FUSION™ Extender 60ml

  • 100 kr

Fusion Extender är en färgtillsats som används tillsammans med Fusion Mineral Paint för att minimera märken efter penseldrag.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 203
Dela

FUSION EXTENDER
Fusion Extender är en färgtillsats som används tillsammans med Fusion Mineral Paint (och andra vattenburna färger) för att förlänga färgens torktid (öppentid) och förstärka färgens självutjämnande egenskaper. Då får längre tid att arbeta med färgen innan den torkar, färgen flyter ut bättre och det blir lättare att uppnå en felfri finish med minimalt med pensel- och rollermärken.

Instruktioner

DOSERING
En flaska extender räcker till 2-4 st burkar Fusion 500 ml.

Tillsätta ca 15-30 ml Extender till 500 ml Fusion färg. Större volym kan användas för att förtunna och förlänga torktiden ytterligare, men även tiden för härdning kommer då att förlängas. Större volym än 10% rekommenderas därför normalt sett inte.

APPLICERING
Efter att du blandat ner Extender i färgen, målar du som vanligt. När det första lagret torkat helt (ca 4 timmar), kan du applicera nästa lager. Om du märker att färgen från det första lagret lyfter från underlaget, behöver du ge färgen mer tid att torka och härda. Använder du mycket Extender förlängs torktiden  och du måste ge färgen längre tid att torka och härda innan du målar nästa lager färg.

Video

VIDEO


Hälsa & Miljö

HÄLSA & MILJÖ
Vattenburet akrylmedium
Plastburk

FÖRVARING
Förvaras torrt och svalt. Skyddas från extrema temperaturer och minusgrader.

RENGÖRING & RESTER
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Efter att färgen torkat behöver du som regel färgborttagningsmedel (t.ex Autentico Bio-Strip) för att rengöra penslarna. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats.

HÄLSA & SÄKERHET
Klassificering/märkning:
Klassificeras inte som hälsofarlig.
Zero VOC

Vattenbaserade produkter innehåller biocider (hindrar tillväxt av bakterier och mögel), vilket kan orsaka allergiska reaktioner. Säkra för god ventilation, använd skyddshandskar vid behov. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