Dixie Belle® Clean as a Whistle - Penselrengöring

 • 169 kr

Clean as Whistle är en penselrengöring som löser upp intorkad färg samtidigt som borsten konditioneras.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3190
Dela

PENSELRENGÖRING

Varumärke från Dixie Belle Paint Co.

Clean as  Whistle
♦ Non-Toxic ♦ No VOCs ♦ Non-flammable ♦ Biodegradable

Clean as  Whistle är en penselrengöring som löser upp intorkad färg samtidigt som borsten konditioneras. 

Instruktioner
Clean as  Whistle är inte avsedd för daglig rengöring utan för tillfällen när dina penslar behöver en ordentlig skönhetsbehandling för att återfå sin ursprungliga skönhet.

 1. Clean as a Whistle ska inte spädas.
 2. Skaka produkten innan användning, ingredienserna kan separera under förvaring och behöva blandas.
 3. Häll över önskad mängd i ett kärl kemikalieresistent behållare av plast, glas eller keramik. OBS! En en mjuk engångsmugg i plast eller papper kommer inte hålla för detta.
 4. Massera in produkten i penselborsten och låt sedan penseln stå kvar i kärlet. Penselrengöringen ska täcka den den intorkade färgen - men absolut inte nå ända upp till metallhylsan. Om produkten tränger in under den finns risk att limmet som håller penselstråna på plats löses upp.
 5. Låt stå i 24 timmar.
 6. Krama ur pensrengöringen och tvätta ur all löst sittande färg med vatten.
 7. Det snällaste är att sedan använda en penselkam till att avlägsna färgrester som sitter lite hårdare och djupare.
 8. Det enklaste sättet är att lägga penselborsten plant mot underlaget och sedan använda en tät stålborste / ståldiskborste för att få bort all färg. Borsta i en riktning, från hylsan och ut mot penselspetsen. De kan slita lite mer på stråna men är mycket effektivt om du vill rädda en "förlorad" pensel.
 9. Den rengjorda penseln har en lite oljig "balsamlik" beläggning som gör borsten mjukare, den kan tvättas ur med ljummet vatten och såpa/diskmedel .
 10. Hängtorka alltid dina penslar med borsten nedåt så att inte vatten ligger kvar under hylsan. 

Efter användning kan Clean as a Whistle kan sparas och återanvändas. Produkten kan hällas tillbaka i flaskan, men förvaras fördelaktligen i ett annat kärl tills nästa användning.

Photo: @brushedbybrandy

Säkerhet & Miljö

SÄKERHET & MILJÖ
Denna produkt är miljövänlig, giftfri, ingen/låg VOC, biologiskt nedbrytbar och icke brandfarlig.
Vattenburen / lösningsmedelsfri
Plastflaska

Förvaring
Förvaras torrt och svalt / rumstempererat (15-25°C). Skyddas från extrema temperaturer och minusgrader. Förvara inte under 5°C och inte över 30°C.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats.

Hälsa & Säkerhet
Klassificering / märkning:
Ingen faromärkning  - Inget tillgängligt säkerhetsdatablad

Produkten är ej klassificerad som frätande men kan sannolikt orsaka hud- och kraftig ögonirritation (högt pH-värde). Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Förvara utom räckhåll för barn. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid kvarstående symptom; kontakta läkare.

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒
Lär dig mer om: Grundarbete ⇒