Dixie Belle - SILK Pristine - TSP Rengöring (pulver)

  • 85 kr

Pristine är ett mycket effektivt avfettande rengöringsmedel som avlägsnar alla oönskade beläggningar av fett och ingrodd smuts.

Visa mer

Välj Antal

Lagersaldo: 8
I lager.
Artikelnummer: 3404
Dela

PRISTINE
Pristine är ett mycket effektivt avfettande rengöringsmedel som avlägsnar alla oönskade beläggningar av fett och ingrodd smuts. Pristine är TSP-baserat (trissodiumfosfat) och håller industriell kvalitet. Rekommenderas INTE som vardagligt rengöringsmedel i hemmet, det ska inte heller användas på metall. 

Vill du istället använda ett alternativ till TSP, se Autentico Omniclean och Fusion TSP (TSP-free alternative).

Volym: Burk ca 240ml (8oz) - pulverform

Instruktioner

INSTRUKTIONER

  1. Använd handskar.
  2. Blanda ca 1 matsked med 2 liter hett vatten (du kan öka koncentrationen vid behov).
  3. Rör om tills pulvret löst upp sig ordentligt (Tips: häll över i en sprayflaska).
  4. Doppa en luddfri trasa i lösningen och krama ut överflöd.
  5. Torka av och rengör ytan som ska målas noga, tills du inte längre får smuts på trasan.
  6. OBS! det är mycket viktigt att eftertorka ordentligt och noga med rent vatten. Rester av TSP som ligger kvar på ytan kommer att påverka färgens vidhäftning negativt.
  7. Underlaget ska vara helt torrt innan målning.

Video

VIDEO


Varning!

VARNING!
Innehåller: Trisodiumufosfat

OBS! 
Märkningen av produkten är inte tillräcklig!
Originaletiketten på produkter har ingen varningstriangel. Produkten är alkalisk (högt pH värde) och är därmed frätande.

H315 Irriterar huden - Långvarig och upprepad exponering kan orsaka sveda och rodnad.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation - Orsakar stark sveda.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna - Inandning av damm kan ge sveda i näsa och svalg, nysningar, hosta och andningsbesvär. 

Förtäring: Kan ge sveda i mun och svalg, kräkningar, magsmärtor och diarré.
Förvaras oåtkomligt för barn!

Förebyggande / åtgärd
Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

MILJÖ

MILJÖ
PBT- och vPvB-bedömning inte aktuell. Kan ha skadliga effekter på miljön beroende på pH-höjning. Fosfater orsakar övergödning i sötvattensmiljöer (samt i Östersjön).  Använd med förnuft och endast när det verkligen krävs. För det mesta räcker mildare rengöringsmedel gott och väl!

FAQ & LÄNKAR

FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒

Lär dig mer om: Grundarbete ⇒

Lär dig mer om: Olika Grundfärger ⇒