Autentico® VENICE (kalkfärg) - White Pepper

 • 399 kr

Venice är en traditionell kalkfärg omtyckt för sitt naturliga och lite flammiga utseende. Efter grundmålning kan Venice används till både väggar och möbler.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3390
Dela

VENICE Lime Paint (Helmatt 2% glans)

Autentico Paint UK

Vattenburen ♦ Miljövänlig ♦ Låg VOC ♦ Hög täckförmåga ♦ Inga syntetiska bindemedel ♦ Diffusionsöppen ♦ Antimikrobiell ♦ Tillverkad i Nederländerna

Venice är en traditionell kalkfärg (våtsläckt kalk) avsedd för målning av möbler och väggar inomhus. Venice är mycket omtyckt för sin naturliga känsla, sitt unika färgdjup och det mjuka lite molniga utseendet. Venice har kapacitet att förvandla en yta till ett unikt konstverk, men det är egentligen ingen "effektfärg", utan resultatet ligger helt och hållet i målarens hand. Alkalisk kalkfärg är en fuktkänslig och levande färg som bjuder på en naturlig nyansvariation och det är dessa egenskaper som utnyttjas och förstärks (genom olika appliceringstekniker) för att uppnå visuella effekter. 

Egenskaper

 • Venice är diffusionsöppen (andas) och har antimikrobiella egenskaper.
 • Venice innehåller inga syntetiska bindemedel och grundmålning är nödvändigt till blanka och icke- porösa underlag.
 • Venice härdar till en hård yta, men eftersom det inte är en filmbildande färg är den känslig för smuts-, fett- och vattenfläckar. 
 • Venice kan förseglas med Autentico Sealer (väggar), olja eller vax (möbler).

Teknisk info

TEKNISK INFORMATION

Glansnivå
Helmatt 2% 

Täckning & Åtgång 
Venice är extremt högt pigmenterad (använder betydligt mer pigment än Autenticos övriga färgsorter) och har god täckkraft. Den höga pigmenteringen i kombination med den tjockare konsistensen gör det fullt möjligt att erhålla god täckning med ett lager. Det vanliga är att man målar två lager för att få det resultatet och den effekten man önskar. 

1 liter Venice täcker mellan 8-13 m² (en strykning), men åtgången av färg är helt beroende på hur sugande underlaget är, om du grundmålar med en närliggande kulör (eller inte), om färgen späds med vatten (eller inte) samt din appliceringsteknik. Vår erfarenhet är att 1 liter oftast inte täcker en större yta än 8m² (flödigt applicerad med penselteknik).

Torktid
Torktiden varierar beroende på temperatur, fuktighet, ventilation och beläggningens tjocklek.
Dammtorr: ca 1 timma
Övermålningsbar: ca 8 timmar 

Kompatibilitet
Autentico Venice är inte kompatibel med alla slags underlag och färgsorter. För optimal vidhäftning och bindning ska underlaget vara poröst och mineraliskt. Vid tveksamhet rekommenderar vi grundmålning med Autentico Vintage eller Velvet.

Övermålning
Vill du måla över en kalkmålad yta med en annan slags färg kan du behöva grundmåla med en akrylbaserad isolerande grundfärg (som inte innehåller alkyd eller oljor), t.ex. Autentico Primer. Den alkaliska kalkfärgen kan påverka egenskaperna hos andra färger negativt (gällande vidhäftning, härdning, filmbildning och nyans m.m.). Det är också vanligt att flammigheten slår igenom så att du inte får en enhetlig nyans. För oss har det gått bra att måla över direkt med kritfärgen Autentico Versante Matt, men det behövdes ett extra lager för att få en helt jämn nyans (vi målade över med en mörk kulör). 

Viktigt!

VIKTIGT!
Det finns en hel del som är viktigt att känna till om Venice innan du köper färgen och sätter igång att måla.

Nyans
Som vanligt gäller att färgåtergivning på skärmar kan skilja sig mycket från de verkliga kulörerna, nyanserna varierar beroende på vilken enhet som används (mobil, padda, dator), varumärke och modell samt personliga inställningar. Därutöver finns det flera andra faktorer att hänsyn till när det gäller Venice:

 • Utbudet av kulörer är begränsat. Eftersom Venice kräver "kalksäkra" pigment går det tyvärr inte att bryta alla kulörer i Autenticos ordinarie sortiment.
 • Du kan inte förlita dig på Autenticos färgkarta. Eftersom många pigment bryts ner i den alkaliska miljön är nyanserna ofta lite blekare och mindre saturerade. Därutöver har kalkfärgens naturliga nyansvariation, underlagets karaktär och appliceringstekniken mycket stor betydelse för hur mörkt eller ljust resultatet blir.
 • Det finns inga provburkar utan Venice finns endast som 1L och 2.5 liter. Vi kan inte bryta så små volymer som 100-150ml och på grund av den kortare hållbarheten (pigmenten bleks) kan vi inte heller lagerhålla provburkar.
 • Nyansvariationen (de flammiga effekterna som kan uppnås) är större hos mörka kulörer än hos ljusa. Målar du med vitt är de mycket diskreta / knappt märkbara och för att uppnå flammighet krävs mer teknik och/eller applicering av två olika nyanser.
 • Venice är mycket mörk till kulören i burken, vilket är missvisande och kan vara avskräckande... men den torkar ljust efter applicering.

Underlag 

 • Eftersom Venice inte innehåller några syntetiska bindemedel behöver underlaget vara poröst och mineraliskt för optimal vidhäftning. 
 • Det går bra att måla direkt på kalkbruk / kalkspackel (efter härdning), men observera att om underlaget är ojämnt (lagningar) kommer det sannolikt att synas i slutresultatet. 
 • Det går att måla andra sugande underlag som exempelvis rent och obehandlat trä, men bindningen blir inte den samma och färgen bör tunnas ut för att kunna tränga ner djupare i underlaget.
 • Venice fäster inte bra på blanka och vattenavvisande ytor som t.ex. lackade ytor eller ytor målade med en filmbildande färg. 

Grundfärg

 • Vid minsta tveksamhet gällande underlagets lämplighet, rekommenderar vi grundmålning med Autentico Vintage eller Velvet (porösa kritfärger med ett högt mineraliskt innehåll) i samma eller en kompletterande kulör.
 • På burketiketten rekommenderar Autentico grundmålning med Autentico Primer. Har du ett underlag som är ojämnt sugande eller om det finns en risk för genomblödning av fläckar kan det var nödvändigt att inleda med en spärrande grundfärg för att få ett stabilt och enhetligt underlag. Ojämnheter i absorption, material och nyans kan leda till oönskade ojämnheter i slutresultatet, där lagningar m.m. framträder tydligt. 
 • Det kan gå bra att måla direkt med Venice ovanpå Autentico Primer (eller Undercoat), MEN Autentico Primer är en filmbildande, isolerande och spärrande grundfärg som förhindrar Venice från att absorberas. Det gör den mindre lämplig som bas än Vintage och Velvet.

Applicering

 • Venice är en alkalisk färg (högt Ph-värde), vilket innebär att den är frätande. Färgen är mycket uttorkande för hud och färgstänk som hamnar i ögonen och kan orsaka stor skada. Använd därför alltid handskar och skyddsglasögon (speciellt viktigt om du målar en vägg eller använder mycket utspädd färg som skvätter och stänker).
 • Kalkfärg målas vanligen med en stor, bred och tjock pensel. Du bör inte rolla Venice likt en vanlig väggfärg (raka "våder" mellan golv och tak) eftersom det sannolikt kommer leda till synliga raka appliceringsränder i skarven där färgen överlappas. Sparmåla inte heller kanterna längs med golv tak och hörn utan måla hela väggen i ett svep.

Försegling

 • Venice kan förseglas med Autentico Sealer för att få en mer motståndskraftig yta som är lättare att torka av. 
 • Till möbler används också ofta möbelvaxer (inklusive färgade kalk/kritvaxer). 
 • Observera att försegling påverkar utseendet (vilket kan upplevas både positivt och negativt). Läs våra tips och rekommendationer och utför ett test för att säkerställa att du blir nöjd med resultatet!

Ångrat köp 
Vi bryter Autenticos kulörer efter beställning och eftersom färgen är särskilt framtagen till dig efter dina önskemål kan vi tyvärr inte ta den i retur. Om vi tar din färg i retur kanske vi inte lyckas sälja den igen. Eftersom Autentico använder metallburkar till sina vattenburna färger tar det inte lång tid innan de börjar rosta och eftersom Venice är alkalisk bryts pigmenten ner med tiden och kulören bleks. 

Tekniker / Video

TEKNIKER

Verktyg
Venice målas vanligen med en stor pensel, ofta i kombination med ett spackelverktyg eller en gummiskrapa... samt diverse trasor, svampar och plastpåsar och annat skoj för olika effekter. Du kan även använda en roller eller en strukturroller som ett appliceringsverktyg, men du bör rolla "huller om buller" och "kors och tvärs" för att undvika raka appliceringsränder från golv till tak.

