Re Design - Powder SET - Mica Metallpigment - Fall Foliage

  • 179 kr

Ett fint metalliskt pigmentpulver som kan blandas med t.ex. akrylmedium eller lack eller strös på en yta som inte torkat helt och fortfarande är klibbig.

Visa mer

Välj Antal

Lagersaldo: 2
I lager.
Artikelnummer: 655350639099
Dela

REDESIGN - PIGMENT POWDER SET

Innehåller 6 burkar á 5g  

Mica-pigment är ett fint pulver med härlig lyster som används till att skapa skimrande och glittrande metalleffekter (likt en ögonskugga). 

Användning

  • Pigmentpulvret kan blandas med både vatten- och oljebaserade transparenta produkter som t.ex akrylmedium, pouring resin, lack, lasyr /glaze eller ett vax. 
  • Pigmentpulvret kan även strös över eller arbetas in i ett applicerat medium innan det torkat och ytan fortfarande är klibbig.

Miljö & Hälsa

MILJÖ & HÄLSA
Metallpulver
Plastburk

Förvaring
Skyddas från direkt solljus, extrema temperaturer. Produkten ska förvaras torrt och svalt med väl förslutet lock. Optimal temperatur 15-25°C, förvara inte under 5°C och inte över 30°C.

Rengöring & Rester
Följ rekommendationerna för produkten som pigmentpulvret blandas med. Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med trasa, hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats.

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning: Inga faroangivelser
Produkten klassificeras inte som miljö- eller hälsoskadlig.

Vi rekommenderar alltid användning  av munskydd vid användning av pulver och produkter som dammar!

Pigment och metallpartiklar med liten partikelstorlek kan vara hälsoskadliga att inhalera och regelverket gällande märkning uppdateras kontinuerligt, det gäller bland annat titandioxid (som säkerhetsbladet för denna produkt anger som ingrediens). Inhalation kan orsaka irritation i luftvägarna. Säkra för god ventilation. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn.