Posh Chalk® Precious Pigments - Metallpigment - WEDDING GOLD

  • 145 kr

Glittrande mica / pärlemopulver som kan blandas med t.ex. akrylmedium eller lack ("liquid metal") eller ett vax och användas till förgyllning och olika metallef

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3299
Dela

Posh Chalk - Pigments
Posh Chalk Pigment är ett fint mica / pärlemo pulver med hög lyster. Pigmentpulvret kan blandas med både vatten- och oljebaserade transparenta produkter som t.ex akrylmedium, lack, lasyr /glaze eller ett vax. Lite pigment räcker långt, så var inte för generös med din dosering. The Precious Pigments har inte samma metalliska finish som de övriga utan är mer glitterskimrande  (som en ögonskugga).

Video

VIDEOMiljö & Hälsa

MILJÖ & HÄLSA
Metallpulver
Glasburk

Förvaring
Skyddas från direkt solljus, extrema temperaturer. Produkten ska förvaras torrt och svalt med väl förslutet lock. Optimal temperatur 15-25°C, förvara inte under 5°C och inte över 30°C.

Rengöring & Rester
Följ rekommendationerna för produkten som pigmentpulvret blandas med. Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med trasa, hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats.

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning: Inga faroangivelser
Produkten klassificeras inte som miljö- eller hälsoskadlig.

Vi rekommenderar alltid användning  av munskydd vid användning av pulver och produkter som dammar!

Pigment och metallpartiklar med liten partikelstorlek kan vara hälsoskadliga att inhalera och regelverket gällande märkning uppdateras kontinuerligt, det gäller bland annat titandioxid (som säkerhetsbladet för denna produkt anger som ingrediens). Inhalation kan orsaka irritation i luftvägarna. Säkra för god ventilation. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.