Måleritekniker
Tips för kraftigare struktur och effekt:

 • Om du tar penseln för att bättra på någonstans (där du målat tidigare) så kommer det sannolikt att synas. Genom att applicera färgen oregelbundet, ojämnt  och slumpvis i olika lager kan du därmed skapa ett ojämnt, fläckigt och flammigt resultat.
 • Genom att använda vatten kan du skapa olika vattenmärken och utfällningar samt en djupare molnighet med större nyansvariation. Du kan fukta väggen (innan målning, späda färgen med vatten, doppa penseln i vatten eller spraya den nymålade ytan (se upp för droppmärken om du inte vill ha det).
 • Venice kan också spädas till en "lime-wash" (pigmenterat kalkvatten) och appliceras över Autentico Vintage för en laserande effekt, ett vitkalkat utseende eller om du önskar lite djupare och mörkare nyanser och kulörskiftningar (som inte går att få med enbart Venice).
 • Genom att sprida ut fuktig färg (tjockare applicerat) med en spatel över områden som har torkat mer (tunnare applicerat) uppnår du en "lager på lager" effekt som ger mer framträdande struktur och djupare färgskiftningar. Fuktig färg som utsätts för tryck (under spridning) och/eller polering blir ofta mörkare och erhåller en vacker glans (lite marmorlikt).
 • Komplettera Venice med Sea Salt Fizz för helt unik struktur och patina!

För vidare information angående olika appliceringstekniker samt eventuell försegling hänvisar vi till våra instruktionssidor (se länkar).Säkerhet & Miljö

SÄKERHET & MILJÖ
Lösningsmedel: Vattenburen
Burk: Återvinningsbar metall
Doft: Naturlig (som jord och lera)
VOC-halt: <3 g / L VOC. (European * Decopaint * Directive 2004/42 / EG).
Innehåller: Kalciumhydroxid, naturliga fyllnadsämnen, titandioxid samt vattenlösliga VOC-fria färgpigment.
Biocider (konserveringsmedel): Tetrametylol acetylendiurea, chloromethylisothiazolineon & metylisotiazolinon (3: 1)

Förvaring & Hållbarhet
Förvaras stående och väl försluten i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme (optimalt 15-25°C). Skyddas från direkt solljus samt extrema temperaturer (hetta, frost- och minusgrader). Förvara inte under 5°C och inte över 30°C. Färgen bör användas inom 6 månader efter inköp / brytning av kulör (pigmenten kan blekas med tiden).

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper eller våtservetter innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats. Flytande rester (frätande) lämnas till lokal miljöstation, väl tömda/rengjorda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Märkning / faroangivelser
Klassificering / märkning: Frätande 

Säkerhet:
Naturligt basisk produkt (pH 12) som är frätande.
Produkten klassificeras inte som brandfarlig.

Hälsa:
Mycket uttorkande och irriterande för hud. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonskada! Säkra för god ventilation och undvik hud- och ögonkontakt. Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd. Vid hudkontakt (även håret): Ta av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN; skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det gåt lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation; Kontakta omedelbart läkare! Förvara utom räckhåll för barn. Innehåller biocider (hindrar tillväxt av bakterier och mögel), vilket kan orsaka allergiska reaktioner.

Miljö: 
Produkten klassificeras inte miljöskadlig. Innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

FAQ & Länkar

FAQ & LÄNKAR
Läs mer om: Måla väggar med Venice ⇒
Läs mer om: Måla möbler med Venice & Volterra ⇒
Läs mer om: Måla på Tapet ⇒

FAQ: Vanliga frågor om produkter och målning ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation) och personlig investering (noggrannhet och kvalitetsnivå på utfört grundarbete och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även din tidigare erfarenhet, appliceringsvana, skicklighet, naturliga fallenhet och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden har också betydelse för produkters funktion och livslängd (kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandahållen information, tekniska data och tillämpningsinstruktioner är delgivna av oss efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Tips och rekommendationer är baserade på egna erfarenheter, våra kunders bidrag samt råd och förslag från tillverkare, distributörer och ambassadörer. Delgiven information är icke-bindande och kräver fortfarande att du ALLTID gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på dig som användare.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker att produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt. Stöter du på problem... fortsätt inte! För att vi ska kunna registrera en reklamation med tillverkaren samt göra en felsökning och åtgärda problemet på bästa sätt behöver du kunna bistå med fotografier som visar produkten (inklusive etiketter och tillverkningsnummer) samt skadan, avvikelsen eller problemet som du upplever. Du måste också kunna returnera produkten (eller större delen av den) för testning och bedömning om det efterfrågas.