Dixie Belle - TERRA Clay Paint - Wheat

 • 8 kr

Terra Clay Paint är en vattenburen "all natural" konstnärs- & möbelfärg innehållande lera. Idealisk idealisk för dig med kreativitet i fokus.

Visa mer

Välj Antal

I lager.
Artikelnummer: 3920
Dela

TERRA - Artisan Clay Paint

Dixie Belle Paint Company

Earthy Clay Paint
Möbel & konstnärsfärg ♦ Vattenburen ♦ Non Toxic ♦ Eco Friendly ♦ Låg VOC ♦ God Vidhäftning ♦ Superb täckkraft ♦ Dryg ♦ Lättmålad ♦ Snabbtorkande ♦ Porös & matt yta ♦ Förseglas med vax eller lack ♦ Tillverkad i USA

Dixie Belle Terra Clay Paint är en vattenburen  "all natural" mineralfärg innehållande lera. Denna färg är idealisk för dig med kreativitet i fokus; Mixa, blanda, experimentera, lek och skapa så mycket du vill. Det finns inga regler med denna härligt tjocka och krämiga färg! 

 • Kräver endast minimalt grundarbete för god vidhäftning på de flesta underlag.
 • Ej självutjämnande och därmed en bra färg till lager på lager tekniker och uppbyggnad av struktur.
 • Om du använder en värmepistol med Terra kommer den att bubbla upp lite och ge ytterligare textur.
 • Går att späda och återaktivera med vatten för att få bättre glid och erhålla en slät och jämn ytfinish.
 • Utmärkt till att skapa ljuva akvarell-effekter och rinnande droppar!
 • Optimal färg till en mer fri och konstnärlig målarstil.
 • Torkar till en porös och matt yta.
 • Terra Clay Paint kan användas tillsammans med Dixie Belles hela sortiment dekorativa tillbehör och efterbehandlingsprodukter.


Om Nyansen

NYANSEN

Wheat
Wheat is named after a grass cultivated for its seeds but this soft yellow tone is anything but grainy!

Räkna med att färgerna ändras markant när de torkar (du kan inte använda våt färg som guide när du väljer nyans). Likaså påverkar valet av förseglingsprodukt färgtonen, ett vax fördjupar exempelvis nyansen.

Färgåtergivning på skärmar
Färgåtergivning på skärmar kan skilja sig mycket från de verkliga kulörerna beroende på vilken enhet som används (mobil, padda, dator) och personliga inställningar.
Vi rekommenderar därför att du börjar med en färgkarta eller ett handmålat färgprov. De handmålade provbitarna ("tags") är tillverkade av träfanér. Vi behandlar dem med shellack (ljusa kulörer) och målar 2-3 lager med färg för bästa möjliga färgåtergivning och färgdjup.

Blanda egna nyanser
Du kan blanda olika färger för att förändra nyansen eller skapa helt nya kulörer. Terra Clay paint kan även blandas med Dixie Belle CHALK Mineral Paint, men observera att färgens egenskaper då förändras. Du kan också tillsätta Polyvine brytpigment för att förändra och anpassa nyanserna.

Åtgång

ÅTGÅNG

Det är alltid svårt att uppskatta hur mycket färg som kommer att gå åt eftersom underlagets profil (färg och porositet) samt vilken nyans du målar med påverkar färgåtgången. När det gäller Terra Clay Paint, varierar åtgång och täckning kraftigt beroende på appliceringsteknik.

Terra Clay Paint kan spädas samt återaktiveras och blötas upp med vatten och eftersom den är högt pigmenterad är den mycket dryg. En burk kan därför räcka längre än motsvarande volym av många andra färger - om du inte målar tjocka lager eller bygger upp textur. 

Som ett medelvärde täcker normalt sett en burk av Dixie Belles målarfärger (473ml) ca 7 m² (en strykning). De flesta nyanser behöver 2 strykningar för full täckning. Vissa kulörer har lite sämre täckning och kan behöva fler lager färg. Ge gärna mörka kulörer lite ytterligare torktid mellan appliceringarna, det förbättrar ofta nyansens täckning och färgdjup.

