Homestead House - Milk Paint Wood Stain / Bets - Provincial Walnut

  • 140 kr

Milk Paint Stain är en naturlig och miljövänlig träbets i pulverform som blandas med vatten. Kan användas både inom- och utomhus.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3199
Dela

Milk Paint Stain (träbets)
Homestead House paint Co.

Pulverform ♦ Blandas med vatten ♦  Miljövänlig ♦ Biologiskt nedbrytbar ♦ Zero VOC ♦ Snabbtorkande ♦ Inga penselmärken ♦ Behöver försegling ♦ Tillverkad i Kanada

Provincial Walnut
Milk Paint Stain är ett pulver med samma ingredienser som Homestead House / Fusion Milk paint och blandas med vatten innan användning på rent trä.  

Milk Paint Stain kan även användas både inom- och utomhus på t.ex. träräck eller trädgårdsmöbler. Eftersom betsen absorberas av trät kommer färgen inte att flagna, men med tiden uppstår ett lätt slitage, framförallt på horisontella ytor som utsätts för mycket regn och snö (vertikala ytor påverkas knappast). Efter 3-5 år kan du behöva fräscha upp utseendet genom att behandla med ett nytt lager Milk paint Stain. 

Instruktioner

INSTRUKTIONER
En påse med 50 gram kan täcka upp till 7m² (en strykning), men observera att åtgång och nyans är kraftigt beroende på spädning samt underlagets färg och porositet. Gör alltid ett test för att kontrollera resultat, nyans och kulörstyrka.

Steg 1. Förberedelse
Se till att ditt projekt är fritt från tidigare beläggningar så att pigmentblandningen kan absorberas ordentligt i ytan. Eftersom betsen inte innehåller något bindemedel fäster den inte på blanka, lackade och tidigare målade ytor. Ytan ska också vara fri från feta beläggningar som vax och olja. För att få en "lackbets"  med vidhäftning på icke-porösa ytor kan du blanda färgblandningen med Fusion Ultra Grip (bindemedel)  till din färgblandning. Gör alltid ett test innan du målar, det finns ytskikt och beläggningar som försvårar målning avsevärt (t.ex flamskyddsmedel!)

Steg 2. Blanda bets
Konsistensen ska vara vattentunn, blanda ca 3 delar vatten  med 1 del pulver,

  • Fyll först kärlet med vatten och tillsätt därefter färgpulvret 
  • Blanda därefter direkt ingredienserna med en visp (i minst 1 min). Använd en stavmixer eller blanda extra noga för hand. 
  • Låt sedan betsen stå och dra i ca 10 minuter (eller över natten) så att pigment och övriga ingredienser löses upp ordentligt.
  • Rör sedan om igen strax före användning (samt då och då under applicering)

Steg 3. Applicering
Applicera med jämna drag från ände till slut för konsistens. Fläcken torkar helt på cirka 15 minuter. För mörkare nyans applicera ytterligare ett lager. Slipa försiktigt med sandpapper (>300) för att släta ut eventuella resta träfibrer.

Steg 4. Försegling
När du är nöjd med appliceringen kan du försegla ytan med hampolja, tungolja eller bivax (100% naturliga och livsmedelssäkra från Fusion). De är alla utmärkta för ett ökat färgdjup samt ett naturligt och levande utseende. Oljan hjälper till att mätta, täta och skydda ytan samt förhindra att kalkigt utseende och kritning (fällning). Hampolja och bivax rekommenderas för interiöra ytor och tungolja för exteriöra. Två lager olja är perfekt och du är klar! Använder du både olja och vax - ska vaxet alltid appliceras sist. Ett lack eller uretanlack kan också användas (men inte tillsammans med olja).

Om Nyansen

OM NYANSEN

Milk Paint Stain finns i 4 färger (Pacific Redwood, Provincial Walnut, Quebec Maple och Sherwood Brown) som kan blandas med varandra för att skapa en anpassad tränyans. Även Milk Paint (som finns i många fler nyanser) kan spädas med extra mycket vatten och användas som en bets. 

Viktigt!
Färgåtergivning på skärmar kan skilja sig mycket från de verkliga kulörerna beroende på vilken enhet som används (mobil, padda, dator) och personliga inställningar.
Vi rekommenderar därför att du börjar med en färgkarta eller en mindre påse för provmålning. Du kan mycket enkelt blanda olika färgpulver för att skapa dina egna favoritnyanser.

Hälsa & Miljö

INNEHÅLL
innehåller kasein (mjölkprotein), kalk, lera, krita, pigment och citronsyra (pH-reglerande).

HÄLSA, SÄKERHET & MILJÖ 
Klassificering: Eventuell varningstext på påsen gäller produkten i pulverform inte utblandad i vatten. Många pigment kan vara skadlig för hälsan vid inhalation och små partiklar kan vara retande för andningsvägarna.  "Kan vara skadligt vid inandning. Innehåller material som kan orsaka cancer. Exponering kan orsaka skada i reproduktionsorgan hos män. Irriterar huden och ögonen. Förvaras utom räckhåll för barn". Var aktsam vid tillredning och använd adekvat andningsskydd. Observera att den färdiga färgblandningen kan ha ett lite högre pH-värde (på grund av innehållet av våtsläckt kalk), vilket är uttorkande för huden och orsakar kraftig irritation om stänk hamnar i ögonen.

Miljö: Produktens innehåll är ej klassificerat som miljöfarligt. Inga negativa miljöeffekter förväntas om produkten hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Undvik utsläpp i avloppsvatten, mark och vattendrag.

FAQ & Länkar

FAQ - Vanliga frågor
FAQ: Om Produkter och Målning ⇒

Vänligen Notera 
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar också naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t..ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren. 

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).