Art Alchemy - ANTIQUING WAX - Antikvax - MAHOGANY 20ml

  • 115 kr

Mjukt antikvax som tillför färg, djup och patina till dina mixed media och inredningsprojekt.

Visa mer

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

I lager.
Artikelnummer: PM969066
Dela

FINNABAIR Art Alchemy
Antiquing Wax - Mahogany
Images courtesy of @Finnabair / @PrimaMarketing / @ReDesignwithPrima, their Creative Teams and Brand Ambassadors. Photo credit: Kasias Almanowicz / Emilia Tapiola @harvinaisenkauniselama / Katja Joulak @mezzanotteskapar

Finnabairs Antiquing Wax finns i flera nyanser och är utmärkta till antikbehandling av mixed media- och mindre heminredningsprojekt. Med antikvax kan du tillföra du både färg, djup och patina för att erhålla ett vackert och naturligt åldrat och/eller väderbitet utseende. Det generöst pigmenterade vaxet kan tunnas ut med ofärgat Clear Wax för ökad  transparens eller för att skapa en mjukare skuggeffekt.

Färg: Grå (transparent)
Glans: Matt / Satin
Förpackning: Tub
Volym: ca 20ml
Vikt: ca 32g (0.07 Ibs)
Kvalitet: Innehåller bivax som förseglar och skyddar ytan samt gör den vattenavvisande.

Likt många produkter innehållande oljor, kan viss separation av ingredienserna uppstå (exempelvis av värme värme). Det är helt naturligt och inte att betrakta som en en defekt. Blanda vaxet med en pensel eller palettkniv, när konsistensen åter är mer jämn är det redo att användas.

Applicering
Applicera vaxpastan på ordentligt torkad målarfärg eller noga rengjort underlag med hjälp av exempelvis en pensel, svamp, trasa eller fingertopparna. Produkten kan användas på de flesta ytor, men vidhäftning, täckning och härdning går snabbast och blir bäst på matta och lite sugande underlag. Torktiden varierar beroende på underlagets profil och hur tjock lager som appliceras.

Säkerhet & Miljö

SÄKERHET & MILJÖ

Rengöring
Avlägsna överskott från verktyg och redskap med en trasa. Rengör därefter med såpa / tvålvatten (om otillräckligt använd lacknafta). Samla upp spillvatten och eventuella rengöringsmedel för kassering.

Hantering & Förvaring
Skyddas från extrema temperaturer under förvaring och användning. Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld. Var alltid försiktig vid användning av oljebaserade produkter och lämna aldrig trasor med vax eller olja i brännbar miljö. Trasor som ligger på hög kan självantända! Trasor bör brännas efter användning eller förvaras i t.ex en plåtburk med lock, fylld med vatten. Efter några dygn kan trasorna slängas. 

Klassificering
Klassificering/märkning: Hälsofarlig

Skadliga substanser:
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (< 0,1 % benzol CAS nr. 71- 43-2) concentration: 20-35 %
Ethylene glycol mono-propyl ether concentration: < 10%

Hälsa: Kan orsaka allergisk reaktion och irritera andningsvägarna. Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Upprepad exponering av hud kan ge torr hud eller hudsprickor. Säkra för god ventilation, använd skyddshandskar för att skydda hud mot irritation. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med varmt vatten med öppna ögonlock i minst 10 minuter. Förvara utom räckhåll för barn.

Miljö: Kassera inte rester i avlopp eller vattendrag. Rester lämnas in till avfallsanläggning enligt lokala föreskrifter.
Säkerhet:  Brandfarlig vätska och ånga

Säkerhetsdatablad:

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor ⇒
Läs mer om: Schablonmålning ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).