Grundarbete

GRUNDARBETE
Rengöring & Slipning
Dixie Belle TERRA Clay Paint kräver minimalt med grundarbete. Enligt Dixie Belle Paint Company behövs normalt sett endast noggrann rengöring av underlaget med Terra Clean innan målning. Skölj/eftertorka väl med en ren och blöt/fuktig trasa för att säkerställa att inga rester av rengöringsmedel finns kvar på ytan.

Vi rekommenderar dock alltid att du ruggar upp ytan lätt med slippapper för bästa hållbarhet. Du behöver inte slipa ner och avlägsna gammal färg och lack helt, men blanka ytor bör mattas av med sandpapper. 

Grundmålning
Ofta behövs ingen grundfärg (tidigare målade möbler går bra att måla direkt), men det finns undantag:

 • Om du av någon anledning inte kan eller har möjlighet att slipa underlaget kan det vara bra att istället använda en häftgrund, t.ex Dixie Belle Slick Stick. 
 • Om du målar på blanka och icke-absorberande underlag som t.ex glas, faner, melamin, kakel, keramik, metall eller plast rekommenderar vi också en häftgrund, speciellt om det gäller en högt trafikerad yta som utsätts för kraftigt slitage. 
 • Ibland kan du behöva använda en spärrande grundfärg, t.ex Dixie Belle Boss, för att förhindra kvistar och bets m.m. från att blöda igenom och orsaka missfärgningar på ytan (gäller alltid obehandlade träslag, speciellt om du målar med en ljus kulör). 
 • Målar du med en mörk färg på ett ljust underlag (eller vice versa) kan du få bättre täckning genom att använda t.ex. en grå grundfärg, likaså om du målar med intensiva och klara nyanser som gult och rött eftersom de ofta är mer transparenta till sin karaktär.

Gör alltid ett test innan du målar, det finns ytskikt och beläggningar som försvårar målning avsevärt (t.ex flamskyddsmedel!)

Applicering

APPLICERING

Dixie Belle Terra Clay Paint har en lite tjockare konsistens, vill du ha en ännu tjockare färg kan du ta av locket och låt färgen torka ut lite (eller tillsätta ett struktur- och förtjockningsmedel). Vill du ha en tunnare färg kan du tillsätta lite vatten.

 • Ha alltid en sprayflaska till hands, t.ex Continuous Fine Spray Mist Bottle. Med en fin mist av vatten hålls ytan fuktig och färgen aktiv, rörlig och funktionsduglig medans du målar (torkar inte för snabbt).
 • Färgen är optimal för lager på lager tekniker med olika kulörer med varvade tjocka och tunna lager.
 • Använd penslar med naturborst, en spatel, svamp eller till och med dina fingertoppar för att bygga struktur. Dixie Belle’s penslar Premium Chip Brush och den större Big Daddy Brush är utmärkta val. Även vaxborstar kan vara bra för stöppling av färg.
 • Färgen är mycket lätt att ”lösa upp” med vatten, tunna uppblötta lager med färg lägger sig som en skir slöja över ytan och bidrar till ett vackert skiftande färgdjup och akvarellliknande färgeffekter.
 • För ett slätt och jämnt resultat med traditionell penselföring rekommenderar vi att använd en pensel med syntetborst. Fukta penseln lätt med vatten innan målning samt att spraya kontinuerligt ytan med vatten medan du målar (för att få en tunnare färg, bättre spridning och längre torktid). Vill du minimera penselmärken ytterligare kan du slipa med ett fint sandpapper (högt nummer) mellan lagren av färg. Du kan också använda en målardyna eller roller till applicering av färg.

Torktid
Tillåt minst två timmar torktid mellan de olika lagren av färg. Du kan placera din pensel i ett fodral, en lufttät påse eller linda in den i plastfolie medan du väntar för att förhindra att den torkar ut. 

Försegling
Den målade ytan är porös efter att den torkat och måste förseglas för att bli motståndskraftig och stark. Det kan du göra med ett valfritt lack eller vax (t.ex Terra Wax eller Terra Seal). Vänta minst 24 timmar innan ytbehandlingen appliceras. Det viktigt att inte vara för snabb, speciellt om du målat tjockt med färg. Stängs fukt inne kan vidhäftningen och härdning av färgen påverkas negativt och hållbarheten försämras. 

