ZAR® - Exteriör Blank 90 - UV Polyuretanlack - 473 ml

 • 229 kr
 • 189 kr

Vattenburet polyuretanlack för utomhusbruk innehållande absorbenter för UV-strålning och antioxidanter, vilket förhindrar blekning av trä och färgpigment.

Visa mer

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

I lager.
Artikelnummer: 3522
Dela

ZAR® - Exteriör UV- Polyuretanlack 
ZAR Exteriör är ett vattenburet polyuretanlack för utomhusbruk som innehåller absorbenter för UV-strålning och antioxidanter, vilket förhindrar blekning av trä och färgpigment. Kan användas till ytor behandlade eller målade med ljusa eller vita kulörer och betser. Vattenburna lacker kan lätt se flammiga och mjölkiga ut ovanpå mörkare kulörer. 

ZAR Exteriör är det ultimata utomhusskyddet för trä. Perfekt för marina träytor (ovanför vattenlinjen), dörrar utomhus (inklusive glasfiber- och ståldörrar), träväggar utomhus, utomhusmöbler, staket, portar och andra träytor utsatta för direkt solljus. Inte avsett för trädäck eller till ytor som ligger i skugga hela tiden. 

 • Svag doft
  Självutjämnande och ger en jämn och slät yta
 • Motstår kraftiga temperatur & väderleksförändringar
 • Överlägset UV-skydd
 • Yttorr 30 minuter
 • Övermålningsbar 2 timmar
 • Låt sista lagret torka 24 timmar, känns ytan klibbig skall torktiden förlängas.
 • Teoretisk täckförmåga upp till 7m² (praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering).

Grundarbete / Applicering

GRUNDARBETE
Underlaget ska vara torrt, rent och stabilt. Det innebär att det ska vara helt fri från damm, smuts, fett, olja, vax, poleringsmedel samt andra föroreningar och lösa partiklar. Gammalt löst sittande lack och färg måste avlägsnas. 

Rengör ytan och slipa den matt och slät längs med träfibrernas riktning (med slippapper 180-240 korn). Om ytan är grov och ojämn, slipa först med ett grovt slippapper och avsluta sedan med ett finare. Dammsug upp allt slipdamm och torka ytan ren med en lätt fuktad trasa / klibbduk.

OBS! Rent trä som ska målas innan lackning behöver först spärrmålas med en grundfärg som blockerar genomblödning av kvistar och tanniner, annars kommer färgen och den lackade ytan att missfärgas och gulna.

APPLICERING
Applicera inte när yttemperaturen är är mellan 12-30°C och luftfuktigheten är under 50%. Ej nödvändigt att röra om (vänd eventuellt burken ett par gånger). SKAKA INTE! Lacket ska ej förtunnas. Applicera direkt från burken.  Använd en ren syntetpensel av hög kvalitet eller eller appliceringsdyna / svamp till applicering. Använd inte en roller. 

 1. Doppa penseln i burken och låt överskottet rinna av. 
 2. Stryk på lacken i tunna jämna lager i fibrernas riktning. 
 3. Undvik överlappning, ett för tjockt lager kan ge en mjölkaktig yta. 
 4. Överarbeta och pensla inte för mycket eftersom luftbubblor kan bildas och lacket kan bli grynigt (om det hinner börjar torka).
 5. Tillåt 2 timmars torktid, om ytan känns klibbig ska torktiden förlängas.
 6. Slipa ytan lätt och avlägsna allt damm med en klippduk eller lätt fuktad trasa allt damm med en fuktig trasa.
 7. Applicera sedan nästa lager (applicera 2-3 lager).

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten och tvål.

Rengöring
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats.

Miljö & Säkerhet

MILJÖ & SÄKERHET
Lösningsmedel: Vattenburen
Doft: Mild
Voc halt: 76 g/l Kategori A/i EU gränsvärden140 g/liter
Förpackning: Metallburk

Rengöring
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats. Flytande lackrester lämnas till  miljöstation. Väl tömda burkar lämnas till förpackningsåtervinningscentral.

Förvaring
Skyddas från direkt solljus, extrema temperaturer (hetta, frost och minusgrader). Produkten ska förvaras torrt och svalt i ett välventilerat utrymme. Förvara inte under 5°C och inte över 30°C. Förvaras oåtkomligt för barn.

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning: Inga faroangivelser
Produkten klassificeras inte som miljö eller hälsoskadlig.
Vattenburna produkter innehåller för att motverka tillväxt av mikroorganismer, vilket vid långvarig och upprepad exponering kan leda till utvecklandet av överkänslighet samt allergisk reaktion.