Dixie Belle SILK All-In-One CACTUS

  • 8 kr

Möbelfärg med inbyggd häftgrund, spärrgrund och topplack som både är UV-beständig och vattentät. Ett perfekt val för en snabb och enkel applicering!

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3835
Dela

SILK ALL-IN-ONE MINERAL PAINT

Dixie Belle Paint Company

Images courtesy of ReDesign with Prima®, their Brand Ambassadors and content creators.  
Photo Credit: 
@Faffdesigns

DIY möbel- och snickerifärg
Vattenburen ♦ Miljövänlig ♦ Låg VOC ♦ God Vidhäftning ♦ Mycket dryg ♦ Superb täckförmåga ♦ Lättmålad ♦ Självutjämnande ♦ Snabbtorkande ♦ Vattentålig ♦ Slitstark ♦ Kräver ingen försegling ♦ Tillverkad i USA

Dixie Belle Mineral Paint är en vattenburen akryl- och mineralfärg med inbyggd häftgrund, spärrgrund och topplack. SILK är dessutom UV-beständig och vattentät och kan användas utomhus. Den här fantastiska färgen kräver minimalt med grundarbete, är lättapplicerad och självutjämnande. Den ger ett exklusivt intryck med en silkeslen äggskalsfinish (halvmatt/satin).

Dina möbler kommer att se fräscha ut längre tack vare de speciella tillsatserna som skapar en hårdare och starkare finish än Dixie Belles Chalk Mineral Paint. Det är en färg som även passar utmärkt till köksluckor m.m. Den hårda ytan skyddar mot fett, fläckar, vatten och mögelpåväxt. Du kan enkelt rengöra dina nymålade ytor och till och med skrubba dem efter 21 dagars härdningstid.

Om Nyansen

NYANSEN

Desert Collection
SILK All-In-One Mineral Paint "Desert Collection" består av 10 mustiga och kraftfulla kulörer som jordar ditt hem och bidrar till ombonad, varm och välkomnade atmosfär.

Cactus - Dämpad Grön
Just like the popular succulent, this color will become a popular household mainstay.This hue is a gorgeous muted green with gray undertones.

FÄRGÅTERGIVNING PÅ SKÄRMAR 
Färgåtergivning på skärmar kan skilja sig mycket från de verkliga kulörerna beroende på vilken enhet som används (mobil, padda, dator) och personliga inställningar.
Vi rekommenderar därför att du börjar med en färgkarta, ett handmålat färgprov eller allra helst en liten färgburk för provmålning. De handmålade provbitarna ("tags") är tillverkade av formpressat trä. Vi behandlar dem med shellack och målar 2-3 lager med färg för bästa färgåtergivning och färgdjup.

BLANDA EGNA NYANSER
Du kan blanda de olika nyanserna inom SILKS färgkarta för att skapa nya färger. SILK bör inte blandas med Dixie Belle Chalk Paint, men de båda färgsorterna kan varvas i olika lager (efter att färger har torkat). Du kan också tillsätta Polyvine brytpigment för att förändra och anpassa nyanserna.

Åtgång

ÅTGÅNG
Dixie Belle SILK Mineral Paint har bra täckning och lite räcker långt, men det är alltid svårt att uppskatta hur mycket färg som kommer att gå åt eftersom underlagets profil (färg och porositet) samt vilken nyans du målar med påverkar färgåtgången.

473ml (16oz) täcker ca 7 m² (en strykning)

Grundarbete

GRUNDARBETE
Rengöring
Alla ytor bör förberedas ordentligt och rengöras med ett starkt avfettande rengöringsmedel. Skölj/eftertorka väl med en ren och blöt/fuktig trasa och låt torka ordentligt. (Dixie Belles eget rengöringsmedel White Lightning finns inte till försäljning i Europa). Mineralsprit (Lacknafta/T-röd) rekommenderas till tidigare vaxade eller oljiga underlag, därefter sedvanlig rengöring.

Slipning
Även om SILK innehåller ämnen som säkerställer mycket god vidhäftning rekommenderar vi som vanligt att blanka ytor mattas av genom att ruggas upp lätt med sandpapper. Det är speciellt om det gäller en yta som ska användas flitigt och kommer utsättas för stort slitage.

Grundmålning
Vidhäftning: Dixie Belle SILK har anmärkningsvärt goda vidhäftande egenskaper (speciellt för att vara en färg som har lite glans), men vid riktigt svåra underlag, som t.ex. laminat, rekommenderar vi ändå en vidhäftningsprimer. Betrakta SILK lite som ett "balsam-shampoo", SILK är en utmärkt all-round färg som kommer passa till de flesta av dina målarprojekt - men en ren vidhäftningsprimer (som inte har några andra funktioner) kommer att vara mer effektiv när du stöter på en "problem-möbel". Gör alltid ett test innan du målar, det finns ytskikt och beläggningar som försvårar målning avsevärt (t.ex flamskyddsmedel /silikonbeläggningar!)

Blockering av fläckar: Det samma gäller vid genomträngning av fläckar samt genomblödning från kvistar och bets. SILK har goda blockerande egenskaper och kan användas som en spärrande grundfärg under Dixie Belles Chalk Paint när du målar på rent trä. MEN, ibland råkar man ut för en riktig "blödare" och då finns inget mer effektivt än en shellacksbaserad/oljeburen grundfärg (t.ex Zinsser BIN). Det behövs normalt 2 lager SILK för att stoppa genomblödning av tanniner, ibland fler.

