Autentico® Omniclean - Målartvätt

  • 115 kr

Autentico Omniclean är ett mycket effektivt smuts- och fettlösande medel för rengöring av möbler och väggar m.m. inför målning.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 629
Dela

Autentico® Omniclean - Målartvätt
Autentico Omniclean är ett mycket effektivt smuts- och fettlösande rengöringsmedel av industriell kvalitet. Kan användas till såväl möbler som väggar för att förbereda ytan inför målning. Omniclean skadar inte ytan, har en behaglig doft och är biologiskt nedbrytbart. Spädes 1:10 med vatten (1 L Omniclean ger 10 liter rengöringsmedel). Generellt bör rengöring ske innan slipning (och efter), men om underlaget består av flagnande färg behöver du först frilägga ytan genom att skrap / slipa / skrubba bort det.

Viktigt!

VIKTIGT!

  • Lösningen innehåller natriumkarbonat och är alkalisk / frätande - använd handskar för att undvika irritation och uttorkning av huden. Skadligt vid kontakt med ögonen!
  • OBS! Ytan torkas av med vatten efteråt. Rester av rengöringsmedel kan försämra grund- och målarfärgers vidhäftning ("det blir halt som såpa"). Dessutom kan alkaliniteten påverka färgernas egenskaper (inklusive t.ex vidhäftning och härdning).
  • Ytan ska vara helt torr innan målning.

Hälsa & Miljö

HÄLSA & MILJÖ
Vattenburen / lösningsmedelsfri
Plastburk

Förvaring
Förvaras torrt och svalt / rumstempererat (15-25°C). Skyddas från extrema temperaturer och minusgrader. Förvara inte under 5°C och inte över 30°C.

Hälsa & Säkerhet
VOC: 15g/L
Klassificering / märkning:

Frätande (högt pH-värde)

Kan orsaka kraftig hudirritation / stark sveda. Orsakar allvarliga ögonskador! Får inte komma i kontakt med ögonen. Säkra för god ventilation. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Skadligt att förtära. Förvara utom räckhåll för barn. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid kvarstående symptom; kontakta läkare.

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒
Lär dig mer om: Grundarbete ⇒