Tips:

 • La Petite Brush är utmärkt att applicera vax med, den spetsiga formen gör det lätt att komma åt överallt.
 • Vid lackning av mörka kulörer:
  - Låt gärna färgen torka ett extra dygn.
  - Har du målat enfärgat kan du blanda i lite av målarfärgen i lacket.
  - Blanda lacket noga (skaka inte) och applicera lacket mycket tunt och jämnt.
  Det brukar reducera upplevelsen av flammighet som annars är vanlig i samband med lackning av mörka kulörer. 

SÄKERHET & Miljö

SÄKERHET & MILJÖ
Lösningsmedel: Vattenburen
Bindemedel: Marknadsförs som "All Natural" (men troligen används akrylresin som bindemedel)
Burk: Plast
Doft: Svag
VOC halt: Marknadsförs som "Non Toxic" och "Low VOC's"

Förvaring
Förvaras stående och väl försluten i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme. Skyddas från direkt solljus samt extrema temperaturer (hetta, frost- och minusgrader). Förvaras mellan 10-21°C (aldrig under 5°C eller över 30°C).

Rengöring & Rester
Avlägsna överskott från verktyg, redskap och kärl med hushållspapper, våtservetter eller tygtrasa innan det torkat. Terra Clay Paint är vattenbaserad så penslar kan tvättas med tvål och vatten. Låt torka hängandes med borsten nedåt, så att vattnet inte rinner tillbaka in i borthylsan  (för att ge dina penslar en längre livslängd). Om du har investerat i dyra penslar av god kvalitet, överväg att använda en Brush Cleaner (exempelvis linoljetvål) som också hjälper till att konditionera dina penslar. Till stela penslar med lite intorkad färg kan penselrengöringen Clean as a Whistle användas. Härdad färg kan kräva starkare lösningsmedel/färgborttagare (t.ex Autentico Bio-Strip). 

Töm inte rester i avlopp eller vattendrag utan kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats (flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer).

Märkning / faroangivelser
Klassificering:
Ej märkningspliktig
Inga faroangivelser

Hälsa: Produkten klassificeras inte som hälsoskadlig. Kan orsaka hud- och ögonirritation. Kan vara skadlig vid förtäring.
Generell rekommendation: Vattenburna produkter innehåller biocider (för att motverka tillväxt av mikroorganismer). Kan ge upphov till en allergisk reaktion. Säkra för god ventilation och använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid behov. Vid kontakt med ögonen: skölj omedelbart med varmt vatten. Förvara utom räckhåll för barn. 

Säkerhet: Produkten klassificeras inte som brandfarlig.

Miljö:  Produkten klassificeras inte som miljöfarlig. Innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.
Töm inte rester i avlopp eller vattendrag.

FAQ & LÄNKAR

FAQ & LÄNKAR
FAQ: Vanliga frågor ⇒
Läs mer: Lär dig måla
Läs mer: Grundarbete ⇒
Läs mer: Måla möbler ⇒
Läs mer: Måla slätt och jämnt ⇒

Vänligen Notera (generell information)
Varje projekt är unikt och individuellt. Underlagets profil (material, egenskaper, tidigare behandlingar och beläggningar m.m), klimatförhållanden (temperatur, luftfuktighet och ventilation m.m.) och personlig investering (nivån på utfört grundarbete, noggrannhet och appliceringsteknik) är faktorer som påverkar produktens tork- och härdtider, vidhäftning, prestanda, funktion och slitstyrka. Därutöver påverkar även naturlig fallenhet, skicklighet, appliceringsvana och konstnärlighet resultatets kvalitet och utseende. Hantering samt förvaringsförhållanden påverkar också produkters funktion och livslängd (t.ex. kontaminering, uttorkning, extrema temperaturer och UV-ljus).

Tillhandhållen information, tekniska data, tillämpningsinstruktioner och rekommendationer är delgivna efter bästa förmåga och tillgängligt produktmaterial under tidpunkten för skrivandet. Informationen är icke-bindande och kräver fortfarande att du alltid gör dina egna lämplighetstester med de produkter du planerar att använda till dina specifika applikationsändamål. Resultatet du erhåller ligger helt utanför vår kontroll och ansvaret hamnar därför uteslutande på användaren.

Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagandet med hänsyn till eventuella fel och brister. Om du misstänker produkten har ett produktionsfel eller är defekt (beter sig ovanligt eller ser annorlunda ut än förväntat) är det ditt ansvar att meddela oss INNAN du använder den till ditt planerade projekt (inte efter).