Täckning: SILK serien innehåller inte några intensiva och klara nyanser som generellt sätt har sämre täckande egenskaper (mer transparenta till sin karaktär). Alla nyanserna är rikligt pigmenterade med mycket goda täckande egenskaper, men målar du med en mörk färg på ett ljust underlag (eller vice versa) får du som regel bättre täckning och färgdjup genom att använda t.ex. en grå grundfärg. 

Applicering

APPLICERING
Det rekommenderas inte att späda ut SILK med vatten eftersom det kan påverka prestandan. SILK återaktiveras (återfuktas) inte på samma sätt som Dixie Belles Chalk mineralfärg. Vill du ändå späda ut färgen med vatten kan du göra det med upp till 10%, men använd hellre en "extender" som är avsedd till spädning av färg och förlängning av torktider.

  • Applicera med en mjuk syntetisk pensel, använd inte en fuktig pensel utan se till att borsten är torr.
  • Applicera med långa jämna penseldrag, undvik att överarbeta ytan och måla inte kors och tvärs. SILK har självutjämnande egenskaper och kommer jämna ut sig om du inte bearbetar den för länge (och den hinner börja torka).

De flesta nyanser behöver 2 strykningar för full täckning, men din måleriteknik och hur tjockt/tunt lager du målar påverkar naturligtvis antalet strykningar. Efter att det första lagret färg torkat kan det se ojämnt ut, men efter ytterligare ett lager blir det som regel perfekt. Vissa kulörer har lite sämre täckning och kan behöva fler lager färg.

Tips:
Ge mörka kulörer lite ytterligare torktid mellan appliceringarna, det förbättrar ofta nyansens täckning och färgdjup.

TORKTID
Du kan måla med SILK All-In-One vid temperaturer mellan 10-32°C. Kyligare temperaturer eller högre luftfuktighet kan förlänga torktiden. Den nymålade ytan är normalt torr på ca 45 minuter, men vänta ca 4 timmar innan applicering av nästa lager färg. Du kan placera din pensel i en lufttät påse eller linda in den i plastfolie, medan du väntar för att förhindra att den torkar ut. Full härdning tar ca tre veckor (21 dagar), men målade ytor kan användas försiktigt efter 24 till 48 timmars torktid.

FÖRSEGLING
Det är inte nödvändigt att försegla ytan med vax eller lack. Efter härdning är ytan mycket motståndskraftig och slitstark. Alla tillbehör från Dixie Belle fungerar bra även tillsammans med SILK (det gäller även tillbehör från andra färgmärken). Om du t.ex vill ändra glansnivån på SILK kan du göra det med ett topplack. Vill du ha en mattare yta kan du applicera Dixie Belle Clear Coat Flat (matt topplack), för att öka glansen kan du applicera Clear Coat Gloss (blankt topplack).

När det gäller lackering är det viktigt att inte vara för snabb, stängs fukt inne kan vidhäftningen försämras och resultatet se flammigt ut (speciellt på mörka kulörer). Låt färgen minst torka över natten, men gärna längre (upp till 48h), applicera sedan lacket mycket tunt och jämnt. Lackar du en mörk kulör kan du prova att blanda i lite färg i lacket, vilket kan reducera upplevelsen av flammighet.

Säkerhet & Miljö

SÄKERHET & MILJÖ
Lösningsmedel: Vattenburen
Bindemedel: Akrylresin
Burk: Plast
Doft: Svag
VOC halt: Marknadsförs som Zero VOC
Enlig säkerhetsdatablad:
19 g/l (material)
40 g/l (coating)

Förvaring
Förvaras stående och väl försluten i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme (optimalt 15-25°C). Skyddas från direkt solljus samt extrema temperaturer (hetta, frost- och minusgrader). Förvara inte under 5°C och inte över 30°C.

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper, våtservetter eller tygtrasa innan det torkat och rengör sedan med tvål och varmt vatten. Torkad produkt kan kräva starkare lösningsmedel/färgborttagare (t.ex Autentico Bio-Strip). Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats (flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer).

Märkning / faroangivelser
Klassificering:
Ej märkningspliktig
Inga faroangivelser
Innehåller: Titanium Dioxide, Amorphous silica

Hälsa: Produkten klassificeras inte som hälsoskadlig. Kan orsaka hud- och ögonirritation. Kan vara skadlig vid förtäring.
Generell rekommendation: Vattenburna produkter innehåller biocider (för att motverka tillväxt av mikroorganismer). Kan ge upphov till en allergisk reaktion. Säkra för god ventilation och använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Vid kontakt med ögonen: skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn. 

Säkerhet: Produkten klassificeras inte som brandfarlig.

Miljö:  Produkten klassificeras inte som miljöfarlig. Innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.
Töm inte rester i avlopp eller vattendrag.

FAQ & LÄNKAR

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor ⇒
Läs mer: Lär dig måla
Läs mer: Grundarbete ⇒
Läs mer: Måla möbler ⇒
Läs mer: Måla slätt och jämnt ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).