet tillbaka i burken.
  • Ta försiktigt bort din schablon och låt schablonmönstret torka.

Användning tillsammans med stämplar
Du kan också sprida pasta över en plan yta och sedan använda stämplar, strukturerad textil (juteväv, spets...) eller andra föremål och pressa ner i pastan (innan den torkat) för att skapa avtryck.

Hållbarhet
Vattenburna produkter torkar ut snabbt. Se till att kanten på burken är ren efter användning och den inte står utan lock längre än nödvändigt. Om burken är halvtom, överväg att byta till en mindre burk för att undvika uttorkning. Om pastan tjocknar med tiden, tillsätt lite varmt vatten, extender (färgtillsats) eller akrylmedium och rör om för att återställa konsistensen. 

Miljö & Säkerhet

MILJÖ & SÄKERHET
Vattenhaltig polymerdispersion innehållande kalciumkarbonat.
Plastburk.

Förvaring
Förvaras stående och väl försluten i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme (optimalt 15-25°C). Skyddas från direkt solljus samt extrema temperaturer (hetta, frost- och minusgrader). Förvara inte under 5°C och inte över 30°C.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper, våtservetter eller tygtrasa innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer).

Märkning / faroangivelser
Klassificering:
Ej märkningspliktig
Inga faroangivelser
Produkten klassificeras inte som hälso-, miljö eller brandfarlig.
Innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

Vattenburna produkter innehåller biocider (för att motverka tillväxt av mikroorganismer). Kan ge upphov till en allergisk reaktion. Kan orsaka hud- och ögonirritation. Säkra för god ventilation och använd skyddshandskar (samt skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov). Vid kontakt med ögonen: skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.
Innehåller (hazardous substances) bronopol (INN); 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol; bronopol (INN); 2- bróm-2-nitropropán-1,3-dio

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor ⇒
Läs mer om embossing med schabloner ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).